Welkom op Noordlaren.eu

Dorpskrant

DorpskrantDorpskrant het ‘Noordlaarder Nieuws’ verschijnt 6 à 7 maal per jaar in een oplage van 330 exemplaren.
De redactie bestaat uit Marc Bansema (4090592), Ulrike Dauter (3644547), Henny Groenendijk, Jogchem de Jonge, Marijn Pietersen, Ida Kroeze, Peter Prak.

Kopij: dorpskrant@noordlaren.eu
Voor tussentijdse informatie, SVP bericht aan: nieuws@noordlaren.eu

Het Noordlaarder Nieuws is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren. Door lid te worden van Dorpsbelangen ontvangt u de dorpskrant. De contributie bedraagt €10,00 per jaar. Aanmelden voor het lidmaatschap kan bij Marc Bansema (050-4090592). Voor het plaatsen van advertenties en/of artikelen in de dorpskrant kunt u mailen naar  dorpskrant@noordlaren.eu .

Klik hier

om de dorpskrant van September 2017, Jaargang 38, nr 234, te openen.


ARCHIEF VANAF SEPTEMBER 2007

Nieuwere edities van ‘Nieuws uit Noordlaren’ vindt u hier

Nieuws uit Noordlaren, nummer 173, september 2007
Nieuws uit Noordlaren, nummer 174, november 2007
Nieuws uit Noordlaren, nummer 175, januari 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 176, februari 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 177, april 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 178, mei 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 179, juni 2008 – Speciale dorpsfeesteditie
Nieuws uit Noordlaren, nummer 180, september 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 181, oktober 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 182, november 2008
Nieuws uit Noordlaren, nummer 183, januari 2009
Nieuws uit Noordlaren, nummer 184, maart 2009
Nieuws uit Noordlaren, nummer 185, april 2009
Nieuws uit Noordlaren, nummer 186, juni 2009