Welkom op Noordlaren.eu

Vrouwen van Nu

vrouwen van nu noordlarenNBvP vrouwen van nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in de plattelands- en stedelijke gebieden, die
- elkaar willen ontmoeten
- hun creativiteit willen ontplooien
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
- met daad en krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Toen:
Waren de zomers warm.
Waren de winters lang en streng.
Was het leven overzichtelijk.
Was er geen internet- computers- apps.
Was alles beter?

Nu:
Echte Hollandse zomer, geen avond buiten gezeten.
Komt er vast geen Elfstedentocht meer.
Is de globalisering een feit.
Weten we op elk moment wat en waar
er op de wereld iets gaande is.
Worden we gelukkiger?

Straks:
Komen we als VROUWEN nog steeds bij elkaar?
Zijn er nog onderwerpen om over te praten?
Hebben we er tijd en energie voor over?
Gaan we door met onze Vrouwen?
Antwoord:
Bestuur!!! En alle Vrouwen, die ons daar bij helpen!!
Zijn dit nog zeker van plan.
Vandaar het nieuwe programma voor het seizoen 2016-2017.
Laten we er met elkaar een goed seizoen van maken.
Vorig jaar had ik het over het 3 stappenplan.
Dit seizoen gaan we over tot plan 3!!!
Namens de bestuursgroep, Wil Bronkhorst.

Programma 2016 – 2017

21 september 2016 Waterschap Hunze en Aa
m.m.v. Mevr. W. Bergman.

19 oktober 2016 Voeding, over alles wat op het etiket staat
m.m.v. Kommer Brunt.

16 november 2016 Noordlaarderavond.

20 december 2016 Kerstkado maken, (17 uur), m.m.v. Mevr. De Jong en mevr. Bartels.

18 januari 2017 Buddyhond, m.m.v. Martha Hartlief.

15 februari 2017 Jaarvergadering, Herbergier Oldeberkoop, m.m.v. Albert Kwakman of Bert Boer, zorgondernemers.

15 maart 2017 Bebo Bakery in Ghana, m.m.v Dhr. H. Beukeveld.

19 april 2017 Galerie Appelbergen en kunst in de Rieshoek.

Zomer:  Tijdens de zomermaanden gaan we iedere dinsdagmiddag fietsen.Vertrek 13.30 uur vanaf  De Hoeksteen. Iedereen mag mee fietsen.

De laatste woensdag van de maanden mei t/m. september drinken we koffie vanaf 10.00 uur bij Blankenhoeve. Allen welkom.
De afdelingsavonden worden maandelijks gehouden in de Hoeksteen en beginnen om 20.00 uur.

Activiteiten van de vrouwen van nu zijn o.a. Twee Klaverjasclubs, De Fietsclub, De Schilderclub, De Leeskring.
Regelmatig wordt er een excursie georganiseerd.


ontactgegevens

Heeft u belangstelling voor onze activiteiten? Kom vrijblijvend een avond bijwonen! Meer informatie wordt u graag gegeven door…
Wil Bronkhorst (voorzitter)
Hillie Hooiveld (secretaris)
telefoon 050 409 20 44