Welkom op Noordlaren.eu

Onder de klokslag van Noordlaren

05.LJGOnder de klokslag van Noordlaren

Een manifestatie en een boekje bij het 150-jarig bestaan van de begraafplaats

De Noordlaarder begraafplaats is geen doorsnee plek om begraven te liggen. In de harten van velen die daar hun dierbaren te ruste legden vormt deze dodenakker, landelijk gelegen tussen dorp en bos, een plek van bezinning. Daar zie je regelmatig inwoners van Noordlaren en Glimmen rondlopen maar evengoed families die zijn uitgezwermd. Daar maakt men zich jaarlijks in december op om de begraafplaats weer bladvrij te maken. In 1871 gesticht vanuit de Bartholomeuskerk van de kerkelijke gemeente Noordlaren-Glimmen biedt de begraafplaats tegenwoordig een laatste rustplaats voor alle gezindten.

12.LJG

Ter herdenking van 150 jaar begraven in Noordlaren verschijnt een boekje in de Harener Historische Reeks. Hierin wordt aandacht geschonken aan de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats, terwijl de verhalen van nabestaanden en betrokkenen centraal staan. Elders in dit blad vindt u een oproep om ook een korte bijdrage te leveren.

Verder heeft Dorpshuis De Hoeksteen samen met het College van kerkrentmeesters van de Bartholomeuskerk het plan opgevat in de zomer van 2021, wanneer de begraafplaats 150 jaar bestaat, betrokkenen en belangstellenden uit te nodigen voor een bijeenkomst, een soort reünie. Bedoeld voor families die elkaar soms al maar vaker niet kennen, soms zelfs geen weet meer hebben van de graven van hun voorouders, en toch via de Noordlaarder begraafplaats in zekere zin met elkaar zijn verbonden. Sommigen maken wellicht voor het eerst kennis met Noordlaren en omgeving, anderen zijn ermee vertrouwd en willen hun kennis bijspijkeren. Honderdvijftig jaar zorg voor de doden is reden genoeg om in 2021 even stil te staan, rond te kijken op de plek zelf, verhalen aan te horen en te zien hoe de huidige bewoners van Noordlaren en Glimmen hun voorgeslacht en dorpsgenoten eren.

Of deze bijeenkomst doorgang kan vinden en in welke vorm, is vanwege de hardnekkigheid van het coronavirus nog niet te zeggen. Voor geïnteresseerden: op deze website leest u over de ontwikkelingen rondom dit evenement. Te zijner tijd hoort u ook of u zich moet inschrijven om het evenement bij te kunnen wonen.  Voor vragen of suggesties kunt u mailen met h.a.groenendijk@gmail.com.

Friso Bavinck/Henny Groenendijk

Praat mee over dit bericht via Facebook