Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 23 april 2021

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Haren
23 april 2021
Onderzoek naar mogelijke verkoop Biotoop en Hortus door RUG aan gemeente
Onderzoek naar mogelijke verkoop Biotoop en Hortus door RUG aan gemeente
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren verkopen. Dit omdat het terrein niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Het college wil dit terrein graag kopen. Ze vindt dat de Hortus en De Biotoop een belangrijke maatschappelijke en publieke functie hebben. Vanaf mei 2021 onderzoeken de RUG en de gemeente of ze tot een akkoord kunnen komen. Als dat lukt, is het de bedoeling om uiterlijk eind 2021 een verkoopovereenkomst voor te leggen aan de raad. Die beslist uiteindelijk over de koop.

Zolang het terrein nog niet is verkocht, gebeurt er niets. Ook de eerste periode daarna wil het college De Biotoop en Hortus Botanicus eerst houden zoals ze zijn. Wel gaat de gemeente in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden: Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Stichting Het Groninger Landschap en Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’. De gemeente vraagt hen wat zij voor de korte en lange termijn willen en wat ze daarvoor nodig hebben. En op het moment dat we naar de toekomst kijken, betrekken we de huidige gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren bij de toekomstplannen, aldus het college. Lees de rest van het artikel op onze website. Daar vind je ook de brief aan de raad.
Vakantieactiviteiten voor Harense kinderen
Vakantieactiviteiten voor Harense kinderen
Kinderen uit gebied Haren hoeven tijdens de meivakantie niet stil te zitten: Sportcoach Haren organiseert weer diverse sportieve activiteiten. Zo is er op maandag 3 mei een sportdag. Kinderen kunnen dan meedoen met verschillende sporten zoals fietsen op een BMX, tennis, rugby en ultimate frisbee. Op dinsdag 4 mei is er een speldag met levend stratego, een sportinstuif en de ‘Olympische Spelen’. En op donderdag 6 mei organiseren de WIJ Groningen jongerenwerkers ‘Urban Funsports’ op het Raadhuisplein, voor jongeren van 10 tot en met 15 jaar.

Meedoen? Aanmelden kan via de website van Sportcoach Haren. Daar vind je ook meer informatie over de locatie en tijden. Tijdens de activiteiten gelden de coronamaatregelen. Het is daarom niet toegestaan om als volwassene te blijven kijken.

Foto: Bas Veldman, Sportcoach Haren
Nieuwe mobiliteitsvisie voor Groningen
Nieuwe mobiliteitsvisie voor Groningen
Groningen is een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Dat betekent ook meer verkeer. We moeten nu de juiste keuzes maken over hoe mensen zich binnen, van en naar onze gemeente verplaatsen. Om ervoor te zorgen dat Groningen duurzaam bereikbaar blijft, de leefkwaliteit voorop staat en fietser en voetganger ruim baan krijgen, is een nieuwe visie op mobiliteit geformuleerd: Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad. Deze visie is nog in concept.

De inspraakperiode is nu gestart en loopt tot 7 juni 2021. Je kunt de visie vinden op onze website. Daar staat een reactieformulier en vind je ook een filmpje waarin wethouder Philip Broeksma vertelt over de nieuwe mobiliteitsvisie.
Nieuwe visie woonruimteverdeling sociale huurwoningen
Nieuwe visie woonruimteverdeling sociale huurwoningen
De huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente Groningen hebben een nieuwe visie op woonruimteverdeling van sociale huurwoningen opgesteld. Doel is om het voor woningzoekenden in de nieuwe gemeente Groningen zo eenvoudig mogelijk te maken om een passende sociale huurwoning te vinden. De woningcorporaties hebben besloten om allemaal hetzelfde systeem te gebruiken waarmee je woningen kan zoeken: WoningNet Groningen. Lees meer op onze website.
Geef je impactstart-up een boost
Geef je impactstart-up een boost
Gemeente Groningen & de SGOC (Sociale Groningse Ondernemers Challenge) organiseren het BOOST-programma voor startende impactondernemers. Voor ondernemers dus die met hun onderneming een maatschappelijke uitdaging willen aanpakken. Vier workshops met uiteenlopende thema’s, allemaal bedoeld om jou en je impactonderneming verder te helpen!

Het BOOST-programma is iets voor jou, als je:

  • Net begonnen bent met ondernemen en daar graag samen met anderen aan wil werken
  • Met je onderneming gevestigd bent in de gemeente Groningen
  • Met je onderneming een maatschappelijke uitdaging wil aanpakken
  • Méér wil leren over ondernemen met impact
  • Daarover wil sparren met andere ondernemers

Let op: er is beperkt plek. Bekijk de data en het uitgebreide programma online en meld je aan! Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de sociale ondernemerschallenge.

Gemeente Groningen lanceert vernieuwde website GRONG.nl
Gemeente Groningen lanceert vernieuwde website GRONG.nl
Dinsdag 20 april heeft de gemeente Groningen de vernieuwde website GRONG.nl gelanceerd. Op deze website staan activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar. De gemeente Groningen wil met GRONG.nl hét activiteitenplatform voor jongeren in Groningen ontwikkelen.

GRONG.nl heeft een metamorfose ondergaan met een nieuw uiterlijk en een uitgebreider aanbod. Hiermee wil de gemeente Groningen een bredere doelgroep bereiken. De gemeente gaat ook de samenwerking met de partners intensiveren en jongeren en nieuwe partners betrekken bij de verdere ontwikkeling van GRONG.nl. Ook kunnen organisatoren subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij aanbieden voor deze jongeren.

In december 2020 is GRONG.nl gestart. Door de coronamaatregelen namen de mentale gezondheidsproblemen onder jongeren toe, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. In samenwerking met o.a. Huis voor de Sport Groningen, ROC’s en WIJ Groningen zijn er voor deze jongeren coronaproof activiteiten aangeboden op de website GRONG.nl. Bekijk hier een filmpje over GRONG.nl.
Groninger wijkvernieuwing vol op stoom
Groninger wijkvernieuwing vol op stoom
De wijkvernieuwing in de gemeente Groningen krijgt een stevige injectie. Vanuit het rijk krijgt de Regio Deal Groningen-Noord 15 miljoen euro en vanuit het Nationaal Programma Groningen 20 miljoen euro. Ook de gemeente investeert stevig in de wijkvernieuwing met ruim 20 miljoen euro.

In 2017 is de Groninger wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, De Hoogte/Indische Buurt en De Wijert van start gegaan: een ambitieuze en integrale aanpak om de toenemende ongelijkheid binnen de stad een halt toe te roepen. De gemeente werkt samen met bewoners en andere partners aan thema’s die variëren van prettig, duurzaam en gezond wonen tot armoede, groen en buitenzijn, een veilige buurt, positief opgroeien en gelijke onderwijskansen.

Met de nieuwe impuls wil het college de lopende wijkvernieuwing intensiveren, versnellen en verbreden naar meerdere wijken in de gemeente. Om dit voor elkaar te krijgen zijn de uitvoeringsprogramma’s voor alle wijkvernieuwingswijken gebundeld tot één uitvoeringsprogramma Groninger wijkvernieuwing voor 2021. Lees meer op onze website en in de brief aan de raad.
Voorjaarscampagne over textiel en tuinafval van start
Het voorjaar is voor velen hét moment om de tuin eens flink onder handen te nemen. Maar ook het moment om juist de kledingkast op te ruimen. Daarom lanceert de gemeente Groningen juist nu een campagne om inwoners te helpen slim met hun oude kleding en tuinafval om te gaan. 

Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze textiel, net als papier, aan de weg kunnen zetten op aangegeven dagen. En dat kapotte kleding ook kan worden ingeleverd. Daar worden weer nieuwe producten van gemaakt. Bij tuinafval is het zo dat inwoners van de gemeente Groningen, onder bepaalde voorwaarden een groene container kunnen aanvragen.

Ben jij nou ook nieuwsgierig hoe het zit met je tuinafval of kleding? Kijk dan op haalallesuitjeafval.
Sportcentrum Kardinge bijna afgeschreven: renoveren of nieuwbouw?
Sportcentrum Kardinge bijna afgeschreven: renoveren of nieuwbouw?
Sportcentrum Kardinge viert in 2023 haar dertigste verjaardag. Het gebouw is bijna afgeschreven, dus moet worden aangepakt. Zowel het gebouw renoveren als complete nieuwbouw zijn volgens het college reële opties. Ook kijkt het college niet alleen naar het sportcentrum, maar naar het hele gebied. Kardinge moet een meerwaarde krijgen voor Beijum en Lewenborg en ook voor de rest van de regio.

Daarnaast onderzoekt het college samen met het Alfa-college en de Topsport Talent School of Kardinge kan veranderen in een ‘vitaliteitscampus’. Op een vitaliteitscampus komen zorg, wonen, werken, sport, bewegen, onderwijs, gezondheid, lifestyle, natuur, veiligheid, leren en recreëren bij elkaar.

Het sportcentrum wordt de komende 5 jaar nog op dezelfde manier als nu in de lucht gehouden. Dat brengt wel kosten met zich mee. Qua onderhoud zet de gemeente aan de ene kant in op preventie en aan de andere kant kijken we kritisch wat nog (wettelijk) noodzakelijk is voor de komende jaren. In 2022 wil het college een bidbook aan de raad presenteren. Daarin staan dan alle plannen voor de aanpak van Kardinge. Lees ook de brief aan de raad.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Praat mee over dit bericht via Facebook