Welkom op Noordlaren.eu

Verslag raadsvergadering Haren op 18 april

22/04/17 •

Verslag van bijwonen raadsvergadering Haren op 18 april
Een aantal mensen van de projectgroep heeft de raadsvergadering bijgewoond omdat de Rieshoek aan de orde zou komen.
Bij het vaststellen van de agenda meldt mw. Jacobs van de VVD dat VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie een motie vreemd aan de orde van de dag willen indienen over [...]