Welkom op Noordlaren.eu

Stichting Festiviteiten

Dorpsfeest 2008Stichting Festiviteiten organiseert het vijfjaarlijkse dorpsfeest. Ook verzorgt de stichting het paasvuur op Tweede Paasdag en een jaarlijks feestelijk evenement zoals een stratenzeskamp, playbackshow of stratenvolleybaltoernooi. Om geld in te zamelen voor het dorpsfeest zet Stichting Festiviteiten ieder jaar een kerstbomenactie en een bloemen- en bloembollenactie op touw.

Tijdens het dorpsfeest, dat iedere vijf jaar plaatsvindt en drie dagen duurt, organiseert de vereniging onder andere optredens van bands en een optocht van versierde wagens.

In samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen en Stichting Bestuur de Hoeksteen verzorgt Stichting Festiviteiten jaarlijks de Nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van het dorp. De hapjes tijdens deze avond worden door bewoners van het dorp verzorgd.

Stichting Festiviteiten Noordlaren bestaat uit:
Anneke Duinker (voorzitter)
Mara Holstein (penningmeester)
Fimke Hut ( secretaris)
Tineke Lageveen (lid)
Bert Harms (lid)
Joop Niezen (lid)
Peter Sants (lid)

Contactgegevens

Stichting festiviteiten Noordlaren
Kerkstraat 5
9479PK Noordlaren
Tel: 050-5350131 (tel. praktijk van Anneke Duinker + antwoordapparaat)
e-mail: festiviteiten@noordlaren.eu