Welkom op Noordlaren.eu

Dorpshuis de Hoeksteen

hoeksteen

In het centrum van het mooie dorp Noordlaren, tegenover de oude Bartholomeuskerk, staat dorpshuis De Hoeksteen. Het dorpshuis wordt beheerd door Stichting Dorpshuis De Hoeksteen, bijgestaan door een trouwe schare vrijwilligers.

De Hoeksteen is al 40 jaar een multifunctioneel dorpshuis. Er vinden talloze activiteiten plaats, zoals seniorengymnastiek, Pilates, exposities en de traditionele sinterklaasontvangst en nieuwjaarsbijeenkomst. Verenigingen, ook van buiten het dorp, houden er hun vergaderingen en bijeenkomsten. Bij huwelijken en begrafenissen vanuit de Bartholomeuskerk fungeert de grote zaal als ontvangstruimte. Wekelijkse kaartavonden, maar ook koorrepetities vinden er plaats en bij verkiezingen dient De Hoeksteen als stemlokaal. De zolder is verbouwd tot ontmoetingsplek in huiselijke sfeer. De biljarttafel daar is zeer in trek. Een kookworkshop voor kinderen is een van de activiteiten. De Hoeksteen beschikt ook over een buitenterras waarvan op zonnige weekenddagen goed gebruik wordt gemaakt.

De drie zalen van De Hoeksteen zijn te huur voor uiteenlopende bijeenkomsten en feestelijkheden. De grote zaal kan 100 personen herbergen en is voorzien van bar en toneel. Deze zaal werd in 2020 in een nieuw jasje gestoken. De kleinere zalen zijn geschikt voor elk 30 personen (alle aantallen pre-corona). Dankzij een uitstekend wifi-netwerk zijn ook ad-hoc werkplekken te huur. Alleen de tarieven zijn nog van vroeger.

Met de coordinator Ulrike Dauter kunt u afspraken te maken over de gewenste catering.
Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-81185604 en/of 06-23401911

U kunt ook mailen naar .dorpshuis@noordlaren.eu .

Uw mail komt dan terecht bij Ulrike Dauter.

Inleveren afgewerkte frituurolie:
U kunt op woensdagen van 10.15 uur tot 11.00 uur uw oude frituurolie in het dorpshuis inleveren.

Contactgegevens:
Stichting Dorpshuis De Hoeksteen
Lageweg 45
9479 PA Noordlaren
06-81185604 en/of 06-23401911

dorpshuis@noordlaren.eu .
IMG_3239
Het bestuur van de Hoeksteen is per 1-1-2020 ingrijpend gewijzigd. Vier van de vijf bestuursleden vonden het tijd om hun plek vacant te stellen.

Wij bedanken de aftredende bestuursleden voor hun vaak jarenlange inzet voor de Hoeksteen en het dorp.

Het nieuwe bestuur beschouwt zichzelf als een interim-bestuur en heeft zich als doel gesteld om te komen tot een bloeiend en betaalbaar dorpshuis waarin diverse activiteiten plaats vinden die door een breed publiek bezocht worden en waardoor de binding tussen de inwoners onderling en tussen inwoners en Hoeksteen wordt vergroot.

De afwezigheid van onze beheerster Andrea vanwege ziekte, zorgt voor een extra uitdaging zowel voor het nieuwe bestuur als voor de vrijwilligers. Dat de Hoeksteen sinds haar afwezigheid door kon draaien is vooral te danken aan de inzet van deze vrijwilligers en het (enige aanblijvende) bestuurslid Ulrike Dauter.

Ook afstemming en samenwerking met de Rieshoek, de herijking en harmonisering van de subsidie aan de dorpshuizen in onze nieuwe gemeente Groningen en de al jaren verliesgevende exploitatie van ons dorpshuis, vormen eveneens forse uitdagingen.

Daar komen nog bij de sterk veranderende bevolkingssamenstelling van het dorp, richting vergrijzing en toename van jonge gezinnen en de afname van het aantal verenigingen en het aantal leden per vereniging.

Al deze zaken vragen om heroverweging en kunnen leiden tot mogelijke aanpassingen van het beleid t.a.v. ons dorpshuis wat betreft functie, inrichting, uitstraling, activiteiten, exploitatieopzet, etc., etc..

Wij kunnen dit echter niet alleen en ook niet vanuit onze studeer/bestuurskamer. We zullen zo veel mogelijk gebruik gaan maken van de ideeën die leven bij onze vrijwilligers, de al opgerichte denktank en bij inwoners van ons dorp, waar het dorpshuis uiteindelijk ook voor bedoeld is.
Kortom, er valt nogal het e.e.a. te doen.

Ook zijn/gaan we in overleg met de Vereniging dorpsbelangen en met de stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek.

We hebben een frisse start gemaakt met het openen van de deuren van de Hoeksteen om 0.15 uur tijdens de nacht van oud op nieuw.
Na het klok luiden kwam een niet onaanzienlijk deel van de Noordlaarder bevolking op het oud en nieuwjaarsfeest in de Hoeksteen. Een actie die door de Noordmannen was georganiseerd.

We houden u via berichten op deze site en in de dorpskrant op de hoogte van de ontwikkelingen.

Johan Mak, voorzitter
Ulrike Dauter, secretaris
Jogchem de Jonge, algemeen bestuurslid

—————————————————————————————————-