Welkom op Noordlaren.eu

Vrouwen van Nu

vrouwen van nu noordlaren

NBvP vrouwen van nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in de plattelands- en stedelijke gebieden, die
- elkaar willen ontmoeten
- hun creativiteit willen ontplooien
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
- met daad en krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
.

Namens de bestuursgroep Vrouwen van Nu

Voorwoord van Mevr Wil Bronkhorst-Joukes
Vraag aan de buitenwereld: Hoe zien jullie onze afdeling?
Het antwoord is vaak traditioneel en truttig.
Maar als een buitenstaander zich eens verdiept in onze activiteiten
of de plaatselijke site bekijkt of ons ledenblad leest,
ziet men heel veel informatie en onderwerpen van onze
Vrouwen van Nu.
Ons zelf etaleren daar zijn we dus niet goed in.
Van Tuttig naar Nuttig zo zou ons imago moeten veranderen.
Gevolg, veel meer aan de weg timmeren, informatie, verslagen naar buiten brengen!!
De bestuursgroep en alle vrijwilligers , waar we een beroep op doen
willen best met deze slogan aan de slag.
Kom eens langs bij onze activiteiten.
Wij staan open voor iedereen.
Onze afdelingsavonden worden gehouden in dorpshuis De Hoeksteen (tegenover de kerk).
We beginnen om 20.00 uur.

Programma seizoen 2020/2021:

Plots was er de CORONA

Alles stond stil maart 2020 ..

Hoe lang ?? En hadden we idee wat ons allemaal te wachten stond.

De programma commissie kwam in de zomer met goede moed nog bij elkaar .De tijd ging door en we mochten meer dan weer /minder. Soms was het iets makkelijker dan weer terug naar meer beperkingen. Voor sommigen eenzame en moeilijke tijd. Via verschillende acties hebben wij getracht u te tonen dat wij aan u dachten en elkaar misten.

Wij zijn dan ook blij dat het er naar uitziet weer te kunnen starten met onze avonden.

Met het koffie/thee drinken, de laatste woensdagmiddag van de maand zijn we al gestart.

De Hoeksteen kan ons volgens de vereiste norm veilig ontvangen in een nieuwe setting.

Maar dit  alles ONDERVOORBEHOUD

Hier onder treft u het voorlopig  programma.

De eerste middag, aangeboden door het bestuur.

Woensdag  15 sept. Aanvang 16.30 uur

Gezamenlijk eten , soep en een belegd broodje, gezellig samen zijn.

Gaarne opgave voor 8 september  bij Harmie of Anneke

Tel: 409 4802   of   409 4657

Woensdag  27 okt. Blomsterstuga , stukje Zweden in Groningen.

Woensdag  17 nov.    Dhr. Hachmer. van het Veenkoloniaal museum uit Veendam geeft  een        lezing over  Vrouw aan Boord.

Deze avond zijn de vrouwen van afdeling Glimmen uitgenodigd..

Woensdag  15 dec.   Medewerking van eigen leden in sfeer van Kerstmis.

2022—–  2022—–2022——2022———2022———–2022———

Woensdag  19 jan.    3D dia´s   ( vlinders ) m.m. v. Jan Menzinga

Woensdag  16 febr.   Jaarvergadering m.m.v. Monique Schoondorp, Lezing over Algen

Introducé altijd welkom.

Woensdag  16 mrt.   Rijtuigenmuseum  m.m.v. Dhr. Pruiksma

Heeft u belangstelling voor onze activiteiten? Kom vrijblijvend een avond bijwonen! Meer informatie wordt u graag gegeven door…
Wil Bronkhorst (voorzitter)
Hillie Hooiveld (secretaris)
telefoon 050 409 20 44