Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 4 oktober 2019

Nieuwsbrief Haren, 4 oktober | nummer 30

‘Woontourkar’ voor nieuwe woonvisie vrijdag 11 oktober in Haren en Noordlaren

Groningen gaat aan de slag met een nieuwe woonvisie. We werken toe naar een visie die past bij de gehele nieuwe gemeente met als doel een ongedeeld en inclusief Groningen waar iedereen prettig en aangenaam kan wonen. De dynamiek op de woningmarkt is anders dan een paar jaar geleden. Sturing op de woningmarkt is een belangrijk thema. Daarnaast blijven onderwerpen als beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming zeer relevant. Nieuwe inzichten over woonbehoeften vragen ons bovendien om na te denken over alternatieve woonconcepten.

Als gemeente maken we een woonvisie natuurlijk niet alleen. Om tot een goede visie te kunnen komen hebben we jouw input nodig. Daarnaast dagen we je uit alvast na te denken over ‘het hoe’. Want hoe zorgen we dat we mooie plannen ook waarmaken?

Op 10 september was de publieke kick-off. De komende weken trekken we er letterlijk op uit. We gaan in onze dorpen en wijken in gesprek met bewoners.

Op vrijdag 11 oktober zijn we met onze ‘woontourkar’ van 11.00 – 12.45 uur in Noordlaren, bij de ijsbaan. En van 13.30 – 15.30 uur bij het Raadhuisplein in Haren. Kom langs en vertel hoe jij erover denkt.

Verkenning naar windenergie bij Roodehaan en Westpoort

Onder de naam ‘Windplatform’ beginnen de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen een verkenning naar het opwekken van windenergie bij Roodehaan/Stainkoeln en Westpoort. De komende tijd gaat Windplatform samen met de omgeving verkennen of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Er bestaan op dit moment nog geen concrete plannen in deze twee gebieden. Ook is er geen projectontwikkelaar in beeld.

Het Windplatform is opgericht om de komende tijd in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden rondom de gebieden Roodehaan/Stainkoeln en Westpoort. Onderzoek naar hun visie staat voorop. Doel van de verkenning is om in kaart te brengen wat de wensen en zorgen zijn vanuit de omgeving. Er worden de komende tijd gesprekken en inloopavonden georganiseerd, enquêtes gehouden en er komt een klankbordgroep. Windplatform gaat ook de technische haalbaarheid van windenergie onderzoeken. Daarnaast wordt er gekeken naar de financiën en de effecten op waardevolle natuur- en landschapswaarden.

Kijk voor meer informatie op windplatformgroningen.nl of lees het nieuwsbericht op onze website.

Wegafsluitingen door 4 Mijl van Groningen

Zondag 13 oktober is de 33e editie van hardloopevenement de 4 Mijl van Groningen. Vanwege dit evenement, en de 4Mijl4You op zaterdagavond 12 oktober, zijn in Haren en Groningen verschillende straten afgesloten.

Het parcours is hetzelfde als vorige jaren. De startvakken staan op de Kerklaan in Haren. De route gaat via de Kromme Elleboog en de Kerkstraat naar de Rijksstraatweg richting Groningen. Via de Verlengde Hereweg, de Hereweg en de Herestraat komen de ruim twintigduizend deelnemers uit bij de finish op de Vismarkt.

Vanwege de 4 Mijl zijn meerdere wegen afgesloten. Deze vind je op 4mijl.nl en groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie. De organisatie adviseert deelnemers en toeschouwers om met het openbaar vervoer te reizen.

Vrijdag 11 oktober: advies over inbraakpreventie op Raadhuisplein in Haren

Hoe kun je je woning beter beveiligen tegen inbrekers? Welk hang- en sluitwerk is goed? Waar kun je verder op letten als je een avond weg gaat? Vraag het volgende week vrijdag, 11 oktober, bij de Preventiekraam op de markt op het Raadhuisplein in Haren. Van 14.00 tot 17.00 uur kun je er voor gratis advies en praktische tips terecht bij de preventiemedewerkers van gemeente en de politie. De Preventiekraam is een initiatief in het kader van de Week van de Veiligheid.

Koen Schuiling geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

Koen Schuiling is maandag 30 september in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Groningen. Locoburgemeester Mattias Gijsbertsen hing de opvolger van Peter den Oudsten de ambtsketen om.
“Welkom terug”, verwelkomde commissaris van de Koning René Paas de oud-wethouder van Groningen. “Ik verheug me op de hernieuwde samenwerking.” Paas en Schuiling, tot voor kort burgemeester in Den Helder, hebben tussen 1998 en 2005 als wethouder in hetzelfde college van B&W gezeten. Lees meer in het verslag op onze website.

Lachgasverbod voor evenementen in de openbare ruimte

Bij evenementen in de gemeente Groningen die in de openbare ruimte gehouden worden, mag geen lachgas meer verkocht en gebruikt worden. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur maakt zich onder andere zorgen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van gebruikers. Het verbod geldt ook voor evenementen die niet in de openbare ruimte gehouden worden, maar waar wel veel jongeren tot 18 jaar op af komen. Bij overige evenementen gaat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren.

Venten van lachgas is al verboden in de hele binnenstad en in een aantal andere gebieden zoals rond het Stadspark. Waar venten van lachgas wel mag, zullen opsporingsambtenaren van de gemeente (boa’s) in de gaten houden of dit niet leidt tot overlast. De gemeente kan extra gebieden aanwijzen waar geen lachgas mag worden verkocht. De maatregelen zijn per direct ingevoerd. Lees ook de brief van het college aan de raad.

Gratis cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’ voor mensen met een beperking

De gemeente organiseert voor de tweede keer dit jaar de cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’. Maar nu speciaal voor inwoners die slechthorend, doof, slechtziend of blind zijn of een fysieke beperking hebben. De cursus van vijf bijeenkomsten in november en december is bedoeld voor inwoners met een beperking die misschien wel interesse hebben om politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die meer willen weten over de gemeente en de gemeentepolitiek is deze cursus interessant. ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtstaat’ uit Den Haag verzorgt de cursus. Lees ook het nieuwsbericht op onze website of kijk voor meer informatie en aanmelden op gemeente.groningen.nl/politiek-actief.

Beter omgaan met geld door cursus ‘Rondkomen kun je leren’

Maandag 28 oktober begint weer een gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ van de Groningse Kredietbank (GKB). Tijdens deze cursus leer je beter omgaan met geld. Hoe krijg je grip op je inkomsten en uitgaven? Hoe voorkom je dat je in de schulden raakt? En heb je recht op extra inkomen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag? Tijdens de cursus krijg je antwoord op dit soort vragen. De cursus bestaat uit vier lessen van ieder twee uur (van 09.30 tot 11.30 uur) en wordt gegeven in het gemeentekantoor aan Harm Buiterplein 1 in Groningen. Bel voor meer informatie 14 050 of kijk op onze website.

4 oktober | nummer 30
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Praat mee over dit bericht via Facebook