Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 30 oktober 2020

Nieuwsbrief Haren
30 oktober 2020
Resultaten verdiepende onderzoeken windenergie en enquête
Resultaten verdiepende onderzoeken windenergie en enquête
Het Windplatform nodigt omwonenden van de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan uit om op 12 november ’s avonds een digitale presentatie van de onderzoeken bij te wonen. Het Windplatform, een samenwerking tussen energiecoöperatie Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen, voert momenteel drie verdiepende onderzoeken uit. Deze gaan over ecologie, de voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de windmolens vanwege de nabijheid van luchthaven Eelde. De resultaten van deze onderzoeken gaan samen met de onderzoeken die vorig jaar gedaan zijn, naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is geen vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in maart 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten.

Enquête
Over de resultaten van de onderzoeken neemt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vanaf half november in beide gebieden een enquête af. De RUG doet dit nu voor de derde keer tijdens de verkenning. Het Windplatform nodigt inwoners daarom van harte uit om de presentatie van de resultaten op 12 november bij te wonen. Zodat zij daarna goed antwoord op de vragen van de enquête kunnen geven. Opgeven kan via windplatformgroningen.nl en daar is de presentatie na 12 november ook terug te kijken.
Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?
Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?
‘Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?’ We leggen deze en andere vragen voor aan inwoners in het gebied rond Haren. De reacties hierop neemt de gemeente mee bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deze visie gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de toekomst. Reageren kan via e-mail. Daar kun je ook terecht met andere ideeën/kansen voor de toekomst van jouw woon- en werkomgeving. Een overzicht van alle vragen, een introductiefilmpje en meer informatie vind je op onze website.

Groene Parel
Tegelijk loopt het traject De Groene Parel. Daarin halen we als gemeente ook ideeën op. Dat gaat meer op wijk- en buurtniveau. De stellingen en vragen die we voor de omgevingsvisie voorleggen, zijn aanvullend op de Groene Parel. We stemmen beide trajecten goed op elkaar af.
Informatiemomenten over tijdelijke quarantaine-opvang asielzoekers
Informatiemomenten over tijdelijke quarantaine-opvang asielzoekers
Afgelopen week hebben de gemeente Groningen en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Haren twee informatiemomenten voor omwonenden over de tijdelijke opvang van asielzoekers met een (verdenking van een) coronabesmetting gehouden. Het COA heeft de gemeente om medewerking verzocht om deze mensen onder te brengen in het Nescio Hotel. Tijdens de informatiemomenten beantwoordden wethouder Isabelle Diks en regiodirecteur COA Corina Deekens vragen van buurtbewoners en gaven zij uitleg over de opvang. Afgesproken is dat er binnenkort een vervolggesprek komt.

De meeste vragen gingen over het toezicht en de begeleiding ter plekke. De asielzoekers gaan vanaf vandaag in Haren in quarantaine en mogen het terrein van het Nescio Hotel niet verlaten. Na gemiddeld 14 dagen in afzondering gaan ze terug naar een van de asielzoekerscentra in het Noorden. Kijk voor meer informatie op onze website.
Wandelroute langs monumentale panden Glimmen
Wandelroute langs monumentale panden Glimmen
Vanwege het coronavirus moeten we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven. Een wandeling maken mag, maar vermijd drukke plekken. Wandel bijvoorbeeld de route langs de monumentale panden van Glimmen, uit het programma van ‘oktober: Maand van de Groninger Geschiedenis’. De route is ongeveer 10 kilometer lang en begint op de Rijkstraatweg.

Glimmen kent ongeveer 25 panden die zijn aangemerkt als gemeentelijk of rijksmonument. Het waren vaak de huizen van notabelen of artsen. Een speciale wandelroute laat je kennismaken met deze bijzondere en indrukwekkende gebouwen. Bij ieder pand staat een korte beschrijving van de kenmerken van het gebouw en wordt verteld wie er woonden. Een deel van de panden is gebouwd in Amsterdamse school-stijl, maar ook andere bouwstijlen zijn te ontdekken. Kijk voor meer informatie op de website Maand van de Groninger Geschiedenis.

Foto: Finish paardendraverijen bij Huize Weltevreden, ca. 1925. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven
Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Hoe vieren we Sint-Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Let daarom op de onderstaande voorzorgsmaatregelen.

Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur. Maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek. Tip voor ouders: houd de groepjes en het aantal begeleiders zo klein mogelijk.

Niet meedoen: briefje op deur
Heb je klachten? Blijf dan thuis en doe de deur niet open. Als je tot een kwetsbare groep behoort, overweeg dan om niet mee te doen. Voor iedereen die niet aan Sint-Maarten wil meedoen: laat dat even weten, bijvoorbeeld met een briefje op de deur.

Voorverpakte traktaties
Wil je wel meedoen? Laat met een lampion of windlicht zien dat kinderen aan kunnen bellen. Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt. En geef het liefst voorverpakte traktaties.

Ondernemers
We raden winkeliers af om een Sint-Maartenevenement te organiseren, zeker als de winkel open is. Ook de organisatie van lampionoptochten raden we af.

Als er nog aanvullende maatregelen of adviezen gaan gelden, dan vind je deze op de websites van de gemeente en de Veiligheidsregio Groningen.
Face to face is leuker, maar online kan met corona ook
Face to face is leuker, maar online kan met corona ook
Ook in coronatijd wil de Groningse gemeenteraad in gesprek blijven met de Groningers. Daarom hield de raad op donderdag 29 oktober de digitale inwonersraadpleging ‘Praat met de Raad’. Zestien raadsleden en vertegenwoordigers van raadsfracties gingen online in gesprek met inwoners over wat zij belangrijk vinden voor Groningen. Over wat goed gaat en wat beter moet. Verdeeld over drie groepjes gingen de gesprekken over de thema’s werk en inkomen, verkeer, groen en afval en wonen. Lees verder op de website van de raad.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Praat mee over dit bericht via Facebook