Welkom op Noordlaren.eu

Wat kan wel, wat niet in ons dorpshuis? November 2021

Veiligheidsregio Groningen (002)Wat kan wel, wat niet in ons dorpshuis?  November 2021

Hoewel het stichtingsbestuur zich ervan bewust is dat maatregelen tegen het risico van besmetting door Covid-19 voortdurend aan nieuwe inzichten onderhevig zijn, verzoeken wij bezoekers van de Hoeksteen met klem de volgende principes te hanteren:

Om het risico van besmetting zo klein mogelijk houden, is het nodig

Door elkaar heen lopende luchtstromen (ook van ademlucht) te beperken;

Oppervlakten die door meerdere personen (kunnen) worden aangeraakt te desinfecteren;

Bij ontmoetingen de onderlinge afstand van personen  ten allen tijde op minmaal 1,50 meter te bewaren.

Voor de Hoeksteen gelden daarom vooralsnog de volgende maatregelen voor het verblijf in het gebouw:

Bij de regulier gebruik (dus geen evenementen) stelt dorpshuis de Hoeksteen de corona-check niet verplicht. Van belang is wel dat de gebruiker zich houdt aan het protocol dat voor de desbetreffende activiteit geldt, bijvoorbeeld regels van de koor federatie. Als daarbij de coronacheck geldt is deze wel verplicht.

  • Bewegen en zitten op 1,5 meter onderlinge afstand is verplicht.
  • Bij binnenkomst en bewegen door het gebouw is dragen van een mond-/neuskapje verplicht. Zodra je zit kan het mondkapje af.
  • Bij binnenkomst en na aanraking van bijvoorbeeld deurkrukken is desinfecteren van handen verplicht.
  • Loop bij voorkeur zo direct mogelijk naar je zitplaats, eveneens op 1,5 meter onderlinge afstand.
  • Er kan koffie/thee en water worden gedronken. Echter geen consumptie van meegebrachte waar.
  • Reguliere groepsactiviteiten waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden en waarbij geen bar of keuken aan te pas komt kunnen doorgaan; ook ’s avonds mits daarover afspraken zijn gemaakt met de beheerder.
  • De reguliere groepsactiviteiten waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden en waarbij wél bardrankjes of hapjes uit de keuken te pas komen kunnen alleen tot 20.00u plaatsvinden.
  • Vergeet niet de ventilatie in de ruimt die in gebruik is AAN – maar ook weer – UIT te zetten.

(Bron: Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels, 15 november 2021)

Voor vragen kunt u bellen naar De Hoeksteen, 0681185604

Dank voor uw medewerking,

Het Stichtingsbestuur

J.Mak, J.de Jonge, T.Koning, U.Dauter

Praat mee over dit bericht via Facebook