Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 3 februari 2023

Nieuwsbrief Haren
3 februari 2023
Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren per 1 juli 2023 zelfstandig
Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren per 1 juli 2023 zelfstandig
Het Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren zou per 1 januari 2023 zelfstandig worden, maar die datum verschuift. Om zelfstandig te worden moeten er nog een aantal dingen geregeld worden. Een onderdeel daarvan, het Sociaal Plan, was op 1 januari nog niet geregeld. Het Sociaal Plan gaat onder andere over de regelingen en voorzieningen voor werknemers. Dat is naar verwachting binnenkort geregeld: de medewerkers houden aansluiting bij het gemeentelijk pensioenfonds ABP. De Stichting CKC is al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en per 1 juli 2023 worden ze zelfstandig. Meer informatie vind je op onze website.
Aanmelding voor Lentekriebels ’23 is geopend
Aanmelding voor Lentekriebels ’23 is geopend
Lentekriebels? Dat is dé grote voorjaarsschoonmaak van Groningen. Uniek in Nederland: vorig jaar deden er maar liefst 5500 mensen mee, verdeeld over 130 teams. Heb jij dit jaar ook zin om mee te doen? Meld je dan nu aan met je team (bijvoorbeeld je club, klas, koor, buurt, bedrijf of studentenhuis). Dat kan via onze website.

Lentekriebels 2023 is van 1 t/m 29 april. Je mag zelf een dag prikken waarop je bezig wilt gaan. Wij zorgen voor grijpstokken, vuilniszakken en alles wat je nog meer nodig hebt. Er is zelfs een kleine subsidie beschikbaar voor koffie, soep en/of broodjes. Lentekriebels wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de milieustewards van de gemeente. Meer informatie over Lentekriebels en Groningen Schoon Dankzij Mij vind je op onze website.
Vogels kijken? “Pak gewoon een verrekijker en geniet”
Vogels kijken? “Pak gewoon een verrekijker en geniet”
In het laatste weekend van januari was de Nationale Tuinvogeltelling. Dankzij deze telling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. En dat is hard nodig, weet Joppe Rijpstra, medewerker educatie bij de Schooltuin in Helpman. “In steden gaan de vogelaantallen namelijk achteruit.”

Dit blijkt uit de nieuwste ‘Stadsvogelbalans’ die Sovon Vogelonderzoek in opdracht van de Vogelbescherming opstelde. Hierin staan de meest recente aantallen van de broed- en wintervogels. “Sovon onderzocht alle verzamelde data tussen 2007 en 2021, een lange periode dus. Hieruit blijkt helaas dat sommige vogels steeds minder voorkomen”, vertelt Joppe. Vooral soorten die in tuinen en parken leven, hebben het zwaar. Hoe dat komt? Lees het in het artikel op onze website.
Meer aandacht voor fiets- en looproutes, denk je mee?
Meer aandacht voor fiets- en looproutes, denk je mee?
Inwoners van de gemeente Groningen zijn vaak en veel onderweg. Ook komen er dagelijks nog eens 180.000 mensen naar onze gemeente toe. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Veel verkeer dus! Daarom roepen wij onze inwoners op om mee te denken over veilig fietsen en lopen in onze gemeente.

Heb je een goed idee voor een wandelroute, een nieuw fietspad of een oplossing voor een gevaarlijke kruising? Laat het ons weten via wijkprikker.nl/groningen of door een brief te sturen naar: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Doe dit vóór 24 februari 2023. De ingebrachte ideeën en wensen nemen we mee bij het maken van een overzicht van maatregelen voor fietsen, lopen en meer verkeersveiligheid in onze gemeente. We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën. 

Om van A naar B te komen laten we de auto steeds vaker staan en kiezen we voor de fiets of gaan we lopend. De afgelopen jaren zijn er veel veilige loop- en fietsvoorzieningen in de gemeente bijgekomen. Om Groningen nog beter bereikbaar te maken voor fietsers en voetgangers werkt de gemeente aan nieuwe plannen op het gebied van lopen, fietsen en verkeersveiligheid. Daarbij kiezen we niet meer automatisch voor de auto. We willen juist meer aandacht voor lopen en fietsen en meer ruimte voor groen en spelen op straat. Jouw hulp kan de gemeente daarbij goed gebruiken.
Loop geen 600 euro mis, vraag energietoeslag aan
Loop geen 600 euro mis, vraag energietoeslag aan
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Inwoners met een laag inkomen krijgen daarom extra geld van de gemeente Groningen om de energiekosten te betalen. In de afgelopen periode hebben veel Groningers al energietoeslag aangevraagd en gekregen, maar nog niet iedereen. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Vandaar nogmaals de oproep aan inwoners met een laag inkomen om de energietoeslag over 2022 aan te vragen. Kijk voor meer informatie op onze website.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Praat mee over dit bericht via Facebook