Welkom op Noordlaren.eu

Uitnodiging (vervolg) bijeenkomst Hoeksteen 11 februari a.s.

IMG_3239Beste dorpsgenoten,

Op 21 januari j.l. zijn er in de Hoeksteen veel mooie ideeën geopperd om Dorpshuis de Hoeksteen meer zichtbaar te maken in het dorp en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven van inwoners.
Ook kwamen er suggesties voor veel verschillende activiteiten en aanpassingen aan het gebouw om het geheel aantrekkelijker te maken. Zie verderop voor het verslag van deze avond.

Op die avond zelf en daarna hebben diverse mensen aangegeven dat ze aan de slag willen gaan met het organiseren van een van deze activiteiten en/of het verfraaien van het dorpshuis.
Wij zijn er blij mee!

Graag nodigen wij hierbij een ieder uit om verder te praten over deze plannen en vooral om het nu meer concreet te maken. Voor welke activiteiten zijn er mensen of kunnen we groepjes maken die een activiteit of klus verder gaan uitwerken en organiseren.

Dus wil jij aan de slag samen met andere enthousiaste Noordlaarders?

Kom dan verder praten in de Hoeksteen op:
- dinsdagavond 11 februari
- start 20.00 uur,
inloop vanaf 19.45 uur
- we sluiten de avond af om 21.30 uur
- daarna gezellig nazitten voor wie dat wil

Meld je svp aan voor deze avond zodat we weten met hoeveel mensen we zijn, dat kan per mail naar dorpshuis@noordlaren.eu

Mocht je verhinderd zijn en wel mee willen werken dan ook graag een berichtje.

We hopen op een goede opkomst!

Een hartelijke groet,

Francis Nijdam, Ulrike Dauter, Johan Mak, Mike Snijder en Jogchem de Jonge Bestuur dorpshuis de Hoeksteen
20200121_204649
Verslag avond 21-1-2020 Hoeksteen, kennismaken nieuwe bestuur met inwoners, ophalen ideeën:
Johan Mak voorzitter opent de vergadering, de bestuursleden stellen zich voor.
Jogchem de Jonge presenteert kort de werkwijze en het doel van dit interim bestuur.
Daarna ophalen ideeën en wie wat wil doen.
Men vindt het dorpshuis belangrijk omdat:
• Het een ontmoetingsplaats is met veel functies
• Voor alle dorpsgenoten
• Er is al zo weinig
• Fijn dat er geen commercieel belang is
• Plaats voor iedereen
• Gezamenlijk met de kerk
• Rol: sociaal, cultureel, commercieel en educatief
• Verbinden, ontmoeten
• Intermediair voor verenigingen die iets willen organiseren
• Moet gewoon blijven, zeker in combinatie met de kerk
• Ontmoetingsplek, verbindende rol voor jong en oud
• Podiumkunsten stimuleren
• Breder dan Noordlaren alleen
• Nu functioneel, moet gezelliger sfeervoller
• Hou de doelgroep breed, niet op een soort publiek mikken
• Moet blijven bestaan
• Zowel bestuur als inwoners actief!

Algemene tips en opmerkingen:
• Huurprijs moet toegankelijk blijven voor inwoners
• Breed houden
• Wifi moet goed zijn, ook ivm verhuur
• Studenten erbij betrekken (Hanze, RUG)
• Advies inwinnen bij MFC de Wijert
• Pinapparaat aanschaffen
• Faciliteren camperplaats
• Zaal goed versieren, catering kan ook versieren
• Is er ringleiding?
• Een kleine microfoon op kleding
• Een toneelvereniging uitnodigen
• Optreden Los zaand- zingen
• Nieuw logo, nieuwe naam: Noordhaven
• Maak een financiële prognose
• Betere PR, meer zichtbaar
• Oppimpen terras
• Alle zalen een eigen naam geven, bv Noordhaven expositie zaal
• Meer zelfstandig laten doen als club, ipv vrijwilligers inzetten

Welke activiteiten denkt men aan:
1e Groepje
- Lezingen
- Dorpsmaaltijd, workshops koken
- Schildercursus
- Lady’s Night
- Computercursus senioren
- Huiskamer/ café kamer (met biljart en darten)
- Wandelclub 1x pm met thema
- Vertrekpunt boottochten
- Unieke locatie aan de haven
- Begrafenissen
- Iets als etstoel
2e Groepje
- Lezingen
- Filmavonden
- Dorpsmaaltijd
- Pubers binnenhalen als voortzetting kidsclub
- Bijenvereniging
- Lezingen, samenwerken met Vrouwen van Nu
3e Groepje
- Gezamenlijk Oud en Nieuw vieren
- Activiteiten die geld opleveren en passen in de hoeksteen
- Iets met vogelaars?
- Christmas Carols in de kerk, daarna n de hoeksteen
- Omzet bar verhogen, niet structureel, wel gericht op activiteiten
- Jeugdhonk laten rouleren met Glimmen en Onnen
- Er is weinig voor 75 plus, is wel behoefte aan!
- Cursus organiseren schaken, bridgen, dansen
4e Groepje
- Jeugdclub
- Terras, koffie met appeltaart, voor oa fietsclubs in weekend
- Actief verhuren, ook in combi met kerk
- Haventje, Groninger landschap
- Unique Selling Points, RUSTpunt
- Lezingen reeks
- Vergaderlocatie
- Expositieruimte
- Koppeling met Midlaren, Glimmen, de Bloemert
- Handwerken , naaien, breien
- Dauwtrappen met ontbijt
5e groepje
- Dauwtrappen met ontbijt
- Kookcursus
- Schildercursus
- Lezing Waterbedrijf
- Uitwisseling met andere dorpen
- Kringloop markt
- Lady’s Night
- Schildercursus
- Dansles

In te delen in:
Voorstel: Tien Groepjes m.b.t.:
1. Gebouw: Inrichten gezellige ruimte
Grote zaal, terras , cafe/biljart
2. Dorpsmaaltijd, kookcursus/workshops
3. Lezingen / thema avond
4. Wandelen/dauwtrappen
5. Schilderen cursus
6. Dansles
7. Kringloopmarkt
8. 100 jaar begraafplaats
9. Concert kids kerk
10. Kinderconcert kerk

Praat mee over dit bericht via Facebook