Welkom op Noordlaren.eu

Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek

Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek

Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek is in 2017 opgericht om de openbare functie van het voormalige schoolgebouw te behouden voor het dorp. De stichting is, mede dankzij de geweldige opbrengst van de crowdfunding in 2018, bezig het pand te kopen van de gemeente Groningen. De stichting werkt daarnaast aan het opzetten van een toekomstbestendige organisatie en een gezonde exploitatie.

Door een breed scala aan (maatschappelijke) functies in de Rieshoek te huisvesten, wil de stichting de leefbaarheid van Noordlaren behouden en vergroten. Meer over de huidige invulling van de Rieshoek leest u op deze site onder het kopje “Over Noordlaren”.

Contactgegevens
Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek
Voorzitter: Berber Keidel
Penningmeester: Manon Ensing
Secretaris: Maartje Peters
https://www.derieshoek.nl/stichting-de-rieshoek
rieshoek.noordlaren@gmail.com
06-20185258