Welkom op Noordlaren.eu

Vereniging Dorpsbelangen

Logo voor web wit 72 dpi

De vereniging Dorpsbelangen Noordlaren, opgericht op 6 september 1983, is een bestuurlijke vereniging. De vereniging stelt zich ten doel “de belangen van de dorpsgemeenschap als geheel te behartigen in de ruimste zin des woords.” Dit doet zij bij instanties, zoals het gebiedsteam Haren van de gemeente Groningen. De twee belangrijkste rollen die de vereniging heeft, zijn: representatief (vertegenwoordiger, de brug tussen dorp en gemeente) en verbindend (de spin in het web; het bij elkaar brengen van dorpsgenoten, verenigingen en dorpsinitiatieven). Twee andere rollen zijn: adviserend (kennisdeler, het centrale punt; informatie samenbrengen en delen over o.a. maatschappelijke ontwikkelingen) en activerend (aanjager, gangmaker; niet alleen maar juist samen met actief betrokken dorpsgenoten).

Bestuursleden:

Aldert Jan van Dijk Voorzitter
Jaap Koolhaas Penningmeester
Vera Heine Bestuurslid
Luuk Hoenderken Bestuurslid
Francis Nijdam Bestuurslid
Alma Timmer Bestuurslid

Het bestuur komt zo’n 10 keer per jaar samen om te vergaderen. Jaarlijks, in april, vindt de algemene ledenvergadering plaats. Wie lid is van Dorpsbelangen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. De verslagen van de algemene ledenvergaderingen zijn hieronder te lezen. Ook jaarlijks, in oktober, is er op initiatief van Dorpsbelangen een verenigingenavond, een bijeenkomst met alle verenigingen, stichtingen en clubs uit het dorp onder het motto “stimulerend praten met elkaar leidt tot nog betere samenwerking”.

Onder Vereniging Dorpsbelangen valt de redactie van de dorpskrant “Dorpskrant Noordlaren” en de website www.noordlaren.eu.

Dorpsontwikkelingsplan (dop)

Klik op de volgende link om het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan Noordlaren (”DOP”) te openen:
DOP2019 DEFINITIEF
Hunebed. Mart

Klik voor de presentatie van het nieuwe dop op de volgende link:
Dorpsontwikkelingsplan II – Noordlaren[5137] -Lia presentatie

Om het (oude) Dop plan van 2005 nog eens in te zien kunt u op de volgende link klikken: DOP-definitief-concept

Documenten:

- Jaarverslag van april 2009 – april 2010
-
Notulen jaarvergadering 2009
- Notulen jaarvergadering 2010
- Notulen jaarvergadering 2012
- Notulen jaarvergadering 2013
- Jaarverslag 2013-2014
- Notulen jaarvergadering 2014
-notulen jaarvergadering 14 april 2016

Contactgegevens

Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
Steegakkers 10
9479 PW Noordlaren
06-45906184
verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu