Welkom op Noordlaren.eu

Programma Vrouwen van Nu 2021/2022

Plots was er de CORONA

Alles stond stil maart 2020 ..

Hoe lang ?? En hadden we idee wat ons allemaal te wachten stond.

De programma commissie kwam in de zomer met goede moed nog bij elkaar .De tijd ging door en we mochten meer dan weer /minder. Soms was het iets makkelijker dan weer terug naar meer beperkingen. Voor sommigen eenzame en moeilijke tijd. Via verschillende acties hebben wij getracht u te tonen dat wij aan u dachten en elkaar misten.

Wij zijn dan ook blij dat het er naar uitziet weer te kunnen starten met onze avonden.

Met het koffie/thee drinken, de laatste woensdagmiddag van de maand zijn we al gestart.

De Hoeksteen kan ons volgens de vereiste norm veilig ontvangen in een nieuwe setting.

Maar dit  alles ONDERVOORBEHOUD

Hier onder treft u het voorlopig  programma.

De eerste middag, aangeboden door het bestuur.

Woensdag  15 sept. Aanvang 16.30 uur

Gezamenlijk eten , soep en een belegd broodje, gezellig samen zijn.

Gaarne opgave voor 8 september  bij Harmie of Anneke

Tel: 409 4802   of   409 4657

Woensdag  27 okt. Blomsterstuga , stukje Zweden in Groningen.

Woensdag  17 nov.    Dhr. Hachmer. van het Veenkoloniaal museum uit Veendam geeft  een        lezing over  Vrouw aan Boord.

Deze avond zijn de vrouwen van afdeling Glimmen uitgenodigd..

Woensdag  15 dec.   Medewerking van eigen leden in sfeer van Kerstmis.

2022—–  2022—–2022——2022———2022———–2022———

Woensdag  19 jan.    3D dia´s   ( vlinders ) m.m. v. Jan Menzinga

Woensdag  16 febr.   Jaarvergadering m.m.v. Monique Schoondorp, Lezing over Algen

Introducé altijd welkom.

Woensdag  16 mrt.   Rijtuigenmuseum  m.m.v. Dhr. Pruiksma

Praat mee over dit bericht via Facebook