Welkom op Noordlaren.eu

Oud papier inleveren

Op iedere eerste vrijdag en zaterdag van de maand kunt u uw oud papier inleveren in Noordlaren. De specifieke data kunt u vinden in de agenda, rechts op deze website of in de dorpskrant. De oud papiercontainers staan bij het SBS-gebouw, bij de ijsbaan in het dorp.

Op vrijdagen kan het papier worden ingeleverd tussen 07.30 en 18.00 uur. Op zaterdagen tussen 09.30 en 18.00 uur.

De oud papierinzameling is een actie van Stichting Festiviteiten Noordlaren.