Welkom op Noordlaren.eu

Stichtingen & Verenigingen

In Noordlaren zijn momenteel 16 verenigingen/clubs/stichtingengroepen actief.

In onderstaande lijst staan ze op alphabetische volgorde genoemd.

Voor meer informatie over een van deze verenigingen/clubs/stichtingen klikt u op de betreffende link.
De door deze verenigingen/clubs/stichtingen georganiseerde activiteiten staan in de agenda vermeld.

 1. De Noordmannen
 2. Boermarke
 3. Dorpscooperatie Nooordlaren
 4. Jeu de Boules Noordlaren-i-o
 5. Fit op Muziek
 6. Kidsclub Noordlaren & Noordjongeren
 7. Noordlaren Muziek
 8. Klaverjasclub
 9. Ouderensociëteit
 10. Oranjecomité Noordlaren
 11. Stichting Beheer Sportvelden
 12. Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek
 13. Stichting Festiviteiten
 14. Vereniging Dorpsbelangen
 15. Vrouwen van Nu
 16. IJsvereniging ‘de Hondsrug’