Welkom op Noordlaren.eu

Bewonersavond over DOP. 25 juni.

18/06/19 •

Dinsdag 25 juni 2019 vindt het vervolg plaats op het DOP.

Dorpsbelangen organiseert dan een bewonersavond in de Hoeksteen.
Onderwerp is het verder uitwerken van het DOP:
-wat willen we als Noordlaarders zelf aanpakken?
-waar moet de gemeente mee beginnen?
-etc.
U wordt om 20.00 uur in de Hoeksteen verwacht.
Via de links hieronder kunt u het DOP nog eens goed [...]