Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 9 juni 2023

Nieuwsbrief Haren
9 juni 2023
Voortgang bouwplannen Raadhuisplein Haren
Voortgang bouwplannen Raadhuisplein Haren
Er zit voortgang in de bouwplannen van het Raadhuisplein in Haren. Er komen appartementen, horeca, winkels en een Aldi supermarkt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de voorbereidingen om het Raadhuisplein en een deel van het winkelrondje Raadhuisplein-Brinkhorst-Rijksstraatweg-Raadhuisplein opnieuw in te richten en te vergroenen. Het groenplan wordt samen met bewoners en ondernemers opgesteld. Lees meer in de brief aan de raad.
Nieuwe Papiermolentunnel geopend
Nieuwe Papiermolentunnel geopend
De werkzaamheden aan de Papiermolentunnel zijn afgerond. De tunnel is sinds maandag 5 juni weer open voor fietsers en voetgangers. De tunnel verbindt de Rivierenbuurt (Merwedestraat) met openluchtzwembad De Papiermolen en de zuidzijde van de stad.

De nieuwe tunnel gaat niet alleen onder de zuidelijke ringweg door, maar ook onder de toekomstige verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg. De tunnel is daarmee een stuk langer. De nieuwe fietstunnel ligt lager dan de oude fietstunnel. Om deze reden komt ook het kruispunt Maaslaan-Merwederstraat lager te liggen. Hierdoor ontstaat hoogteverschil tussen de stoep en de straten. Lees meer op de website van Aanpak Ring Zuid.
Doorfietsroute Zuidlaren - Haren
Doorfietsroute Zuidlaren – Haren
Tussen Zuidlaren en Haren komt een nieuwe doorfietsroute. Doorfietsroutes zijn extra brede fietspaden waar het comfortabel fietsen is. Het wegdek is vlak en wordt goed onderhouden. Fietsers hebben voorrang op de meeste kruisingen en verkeerslichten zijn er bijna niet. De doorfietsroute loopt langs of over bestaande wegen. Op delen van de route kan er ook nieuw fietspad aangelegd worden. De locatie voor de nieuwe route is nog niet bepaald. 

In de afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd met omwonenden, fietsers, belanghebbenden en belangenorganisaties. Er is een enquête gehouden onder fietsers en een klankbordgroep ingericht met bewoners. Al deze informatie is verwerkt in een zogenaamde variantenstudie. Er zijn nu nog vijf haalbare routes die in de variantenstudie zijn uitgewerkt en vergeleken. Lees meer over de routes en de drie inloopavonden op de website van de provincie Groningen.
Nieuwe Markt afgesloten en Forum gesloten
Nieuwe Markt afgesloten en Forum gesloten
Op dinsdag 13 en woensdag 14 juni vindt in de gemeente Groningen het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Dit is een congres voor bestuurders uit het hele land. Wij verwelkomen ongeveer 2.500 gasten. Het programma vindt deels plaats op de Nieuwe Markt en in het Forum. Daarom is de Nieuwe Markt op dinsdag 13 juni afgesloten van 17.00 tot 23.30 uur (de parkeergarage en fietsenstalling blijven wel open). Daarnaast is het Forum op 13 juni gesloten vanaf 15:00 uur.
Speciale status graven KNIL-militairen en vrouwen
Speciale status graven KNIL-militairen en vrouwen
De graven van 39 Molukse KNIL-militairen in de gemeente Groningen hebben een speciale status gekregen. Dat betekent dat deze graven, waar eerste generatie KNIL-militairen en hun vrouwen hun laatste rustplaats hebben, in de toekomst niet worden geruimd. Ook hoeven de families van de veteranen geen rechten meer te betalen voor de graven van deze eerste generatie KNIL-militairen. De gemeente neemt het onderhoud van de graven en de kosten daarvan op zich. Familieleden die vanaf 1 januari 2023 al grafrechten hebben betaald voor de graven, krijgen dit geld terug.

De speciale status wordt toegekend, na gesprekken tussen de gemeente en de Molukse gemeenschappen in Hoogkerk en De Wijert. Dit besluit is een gebaar van erkenning richting de Molukse gemeenschap door de gemeente Groningen. Nieuwe graven van eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen vallen ook onder de speciale status. Om bij dit besluit stil te staan, is er een bijeenkomst geweest in kleine kring, met de burgemeester en vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap.

Alle betrokkenen hebben van de gemeente een brief ontvangen. Ben je betrokkene, en heb je geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 050.
Subsidie voor verkoelend groen dak
Subsidie voor verkoelend groen dak
Groene daken hebben een aantal voordelen. Ze bufferen het water bij hevige regenval waardoor het riool minder wordt belast. De planten op het dak, veelal sedum, trekken insecten en vogels aan. Daarnaast werkt een groen dak isolerend. Dat is vooral in de zomer te merken. Een zwart bitumen dak kan bij heet weer tot wel 80 graden opwarmen. Met een groen dak verlaag je de daktemperatuur met zo’n 30 graden. Op dit moment is er nog voldoende subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene dakbedekking. Vraag die wel voor 30 juni aan! Lees meer op de website van Duurzaam Groningen.
Wat merk jij van het veranderende klimaat? Laat het ons weten
Wat merk jij van het veranderende klimaat? Laat het ons weten
Er wordt veel gesproken over de effecten van klimaatverandering. Extreme hitte, droogte of juist stortbuien komen vaker voor. Wat merk je daar eigenlijk van? En hoe ga je ermee om? De gemeente Groningen hoort dit graag via een online vragenlijst. Met de antwoorden brengt de gemeente de ervaringen van inwoners en de gevolgen van klimaatverandering in beeld.

Een simpele maatregel om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen is het vervangen van stenen in de tuin door groen. Een groene tuin is koeler, kan regenwater beter opvangen en heeft minder snel last van droogte. De gemeente maakt de openbare ruimte op veel plekken groen om zo beter bestand te zijn tegen klimaatverandering. Vergroening van privéterrein is hiernaast ook nodig. Hoe denk je erover? De vragenlijst staat open tot maandag 19 juni. Lees meer op de website van Duurzaam Groningen.
Doorwerking slavernijverleden in het heden
Doorwerking slavernijverleden in het heden
De gemeente is al langere tijd bezig met het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. “We willen daar op een goede en zorgvuldige wijze mee omgaan”, aldus wethouder Manouska Molema.
Met een collegebrief informeert het college de raad over de voortgang van deze zaken. In het kort:

  • onderzoekers van de RUG en het Groninger Museum onderzoeken de rol van het stadsbestuur ten tijde van de VOC en WIC. Eind deze maand worden de eerste bevindingen met het publiek gedeeld.
  • het college onderzoekt hoe excuses aan te bieden voor het handelen van het stadsbestuur ten tijde van de VOC en WIC.
  • het college heeft in 2023 50.000 euro subsidie verleend voor een jaar lang herdenken en vieren.
  • op vrijdag 30 juni 2023 vindt de herdenking plaats op de Ossenmarkt.
  • Peggy Wijntuin, ook betrokken bij slavernijmonumenten in Rotterdam, Den Haag en Leiden,  levert medio juni een vervolgadvies hoe de opdracht voor het monument te vervolgen.
Waterrijk wonen in het groen
Waterrijk wonen in het groen
De gemeente heeft besloten het bestemmingsplan Harksteder Broeklanden in dit deel van Meerstad ter inzage te leggen. Vanaf woensdag 14 juni zijn de stukken vier weken lang in te zien. Het plan biedt ruimte aan 48 woningen met verschillende woonsferen. Harksteder Broeklanden loopt vanaf de wijk De Zeilen tot aan de Hamweg en vanaf het Slochterdiep tot aan de toekomstige noordelijke oever van het Woldmeer. Als alles goed gaat, wordt in 2025 gestart met de aanleg. Lees meer op de website van de gemeente Groningen.
Uitnodiging meedenksessies toekomst Kardinge
Uitnodiging meedenksessies toekomst Kardinge
Dinsdagavond 27 juni en maandagavond 3 juli organiseert de gemeente Groningen twee meedenksessies over de toekomst van sportcentrum en recreatiegebied Kardinge. Daarin kun je actief meedenken over een aantal specifieke onderwerpen. Tijdens de sessies gaan we in twee rondes met elkaar in gesprek, waarin twee thema’s centraal staan:
-           De uitstraling en het gebruik van de openbare ruimte
-           Gewenste voorzieningen en activiteiten in het gebied
Aan de hand van verschillende beelden bespreken we graag jouw ideeën en wensen hierover.

We hopen je te spreken, maar lukt dit niet? Dan is het vanaf begin juli ook mogelijk om een digitale enquête in te vullen. Daarin staan dezelfde onderwerpen als die we tijdens de meedenksessies behandelen. Een link naar de digitale enquête volgt begin juli via deze nieuwsbrief en op de webpagina Toekomst Kardinge.

Aanmelden voor de sessies kan tot en met 20 juni. Meer informatie volgt na aanmelding, dit kan via: Toekomst Kardinge | Gemeente Groningen.
Informatiebijeenkomst verkeerssituatie Grote Markt
Informatiebijeenkomst verkeerssituatie Grote Markt

Op de Grote Markt wordt volop gewerkt aan de nieuwe inrichting. Om iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwe verkeerssituatie op de Grote Markt, wordt er op woensdag 14 juni 2023 tussen 16.30 – 19.30 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in de hal van het gemeentelijk kantoor op het Gedempte Zuiderdiep 98. Tijdens deze bijeenkomst is er informatie beschikbaar over de verschillende verkeersstromen en zijn er verkeerskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Iedereen kan binnenlopen op het moment dat het hem/haar het beste schikt. Meer weten over de plannen voor de Grote Markt? Kijk op de website van Ruimte voor jou.

Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Praat mee over dit bericht via Facebook