Welkom op Noordlaren.eu

Dorpscoöperatie Noordlaren

Dorpscoöperatie Noordlaren
Samen een zonnedak: schrijf nu in! (zie het formulier onder dit artikel)

Het is zover! De inschrijving voor de zonnepanelen op ons gezamenlijke zonnedak aan de Zuidlaarderweg 73 gaat van start. Via het inschrijfformulier op de website www.noordlaren.eu/verenigingen/dorpscooperatie-noordlaren, kunnen Noordlaarders zich aanmelden. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De Dorpscoöperatie Noordlaren vindt het jammer dat vanwege het coronavirus de bijeenkomst op donderdagavond 9 april in de Hoeksteen niet doorgaat. Graag hadden we mondeling informatie gegeven en uw vragen beantwoord. Gelukkig kan de inschrijving ook prima online en kunt u op de website informatie vinden.
Als het weer mogelijk is zullen we voor alle bewoners van het dorp een informatieavond organiseren en gaan we samen het glas heffen op deze eerste stap naar een energie neutraal Noordlaren.

Wat is een gezamenlijk zonnedak?
Wil je zelf energie opwekken, maar kan of wil je dit niet op je eigen dak? Of wil je nog wat extra zonnepanelen, naast de panelen op je eigen dak? Dan kan dat via een gezamenlijk zonnedak.
De overheid heeft hiervoor financiële ondersteuning bedacht: de Regeling Verlaagd Tarief, de zogenaamde Postcoderoos regeling. De zonnestroom installatie is eigendom van de Dorpscoöperatie en jij wordt aandeelhouder.

Hoe werkt het?
Meedoen is makkelijk! Er komen 180 zonnepanelen op het dak aan de Zuidlaarderweg. Deze worden per “pakket” van vier panelen uitgegeven. Naast de keuze voor één pakket en kan je ook nog een optie nemen op één of twee extra pakketten. De kosten van één pakket zijn 1.200 euro.

Met de zonnepanelen krijg je 15 jaar lang een korting op je stroomrekening. Je ontvangt korting op de energiebelasting, op basis van de hoeveelheid stroom die jouw panelen jaarlijks opwekken. Binnen acht tot tien jaar heb je je investering terugverdiend en dat is een heel goede opbrengst.

U hebt geen omkijken naar installatie en onderhoud. De Dorpscoöperatie regelt alles! Wij zorgen er ook voor dat alle deelnemers ieder jaar bericht krijgen over de opbrengst aan elektriciteit en de teruggave van energiebelasting.

Wie kan er meedoen?
Alle inwoners uit het dorp die wonen in de postcode 9479 kunnen meedoen. Later hopen we ook voor bewoners uit aangrenzende postcodegebieden een aanbod te hebben.

Waarom een gezamenlijk zonnedak?
De energietransitie is een grote operatie. Alle fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, zullen verdwijnen uit onze energievoorziening. De Dorpscoöperatie Noordlaren wil met dit eerste dak groene energie produceren en het dorp zelf eigenaar maken van de energieproductie.
Wat ons betreft is dit nog maar het begin!

Hoe is het ook alweer zover gekomen?
Adri, Jaap en Jouke zijn een aantal jaren geleden na een dorpsbijeenkomst van de Rieshoek, bij elkaar gekomen. Toen hebben we besloten de Dorpscoöperatie Noordlaren op te richten. Met deze coöperatie willen we het belang van het dorp dienen. Projecten die bijdragen aan leefbaarheid, zorg en welzijn, kwaliteit van natuur en landschap, bedrijvigheid en energietransitie, kunnen meerwaarde opleveren voor het dorp.

Het eerste project wordt nu gerealiseerd. We hebben vertrouwen dat er vele zullen volgen.

Meer informatie over het project kun je vinden op: www.noordlaren.eu/verenigingen/dorpscooperatie-noordlaren
Email: dorpscooperatie@noordlaren.eu

website: dcnoordlaren.nl

Bestuur Dorpscoöperatie Noordlaren:
Janneke Kruiswijk, Adri van der Sluis, Jaap de Winter en Jouke de Jong

Binnenkort een gezamenlijk zonnedak
Nog even geduld. De Dorpscoöperatie neemt de laatste hobbels voor het realiseren van de eerste collectieve zonne-energie-installatie van Noordlaren. Helaas niet meer dit jaar, maar vol vertrouwen wel in 2020.
De procedures zijn hier en daar weerbarstig. Op de details moet u nog even wachten, want we komen pas naar buiten als alle technische en financiële zaken duidelijk zijn. Wel kunnen we zeggen dat het eerste zonnedak zal bestaan uit 180 panelen en dat we zoveel mogelijk dorpsgenoten willen laten deelnemen.
Het principe is dat de investering in zonnepanelen in 8 jaar wordt terugverdiend met de teruggave van energiebelasting. Dit gaat via de zogenaamde postcoderoosregeling.

Energie van ons
U kunt bij uw huidige energieleverancier blijven maar de voorkeur heeft het als u overstapt op groene energie via de Dorpscoöperatie Noordlaren
Wij gaan de opgewekte energie leveren aan Energie Van Ons. Dit is het energiebedrijf van de koepels van energiecoöperaties uit Drenthe, Groningen en Friesland. Wij zijn lid van Energie Van Ons en kunnen dus ook uw energieleverancier worden. De winst van uw energiebedrijf blijft dan in uw eigen dorp. Hoe mooi is dat: niet alleen meedoen met het zonnedak maar overstappen op groene energie van Energie Van Ons en daarmee uw eigen dorpscoöperatie steunen. Meer informatie op de website van energie.vanons.org. Bij aanmelding kiezen voor Dorpscoöperatie Noordlaren.

Planning
Het is belangrijk om alle stappen die nodig zijn goed op een rij te hebben en in de tijd te plannen. De Dorpscoöperatie en haar ondersteuners zitten hier bovenop.
De start van de uitgifte van de zonnepanelen gaan we organiseren tijdens een feestelijke bijeenkomst in januari of februari. De realisatie kan daarna binnen enkele maanden plaatsvinden. We zorgen ervoor dat ook de Noordlaarders die dan verhinderd zijn hun wens om deel te nemen kunnen aangeven.
De molen van Noordlaren kiezen we als symbool voor de dorpscoöperatie. Windenergie waarmee graan tot meel wordt verwerkt. Lokaal, duurzaam en historie worden door de molen met elkaar verbonden. De Dorpscoöperatie heeft een brede doelstelling en wil met meer initiatieven de leefbaarheid en de toekomst van het dorp ondersteunen.
Wij worden ondersteund door Grunneger Power en zijn lid van de Groninger Energie Koepel. Voor meer informatie bekijk de websites: grunnegerpower.nl en grek.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij dorpscooperatie@noordlaren.eu

De tarieven van Energie VanOns
Klikt u op onderstaande link voor de tariefvergelijking van december.
De tarieven zijn iets gedaald voor stroom en gas ten opzichte van
november. De relatieve warmte is daaraan debet.
Qua prijs zijn we nagenoeg gelijk aan Eneco en Greenchoice. Dat is
prima. De overige partijen zijn duurder, waarbij Vattenfall en met name
Vandebron uitschieters zijn. Dat verschil is stevig.

Tariefvergelijking december 2019

De Dorpscooperatie Noordlaren heeft huis aan huis een kerstgroet verspreid.
Daarin staat ook informatie over hoever we zijn en een oproep om over te stappen op groene energie van “Energie VanOns”.
Door over te stappen op “Energie VanOns” steunt u de Dorpscoöperatie.

Wilt u overstappen maar hebt u daarbij enige hulp nodig neem contact op met Jouke de Jong (dejongjouke@gmail.com; 0641268340)

Initiatiefnemers van de Dorpscoöperatie Noordlaren zijn:
Jaap, Adrie en Jouke.
Jaap Adrie Jouke

De Dorpscooperatie Noordlaren staat op de site van “Energie VanOns”.

Klik hiervoor op de volgende link:
energie.vanons

Neem contact met ons op via: dorpscooperatie@noordlaren.eu