Welkom op Noordlaren.eu

Thema-bijeenkomst 12 mei in de Hoeksteen

Logo voor web wit 72 dpi

Dorpsagenda
keuze 3 à 4 thema’s Leefbaarheid Noordlaren (2022-2023)
Dorpsagenda
keuze 3 à 4 thema’s Leefbaarheid Noordlaren (2022-2023)

12 mei in de Hoeksteen
20:00 – 22:00 uur

Uitnodiging

Op 12 mei is er een thema-bijeenkomst in het kader van ‘Leefbaarheid Noordlaren’. De bijeenkomst vloeit voort uit de algemene ledenvergadering van 8 april jongstleden. De avond staat volledig in het teken van de keuze voor ongeveer vier thema’s waar het dorp, Dorpsbelangen en de gemeente aan wil werken in 2022-2023. Twee thema’s zijn al bekend, namelijk het thema verkeer en het thema opknapbeurt speelplaats Hovenpad. Vanuit de gemeente is er de vraag om met een beperkt aantal dorpsthema’s te werken. Vanuit Dorpsbelangen is er de wens om het aantal thema’s overzichtelijk, behapbaar en concreet te houden.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Als de thema’s eenmaal benoemd zijn, worden ze opgenomen in de dorpsagenda. Rond de zomer, of indien mogelijk op 12 mei, geeft dan iemand van de gemeente een nadere toelichting over het  werken met thema’s.

Praat mee over dit bericht via Facebook