Welkom op Noordlaren.eu

Vrouwen van Nu

vrouwen van nu noordlaren

NBvP vrouwen van nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in de plattelands- en stedelijke gebieden, die
- elkaar willen ontmoeten
- hun creativiteit willen ontplooien
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
- met daad en krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
.

Namens de bestuursgroep Vrouwen van Nu

Voorwoord van Mevr Wil Bronkhorst-Joukes
Vraag aan de buitenwereld: Hoe zien jullie onze afdeling?
Het antwoord is vaak traditioneel en truttig.
Maar als een buitenstaander zich eens verdiept in onze activiteiten
of de plaatselijke site bekijkt of ons ledenblad leest,
ziet men heel veel informatie en onderwerpen van onze
Vrouwen van Nu.
Ons zelf etaleren daar zijn we dus niet goed in.
Van Tuttig naar Nuttig zo zou ons imago moeten veranderen.
Gevolg, veel meer aan de weg timmeren, informatie, verslagen naar buiten brengen!!
De bestuursgroep en alle vrijwilligers , waar we een beroep op doen
willen best met deze slogan aan de slag.
Kom eens langs bij onze activiteiten.
Wij staan open voor iedereen.
Onze afdelingsavonden worden gehouden in dorpshuis De Hoeksteen (tegenover de kerk).
We beginnen om 20.00 uur.

Programma seizoen 2019/2020:

18 september 2019 R.Gardenier methode (geheugentraining)
m.m.v. Mariken Jaspers/ André de Jong

di. 22 oktober 2019 Lezing over Amref Flying Docterswerk in Afrika bij afd. Glimmen.
m.m.v . Ger Brakel

20 november 2019 Para-Olympische Spelen
m.m.v. Roelof Keen (deelnemer)

18 december 2019 Kerstmaaltijd en Quiz.

15 januari 2020 Culinair Erfgoed
m.m.v. Ymke Gerritsen
samen met afd. Schuilingsoord

19 februari 2020 Jaarvergadering en
lezing over Kruiden
m.m.v. Jenny de Jong

18 maart 2020 Het noorden als voedingsbodem voor algen.
m.m.v. Monique Schoondorp

15 april 2020 Lezing over het Noordlaarderbos
m.m.v. Ingrid Schenk en een
maaltijd in het Nivonhuis.

Begindata clubs :

De Klaverjasclub “Schűpn is troef “
start weer op maandag 9 september ( 1 x in de 2 weken)
in “ De Hoeksteen “ Noordlaren. Aanvang 19.30 uur.

De Fietsclub gaat elke dinsdag in mei t/m september fietsen.
Vertrek om 13.30 uur vanaf “De Hoeksteen”.

Leeskring
Contactpersoon Anneke Luis tel 050-4094657
We lezen de volgende boeken: (volgt nog)
De eerste boekbespreking is op ma 4 nov 2019 bij Anneke Luis

Heeft u belangstelling voor onze activiteiten? Kom vrijblijvend een avond bijwonen! Meer informatie wordt u graag gegeven door…
Wil Bronkhorst (voorzitter)
Hillie Hooiveld (secretaris)
telefoon 050 409 20 44