Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 26 juni 2020 | nummer 22

Gemeente vraagt ideeën van inwoners uit gebied Haren voor project Groene Parel

Het project Groene Parel is door de coronamaatregelen uitgesteld. Dit voorjaar stonden bijeenkomsten gepland om ideeën voor de leefomgeving Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren uit de samenleving op te halen. In het project Groene Parel roept de gemeente inwoners op om met voorstellen te komen om de woonomgeving te verrijken.

De gemeente zet het project Groene Parel digitaal voort. Op 10 september krijgt het project een nieuwe start tijdens een livestream. Je hebt een toegangscode nodig om deze livestream digitaal bij te wonen. Deze code publiceert de gemeente vooraf in deze nieuwsbrief, op de gemeentelijke sociale-mediakanalen en in lokale media.

Er zijn geen grenzen gesteld aan de onderwerpen, noch aan het budget. Kom dus met alle ideeën die je hebt. In totaal is er 35.000 euro beschikbaar voor de ideeën die in 2020 de eindstreep halen. Vanaf 10 september kunnen inwoners hun wensen kwijt op de website die we dan lanceren. Nadat de gemeente de financiële en wettelijke haalbaarheid heeft getoetst, kun je op de ideeën stemmen.

Dorpswethouder Philip Broeksma roept lezers op om nu al na te denken over ideeën die de leefomgeving beter maken. Hij vindt het project een mooi voorbeeld van het nieuwe denken van lokale besturen. Philip: “Heel vroeger bedacht een gemeente waar burgers gelukkig van zouden worden. Met de beste bedoelingen, maar het blijft opgedrongen geluk. Wij vinden het natuurlijk veel beter om de mensen zelf te vragen wat ze belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.” In de gemeente Groningen is al ervaring opgedaan met een vergelijkbaar project in de Oosterparkwijk: De Stem van Groningen. De verwachting is dat de uitkomsten van het online traject richting geven aan het vervolg in 2021 van de Groene Parel. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail.

Herstel van eeuwenoude pingoruïnes in het Gorecht

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar 15 pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen. Dat doet de organisatie samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Het herstel is mogelijk door subsidie van in totaal bijna €250.000 van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Een pingoruïne ziet er uit als een soort ringvormige krater en is om meerdere redenen waardevol. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, ze bevatten archeologische informatie en het zijn bij uitstek waardevolle plekken voor de biodiversiteit. Lees de rest van het bericht op de website van Landschapsbeheer.

Kruispunt Vondellaan/Slauerhofflaan afgesloten op 2 en 3 juli

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli is het kruispunt Vondellaan met de Slauerhofflaan in Haren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt tussen 7:00 en 17:00 uur. Buiten deze tijden is de weg gewoon open voor alle verkeer. Op de tijden wanneer er aan de weg gewerkt wordt, is het voetpad wel toegankelijk. Fietsers moeten even afstappen en kunnen na de kruising weer verder fietsen. Het autoverkeer wordt via een andere route omgeleid.

Op deze dagen asfalteren we het kruispunt, omdat bewoners last hebben van trillingen door voorbijkomend verkeer. Het probleem zit waarschijnlijk in de putten in het wegdek en in de materiaalovergangen van asfalt naar bestrating. Als er auto’s voorbij rijden, geeft dat trillingen. Daarom vervangt de gemeente de klinkers door asfalt.

Eerste ervaringen met Basisbaan zijn positief

De gemeente is in maart begonnen met basisbanen. Een Basisbaan bestaat uit taken in wijken en dorpen, die door bewoners, organisaties en bedrijven zijn aangedragen. Deze taken zijn heel nuttig, maar zouden anders niet uitgevoerd worden. Voorbeelden hiervan zijn onderhoud aan wijkgebouwen, klussen bij sportverenigingen of het opruimen van openbare ruimten.

Met de Basisbaan biedt de gemeente werk aan mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijkertijd hebben de Basisbanen allemaal een positief effect in de wijken en dorpen, omdat dit werk anders zou blijven liggen.

De eerste ervaringen van de deelnemers zijn positief. In een filmpje vertellen Abdel Salmi en Hans Stam over hun ervaringen met de Basisbaan. Voor het uitvoeren van de taken krijgt de kandidaat een tijdelijk contract en een minimumloon. De kandidaten voor de Basisbaan worden geselecteerd en benaderd door de coaches van de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen voert de Basisbaan stapsgewijs in en wil aan het eind van dit jaar ongeveer 40 tot 50 basisbanen gerealiseerd hebben. Na het experiment wordt besloten of de gemeente verder gaat met de Basisbaan. Lees ook het nieuwsbericht op onze website of kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/basisbaan.

Groningen komt met rooster voor spreiding mobiliteit

Bedrijven, overheden, scholen en andere organisaties in Groningen hebben een gezamenlijk plan gemaakt om de mobiliteit in coronatijd te spreiden. De organisaties, verenigd in Groningen Bereikbaar, pleiten voor regionaal maatwerk. “We willen naar een Gronings rooster”, zegt stuurgroepvoorzitter en wethouder Verkeer & Vervoer Philip Broeksma. Het streven is werk- en lestijden zodanig aan te passen dat het openbaar vervoer zo goed mogelijk wordt benut. Daarnaast wil Groningen Bereikbaar thuiswerken, thuis leren en fietsen stimuleren.

Groningen Bereikbaar stelt voor om zorginstellingen voor 07.30 uur te laten beginnen en kantoorpersoneel voor 08.30 uur of na 09.30 uur te laten reizen met het OV. Voor het onderwijs is het voorstel lessen in het voortgezet onderwijs rond 08.30 uur te laten beginnen, mbo tussen 08.30 en 09.00 uur en hbo en universiteit tussen 09.00 en 09.30 uur. Kijk voor meer informatie op groningenbereikbaar.nl.

Energiecoaches helpen energie en geld besparen

Sinds kort kunnen inwoners van de gemeente Groningen gratis gebruik maken van een energiecoach. De coach geeft tijdens een online huisbezoek gratis advies. Bewoners die meedoen krijgen een energietas met bespaarmiddelen zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrippen. De energiecoaches gaan online van start, maar komen als dat nodig en mogelijk is ook aan huis. Dit met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor meer informatie op onze website.

College wil beleid voor sociaal-culturele accommodaties gelijk maken

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het gemeentelijk beleid voor sociaal-culturele accommodaties in de hele gemeente gelijk te maken. Deze zogenoemde harmonisatie is nodig door de herindeling. Het gaat om beleid voor buurthuizen, dorpshuizen, buurtkamers en multifunctionele accommodaties. Het beleid hiervoor verschilde in Groningen, Haren en Ten Boer. Het college wil het beleid van Groningen als uitgangspunt nemen. Alles blijft zoveel mogelijk als het was. De gemeente gaat vanaf komend najaar in gesprek met wijken en dorpen over de wensen en verwachtingen van bewoners bij deze accommodaties. Dat gaat uiteindelijk leiden tot nieuw beleid. Lees meer in het raadsvoorstel.

Magneetvissen ook in vijvers verboden

In de gemeente Groningen is magneetvissen in openbaar water verboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diepenring rond de binnenstad, maar ook voor vijvers. Aanleiding om dit verbod onder de aandacht te brengen, zijn de drie recente vondsten van oude munitie, door magneetvissers, in de vijvers aan de Gorechtkade in de Oosterparkwijk in Groningen. Zaterdag 6 juni werd een zeer explosieve Engelse brisantgranaat naar boven gehaald. Maandag 8 en dinsdag 9 juni betrof het beide keren een rookgranaat van een mortier. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de projectielen onschadelijk gemaakt.

Waterschap Noorderzijlvest is eigenaar van de vijvers aan de Gorechtkade en laat binnenkort een historisch onderzoek uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of er een kans bestaat dat op deze plek meer explosieve materialen liggen. Vervolgens wordt gekeken of er eventueel opsporingsonderzoek in de vijvers nodig is. Tot die tijd voert het waterschap vanwege de veiligheid geen beheer en onderhoud aan de vijvers uit. Het waterschap en de gemeente willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Magneetvissen is gevaarlijk en verboden. De gemeente controleert de komende tijd extra op magneetvissen.

Zomer vol activiteiten voor kinderen en jongeren

Medewerkers van de WIJ-teams in de dorpen en wijken hebben keihard gewerkt om deze zomer een mooi activiteitenaanbod te organiseren voor kinderen en jongeren. Tijdens de zomervakantie zijn er in de hele gemeente spetterende activiteiten, van circusworkshops en kookworkshops tot spelletjes op het strand. Per gebied is er een aanbod voor de jeugd uit dat gebied.

Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Wil je weten wat er in jouw wijk of dorp te doen is? Check dan je WIJ-team, het buurthuis of de speeltuin bij jou in de buurt. Kijk voor contactgegevens op de website van WIJ.

Vervangende bomen doen het goed ondanks droogte

Vorig jaar heeft de gemeente op verschillende plaatsen in de gemeente bomen moeten vervangen. Onder andere aan de Winschoterweg, Peizerweg, Gangboord, Isebrandtsheerd, Noodweg, Ruskenveen en Platvoetpad. Vanwege de hoge temperaturen worden er nu elke dag rondes gemaakt, zodat ze niet verdrogen. Het water pompt de gemeente uit open stromend water, zoals kanalen. Om dit te kunnen monitoren zijn er fysieke rondes waarbij de grond gecontroleerd wordt. Tegenwoordig maakt de gemeente ook gebruik van sensoren die via een app kunnen worden afgelezen om te zien wat de boom nodig heeft. De bomen zijn inmiddels allemaal goed geworteld.

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/bomenbeleid.

26 juni 2020 | nummer 22
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Praat mee over dit bericht via Facebook