Welkom op Noordlaren.eu

Vereniging Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren is een bestuurlijke vereniging. Ze behartigt de belangen van de inwoners naar instanties, waaronder het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren.

Zitting in het bestuur hebben:

Aldert Jan van Dijk voorzitter
Jaap Koolhaas penningmeester
Luci Schoonbeeg- Otten secretaris
Luuk Hoenderken bestuurslid

Het bestuur komt zo’n 10 keer per jaar samen om te vergaderen. Daarnaast vindt er overleg plaats met andere besturen, politieke partijen en instanties. Jaarlijks, in april, vindt de algemene ledenvergadering plaats. Wie lid is van Dorpsbelangen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. De verslagen van de algemene ledenvergaderingen zijn hieronder te lezen.

Onder Vereniging Dorpsbelangen valt de redactie van de dorpskrant “Dorpskrant Noordlaren” en de website www.noordlaren.eu.

Dorpsontwikkelingsplan (dop)

Klik op de volgende link om het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan Noordlaren (”DOP”) te openen:
DOP2019 DEFINITIEF
Hunebed. Mart

Klik voor de presentatie van het nieuwe dop op de volgende link:
Dorpsontwikkelingsplan II – Noordlaren[5137] -Lia presentatie

Om het (oude) Dop plan van 2005 nog eens in te zien kunt u op de volgende link klikken: DOP-definitief-concept

Documenten:

- Jaarverslag van april 2009 – april 2010
-
Notulen jaarvergadering 2009
- Notulen jaarvergadering 2010
- Notulen jaarvergadering 2012
- Notulen jaarvergadering 2013
- Jaarverslag 2013-2014
- Notulen jaarvergadering 2014
-notulen jaarvergadering 14 april 2016

Contactgegevens

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
Zuidlaarderweg 87
9479 PR Noordlaren
050-4094184
verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu