Welkom op Noordlaren.eu

Vrouwen van Nu

vrouwen van nu noordlaren

NBvP vrouwen van nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in de plattelands- en stedelijke gebieden, die
- elkaar willen ontmoeten
- hun creativiteit willen ontplooien
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
- met daad en krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
.

Namens de bestuursgroep Vrouwen van Nu

Voorwoord van Mevr Wil Bronkhorst-Joukes
Vraag aan de buitenwereld: Hoe zien jullie onze afdeling?
Het antwoord is vaak traditioneel en truttig.
Maar als een buitenstaander zich eens verdiept in onze activiteiten
of de plaatselijke site bekijkt of ons ledenblad leest,
ziet men heel veel informatie en onderwerpen van onze
Vrouwen van Nu.
Ons zelf etaleren daar zijn we dus niet goed in.
Van Tuttig naar Nuttig zo zou ons imago moeten veranderen.
Gevolg, veel meer aan de weg timmeren, informatie, verslagen naar buiten brengen!!
De bestuursgroep en alle vrijwilligers , waar we een beroep op doen
willen best met deze slogan aan de slag.
Kom eens langs bij onze activiteiten.
Wij staan open voor iedereen.
Onze afdelingsavonden worden gehouden in dorpshuis De Hoeksteen (tegenover de kerk).
We beginnen om 20.00 uur.

Programma seizoen 2019/2020:
2019
18 september: Geheugentraining
22 oktober: Lezing
20 november: Para-Olympische spelen
18 december: Kerstmaaltijd en Quiz
2020
15 januari: Culinair Erfgoed
19 februari: Jaarvergadering
18 maart: Het noorden als voedingsbodem voor Algen
15 april: Lezing + Maaltijd

Leeskring
Contactpersoon Anneke Luis tel 050-4094657
We lezen de volgende boeken: (volgt nog)
De eerste boekbespreking is op ma 4 nov 2019 bij Anneke Luis

De Klaverjasclub “Schupn is Troef is op maandagavond om de week, om 19.30 uur.
De eerste avond is op 9 september 2019 en de laatste eind april 2020.

Van Tuttig naar Nuttig

Heeft u belangstelling voor onze activiteiten? Kom vrijblijvend een avond bijwonen! Meer informatie wordt u graag gegeven door…
Wil Bronkhorst (voorzitter)
Hillie Hooiveld (secretaris)
telefoon 050 409 20 44