Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 24 september 2021

Nieuwsbrief Haren
24 september 2021
Wat wil jij graag zien in ’t Clockhuys?
Wat wil jij graag zien in ’t Clockhuys?
’t Clockhuys in Haren is het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC): hier kunnen inwoners uit de gemeente Groningen terecht om samen theater, muziek of beeldende kunst te maken onder leiding van professionele docenten. Ook zit er een vestiging van de Forumbibliotheek.

Nu is het CKC nog in handen van de gemeente Groningen. Hierdoor is de gemeente niet alleen pandeigenaar en exploitant, maar ook programmeur. In de toekomst komt daar wellicht verandering in. De gemeente is namelijk bezig met het onderzoeken van verschillende scenario’s voor verzelfstandiging van het CKC.

Voor dit onderzoek is het van belang om te weten hoe je het CKC op dit moment ervaart: wat vind je van het huidige aanbod? Wat mis je? Wat gaat er goed, en wat kan er beter? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en mening. Daarom willen we je vragen de vragenlijst in te vullen. Op de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen vind je de vragenlijst.
Handtekeningen onder nieuwe samenwerking WMO-begeleiding
Handtekeningen onder nieuwe samenwerking WMO-begeleiding
“Samen voor goede zorg zorgen voor de inwoners van Haren”. Dit werd uitgesproken en bevestigd tijdens een bijeenkomst met de nieuwe lokale WMO-aanbieders in het gebied. Op donderdag 16 september zette wethouder Inge Jongman van zorg & welzijn samen met de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en Coöperatie Dichtbij haar handtekening onder een nieuw samenwerkingsverband. Deze twee organisaties gaan de WMO-begeleiding in Haren uitvoeren.

Wethouder Jongman is blij met de uitkomst van de aanbesteding en dat de gemeente samen met deze twee partners aan de slag kan voor de inwoners van gebied Haren. Ook de NNCZ en Coöperatie Dichtbij zijn enthousiast over de nieuwe samenwerking en gaan zich inzetten voor een aanbod wat meer passend is in deze tijd, voor de mensen die het nodig hebben.
Gedeeltelijke afzetting fietstunnel onder A28 van 29 sept t/m 3 oktober
Gedeeltelijke afzetting fietstunnel onder A28 van 29 sept t/m 3 oktober
Van woensdag 29 september tot en met zondag 3 oktober pakt de gemeente de fietstunnel en het bushokje bij de A28 in Haren. Na een flinke schoonmaakbeurt krijgen graffitikunstenaars de ruimte om zowel het bushokje als de tunnel te voorzien van graffitikunst en street art. In de kunstwerken staat het groene karakter van Haren centraal en zal de link met het Paterswoldsemeer en het dorp terugkomen. De kunstenaars van Noordstaat (eerst Urban House Groningen) zullen op zaterdag 2 en zondag 3 oktober bezig zijn met de kunstwerken.

De gemeente zet vaker graffitikunstenaars in om de gemeente Groningen mooier te maken. In de binnenstad van Groningen is het een succes. De graffiti zorgt voor een mooie en inspirerende omgeving en hiermee probeert de gemeente de overlast te beperken.
Werkzaamheden fietspaden Glimmen-Haren
Werkzaamheden fietspaden Glimmen-Haren
De afgelopen tijd zijn nutsbedrijven bezig geweest met werkzaamheden aan kabels en leidingen op verschillende plekken tussen Glimmen en Haren. Daardoor waren de fietspaden soms tijdelijk afgesloten of gedeeltelijk gestremd, maar gelukkig is dat nu niet meer het geval. Toch is het comfort op de fietspaden verslechterd. Vandaar dat de gemeente Groningen de komende twee jaar de fietspaden gaat vernieuwen.

Hetzelfde geldt voor de oostzijde van de Rijksstraatweg, tussen de Dr. Ebelsweg en de Emmalaan. Ook hier waren werkzaamheden. Volgend jaar gaat de gemeente Groningen aan de slag met ondergrondse aanpassingen voor de groeiplaatsen van de bomen. Om vervolgens de fietspaden opnieuw te asfalteren. Voor nu is het nog even minder fijn en comfortabel fietsen, maar volgend jaar zijn de problemen opgelost!
Zaterdag 25 september is het Burendag: dit zijn de initiatieven in Haren
Zaterdag 25 september is het Burendag: dit zijn de initiatieven in Haren
Burendag is de dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit jaar vieren we Burendag op 25 september: in Haren kun je bijvoorbeeld helpen met het bouwen van nestkastjes, het dorpshuis opfleuren of de speeltuin veiliger maken. In Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn nog geen initiatieven aangemeld, maar neem vooral een kijkje op website van Burendag en kijk wat er in jouw buurt te doen is.
Feestelijke heropening van de dorps- en buurthuizen in Groningen
Feestelijke heropening van de dorps- en buurthuizen in Groningen
Nu de dorps- en buurthuizen hun deuren weer openen en het verenigingsleven weer opstart, organiseert de gemeente Groningen een speciale dag voor de vrijwilligers. Onder de noemer “’t Ken weer!” stelt de gemeente geld beschikbaar aan dorps- en buurthuizen om op zaterdag 25 september, tijdens burendag, een leuke activiteit te organiseren voor de buurt. Hiermee wil de gemeente haar waardering tonen voor alle vrijwilligers en een extra impuls geven aan het gehele sociale netwerk in de gemeente. Lees het persbericht op onze website.

Foto: Groninger Dorpen
Medipoint en Welzorg leveren de hulpmiddelen WMO in Midden-Groningen en in Groningen
Medipoint en Welzorg leveren de hulpmiddelen WMO in Midden-Groningen en in Groningen
Vanaf 1 januari gaan Medipoint en Welzorg samen de WMO hulpmiddelen zoals scootmobielen, rolstoelen en tilliften leveren aan inwoners met een beperking in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen.

“Met twee leveranciers hebben onze inwoners straks iets te kiezen, bovendien zijn we daardoor minder kwetsbaar. Beide leveranciers geven aan de cliënt op nummer één te zetten in hun plannen. Waarbij zij een hoge kwaliteit van de dienstverlening beloven en inzetten op een goede onderlinge samenwerking”, aldus wethouder Inge Jongman van de gemeente Groningen. Lees het persbericht op onze website.
Presentatie nieuw beleid Zonne-energie op 11 oktober
Presentatie nieuw beleid Zonne-energie op 11 oktober
De gemeente Groningen werkt aan beleid op het gebied van zonne-energie. Afgelopen maanden is met veel mensen gesproken over het concept-beleid voor zonneparken in onze gemeente. De vele vragen en suggesties zijn verwerkt in een nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken. Hierin staat onder andere nog duidelijker dat we commerciële partijen weren, waar zonneparken mogen komen en waar niet en wat er met lokaal eigendom bedoeld wordt. Ook is er meer aandacht voor zonnepanelen op daken.

Op maandag 11 oktober organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst waarin de nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken en Zon op Daken wordt gepresenteerd. Wethouder Broeksma nodigt je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Je kunt tussen 17.00 en 20.00 uur op ieder moment binnenlopen. We gaan in op de meest gehoorde vragen en zorgen en laten zien hoe deze verwerkt zijn. De vernieuwde beleidskaders Zonneparken en Zon op daken worden zo snel mogelijk na besluitvorming in het college van B&W gepubliceerd via onze website. We verwachten dat dit in week 39 online staat.

Datum: maandag 11 oktober tussen 17.00-20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Locatie: Energy Barn: Zernikelaan 17, 9747 AJ Groningen
Subsidies arbeidsmarktregio Werk in Zicht
Subsidies arbeidsmarktregio Werk in Zicht
De gemeente heeft namens de partijen in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht en samen met sociale partners, onderwijsinstellingen en provincie een aantal voorstellen ontwikkeld om het Leven Lang Ontwikkelen in de arbeidsmarktregio te stimuleren. Dat voorstel - “Werken aan ontwikkeling” -  is door de provincie ingediend bij het Nationaal Programma Groningen. De subsidies voor de zeven projectaanvragen die daar onderdeel van uit maken zijn toegekend. Voor twee van die projecten is Werk in Zicht de aanvrager. Lees meer in het voorstel aan de raad.
Mantelzorg 10-daagse in november
Mantelzorg 10-daagse in november
De ‘Dag van de Mantelzorg’ op woensdag 10 november komt er weer aan. Op deze jaarlijkse dag staan mantelzorgers in de schijnwerpers. Het Steunpunt Mantelzorg breidt dit jaar de Dag van de Mantelzorg uit naar tien dagen vol activiteiten. Van woensdag 10 tot en met vrijdag 19 november worden verschillende activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Groningen georganiseerd. 

Er is keuze uit creatieve, culturele, ontspannende en sportieve activiteiten. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas Groningen ontvangen automatisch een uitnodiging voor de Mantelzorg 10-daagse. Mantelzorgers die nog niet bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen zich inschrijven via de website van Humanitas.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Praat mee over dit bericht via Facebook