Welkom op Noordlaren.eu

Start participatie omgevingsvisie

Onderwerp: Start participatie omgevingsvisie

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze mail omdat uw organisatie betrokken is bij de kwaliteit van onze leefomgeving in het gebied rond Haren. In de komende weken gaan wij inwoners in het gebied bevragen over de toekomst van hun leefomgeving. Dat doen we om een omgevingsvisie op te stellen. Deze visie gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de toekomst.

Nu denkt u misschien: in Haren loopt toch ook het traject de Groene Parel al? Dat klopt.
Daarin halen we als gemeente ook ideeën op. Dat gaat meer op wijk- en buurtniveau. De stellingen en vragen die we voor de omgevingsvisie voorleggen, zijn aanvullend op de Groene Parel. We stemmen beide trajecten goed op elkaar af. De ideeën die uit het traject van de Groene Parel komen, nemen we ook mee voor de omgevingsvisie.

Soort vragen
Voor de omgevingsvisie kunt u denken aan vragen als: Hoe ziet u de toekomst van recreatie rond onze meren? Hoe moet dat er over 15 jaar uit zien? En: Wat kan de gemeente volgens u doen om ontmoetingen, zowel voor ouderen als jongeren te stimuleren?

Wat vragen we aan u?
Aanstaande woensdag, 7 oktober, verschijnt een advertentie op de gemeenteberichtenpagina waarin we bewoners vragen om met ons mee te denken over specifieke vragen. Deze vragen posten we de komende weken ook op het Facebookaccount van de gemeente Groningen. We willen u vragen dit ook zoveel mogelijk bij uw achterban onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het bericht op Facebook te delen. Om daarmee zoveel mogelijk reacties op te halen.

Hoe verder met de omgevingsvisie?
De voormalig gemeente Groningen heeft sinds 2018 een omgevingsvisie. Deze past de gemeente aan op nieuwe informatie en op nieuw beleid dat intussen is gemaakt. Voor de voormalig gemeente Ten Boer loopt een apart traject. Voor het gebied Haren haalt de gemeente via deze vragen informatie op. Zo werken we toe naar een actuele omgevingsvisie voor de hele gemeente. Voordat dat zover is, geven we u een samenvatting van wat we verzameld hebben. Daar kunnen inwoners vervolgens ook op reageren.

Aanvullingen of vragen?
Ook aanvullende opmerkingen en ideeën kunnen inwoners bij de gemeente aandragen voor de omgevingsvisie. Hoe ervaren zij bijvoorbeeld hun woon/werkomgeving? Hoe moet die omgeving er over 15 jaar uit zien? Zien zij kansen die de gemeente nog niet benut? Ook dat hoort de gemeente graag, uiteraard ook van u, via: omgevingsvisie@groningen.nl. Meer informatie vindt u op: www.gemeente.groningen.nl/omgevingsvisie.

Heeft u nog vragen over de omgevingsvisie? Laat het ons dan vooral weten!

Vriendelijke groet,

Namens het kernteam omgevingsvisie

Praat mee over dit bericht via Facebook