Welkom op Noordlaren.eu

Verkeersremmende maatregelen Lageweg en Zuidlaarderweg

vlag noordlarenProcedure verkeersremmende maatregelen Lageweg en Zuidlaarderweg

Dorpsbelangen heeft begin december overlegd met enkele leden van het gebiedsteam Haren van de gemeente Groningen over de verdere procedure wat betreft verkeersremmende maatregelen bij de Lageweg en de Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom van Noordlaren.

De procedurestappen zijn als volgt:
1. In december wordt de procedure kort uiteengezet. Dat is dit bericht dat in december op de website geplaatst wordt en in januari in de dorpskrant.
2. In januari publiceert de verkeerskundige van de gemeente in de dorpskrant de resultaten en de interpretatie van de recente snelheidsmetingen. Deze en aanvullende informatie wordt door de verkeerskundige en/ of Dorpsbelangen via de dorpskrant met de bewoners gedeeld.
3. In het voorjaar, indien dat mogelijk is gezien Covid-19, organiseert Dorpsbelangen een ledenvergadering voor het gehele dorp en nodigt daarbij onder andere de verkeerskundige van de gemeente uit.

Tot die bijeenkomst in het voorjaar zullen er geen veranderingen plaatsvinden in de huidige verkeersremmende maatregelen op de Lageweg en de Zuidlaarderweg. De plantenbakken zijn in nauw overleg met de verkeerskundige en de gebiedsbeheerder geplaatst op de plekken waar ze nu staan. Via de publicatie(s) van de verkeerskundige en van Dorpsbelangen en door de bijeenkomst in het voorjaar wordt iedereen gelijktijdig van informatie voorzien. En iedereen krijgt uiteraard bij die bijeenkomst gelegenheid zijn mening, feedback of wens voor het voetlicht te brengen.

Na de bijeenkomst in het voorjaar zullen op basis van de uitkomsten eventuele vervolgstappen worden geformuleerd. Voor de duidelijkheid is het misschien goed om op te merken dat de
gemeente de wegbeheerder is en niet de vereniging Dorpsbelangen. Wij hechten aan open communicatie over een ingewikkeld onderwerp als verkeersremmende maatregelen. In een reactie van ons op een anonieme brief van de ‘bewonersgroep verkeersveilig Noordlaren’ die meeliftte met de laatste dorpskrant (november 2020) schreven we: “Meningen, belangen en gevoelens verschillen uiteraard. Naast de opvattingen die naar voren komen in de brief bestaan er nog veel meer opvattingen binnen het dorp.” Zie voor de volledige reactie de website van Noordlaren.

We hopen dat alle opvattingen tijdens de ledenvergadering (stap 3) gedeeld en bediscussieerd kunnen worden en dat een ieder tot die tijd het geduld kan bewaren .

Bestuur vereniging Dorpsbelangen Noordlaren

Praat mee over dit bericht via Facebook