Welkom op Noordlaren.eu

Bloembakken

14/07/20 •

Proefperiode infrastructurele maatregelen Zuidlaarderweg en Lageweg
Aanleiding
In het dorpsontwikkelingsplan (DOP2019) staat onder andere dat inwoners binnen de bebouwde kom overlast ervaren door te hard rijden op de doorgangswegen. “De uitvoering van Duurzaam Veilig maatregelen in 2005 heeft er toe geleid dat op de Zuidlaarderweg de gemiddelde gereden snelheid is verlaagd van 52 km/uur in 2004 [...]