Welkom op Noordlaren.eu

Dorpscooperatie Noordlaren

Dorpscooperatie Noordlaren

Noordlaren is een prachtig dorp waar op de helling van de Hondsrug natuur en landbouw bij elkaar komen; waar het hunnebed, de middeleeuwse kerktoren en molen de Korenschoof de historie markeren en de dorpsbewoners samen de eerste marathon op natuurijs organiseren.
De Dorpscoöperatie gaat gezamenlijke zonnedaken realiseren. De energietransitie is een belangrijk doel naast het ondersteunen van de leefbaarheid.

“Noordlaren heeft heel veel kwaliteiten die we willen verbinden en waarop we initiatieven ontplooien. Doel is ook om met het financieel rendement belangrijke functies voor de Noordlaarder samenleving te ondersteunen. Op tal van maatschappelijke en sociaal economische onderwerpen gaan we een actieve en positieve rol spelen”, Jouke de Jong, voorzitter.

Initiatiefnemers van de Dorpscooperatie Noordlaren zijn:
Jaap, Adrie en Jouke.
Jaap Adrie Jouke

De Dorpscooperatie Noordlaren heeft als emailadres: dorpscooperatie@noordlaren.eu

De Dorpscooperatie Noordlaren staat op de site van “Energie VanOns”.
Klik hiervoor op de volgende link:
energie.vanons