Welkom op Noordlaren.eu

Verzoek om reacties Project Doorfietsroute Zuidlaren – Haren

Logo voor web wit 72 dpi

De provincie Groningen is bezig om goede, kwalitatief hoogwaardige fietsverbindingen aan te leggen. Primaire doel daarbij is: zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. Er is inmiddels geld gereserveerd om ook een goede fietsroute tussen Zuidlaren (via Haren) en Groningen aan te leggen. Daartoe is afgelopen jaar regelmatig overleg met de betrokken overheden gevoerd: Gemeente Groningen, Gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Deze 4 partijen hebben uitgesproken achter dit doel te staan, en met elkaar zich sterk te maken om een Doorfietsroute te realiseren. De provincie Groningen trekt het project.

Als inwoner van Noordlaren kun je jouw mening geven over de Doorfietsroute Haren-Zuidlaren op www.stemvanprovinciegroningen.nl.

Lees hier meer over het Onderzoek Doorfietsroute Haren – Zuidlaren.

Onderzoek Doorfietsroute Haren -
Zuidlaren

Verder vraagt de provincie Groningen op korte termijn (tot eind november) reacties op het plan vanuit het dorp, via de Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren. De provincie vraagt dat niet alleen aan ons, maar ook aan betrokkenen zoals inwoners (zie stemvanprovinciegroningen), fietsers (zie bijgesloten onderzoek hiernaar), aanwonenden, bedrijven, belangengroepen en nutsbedrijven. Op de verenigingenavond van 11 oktober jongstleden is kort ingegaan op dit project van de provincie.

Hebben jullie als verenigingen, clubs, belanghebbenden ideeën die wij als Dorpsbelangen kunnen doorgeven voor 1 december aan de provincie? Mail ons dan! We horen graag jullie suggesties, ideeën, zorgen etc. Wat vinden jullie belangrijk bij het aanleggen van een doorfietsroute?

Zie ook het kaartje: Zoekgebied Doorfietsroute Zuidlaren-Haren (keuze tracé fietsroutes Zuidlaren-Haren). In dat zoekgebied, aangegeven in paars-roze kleur, zoekt de provincie de Doorfietsroute.

Dorpsbelangen overhandigt in december alle binnengekomen reacties aan de trekker van dit project, de omgevingsmanager van de provincie Groningen. Hij is het eerste aanspreekpunt naar de Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren toe voor het project. Dorpsbelangen zelf is geen initiatiefnemer of trekker van dit project. Wij worden wel gehoord en wij verwoorden in dit stadium van het meerjarenproject, de Verkenningsfase, jullie reacties aan de provincie.

Stuur je reacties naar verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu Vermeld jouw naam en straat. Schrijf je namens meerdere (straat)bewoners of namens een dorpsbelangengroep, vermeld dan alle namen en de straat/ straten. Schrijf je namens een vereniging of club, vermeld dan de naam van jouw vereniging.

keuze trace fietsroutes Zuidlaren Haren JAN_Tekengebied 1

Praat mee over dit bericht via Facebook