Welkom op Noordlaren.eu

Ransuil

Ransuil 2Kunstnesten voor de bedreigde ransuil
Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Om deze
bedreigde uilensoort in Groningen te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen het project ‘Een
nest voor de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten van het nestaanbod voor deze
uil. Samen met de werkgroep Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers willen we
de ransuil helpen aan een meer nestgelegenheid.
De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude kraaien- en eksternesten. De
beschikbaarheid van deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdige verstoring van de
nestbouw van kraaien en eksters, door afname van het aantal eksters en door nestconcurrentie van
de nijlgans.
Geschikt nest
Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen slaan de handen ineen om
een netwerk van bewoners en vrijwilligers te mobiliseren die de ransuil helpen aan een geschikt nest.
Binnen het project worden 80 kunstnesten opgehangen en gemonitord. De eerste 40 nesten worden
aankomende winter geplaatst. De andere 40 nesten worden in de twee winters daaropvolgend later
geplaatst. Aan de hand van de nestbezetting wordt onderzocht welk type kunstnest het meest
aantrekkelijk is voor de ransuil.
Doe mee!
Heeft u een broedende ransuil gezien of een winterroest? Meld het bij Landschapsbeheer Groningen,
zodat een compleet beeld ontstaat van de ransuilen in de provincie. Heeft u interesse om als
vrijwilliger aan de slag te gaan voor de ransuil of wilt u meer weten over dit project? Neem ook dan
contact op met Landschapsbeheer Groningen, telefoon 050 – 534 51 99 of kijk op de website
landschapsbeheergroningen.nl.
Het project ‘Een nest voor de ransuil’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

Praat mee over dit bericht via Facebook