Welkom op Noordlaren.eu

Verslag 2e bewonersavond Hoeksteen

Op de 2e bijeenkomst op 11 februari 2020, van bewoners, vrijwilligers en bestuur van De Hoeksteen zijn er 10 initiatieven besproken die nog verder uitgewerkt gaan worden.

De tien groepjes betreffen:
1. Gebouw: Inrichten gezellige ruimte
Grote zaal, terras. Café met biljart boven

2. Dorpsmaaltijd, kookcursus/workshops

3. Lezingen/ thema avond/filmclub

4. Wandelen/dauwtrappen

5. Lady’s Night

6. Schilderen cursus/workshops

7. Dansles

8. Kringloopmarkt

9. 150 jaar begraafplaats

10. Concert kids in de kerk
De bedoeling is om na vanavond zelf, met elkaar, een plan te maken voor de betreffende activiteit. Graag aangeven wat het idee is, voor welke doelgroep, wat er nodig is aan ruimte en materiaal etc. Ook wanneer, welke maand, misschien welke dag, je het wilt organiseren.
Dit graag kort op papier zetten (max 1 A4) en bij het bestuur inleveren. Mooi is als het geld oplevert voor de Hoeksteen, voorwaarde is dat het zeker geen geld mag kosten.
Oproepen voor deelname aan activiteiten kunnen d.m.v. flyers (huis aan huis en neerleggen in de omgeving) en via de Dorpskrant en de website.
Daarnaast is er nog aandacht gevraagd door Ulrike voor het Feest van de Geest wat eind mei in de kerk plaatsvindt. We kunnen als Hoeksteen aansluiten tijdens die openingstijden zodat de bezoekers ook in de hoeksteen terecht kunnen voor een drankje etc. Daar zijn dan ook vrijwilligers voor nodig.

Als bestuur juichen we deze initiatieven van harte toe en zullen waar nodig mee helpen ze te realiseren.

Praat mee over dit bericht via Facebook