Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren. 21 juni 2019 .nummer 21

Nieuwsbrief Haren
21 juni 2019 | nummer 21

Wij zijn de Wijk: inspirerende bijeenkomst voor ondernemers en organisaties in Haren

Op 17 juni vond in ZINN locatie De Dilgt een bijeenkomst plaats voor ondernemers en organisaties uit Haren: ‘Wij zijn de wijk’. Op deze uitnodiging van ZINN kwamen zo’n dertig aanwezigen af. In de uitnodiging stelde ZINN dat de leefbaarheid in een wijk wordt bepaald door winkels, bedrijven en organisaties. “We zijn met elkaar verbonden. Wordt het dan niet eens tijd dat we elkaar gaan ontmoeten?”, zo stond in de uitnodiging.

Het gebiedsteam Haren haakte aan bij dit initiatief. Het gebiedsteam vindt dat de leefbaarheid in een wijk niet alleen wordt beïnvloed door de gemeente, maar juist door wijkbewoners en ondernemers. ZINN wilde deze avond de bereidheid peilen om samen te werken.

Dorpenwethouder Philip Broeksma (op de foto) was ook aanwezig. Broeksma vertelde welke rol hij voor Harenaars kan spelen binnen het College van B&W. Harry Poelman, werkzaam bij de gemeente, gaf een inkijkje in de resultaten van uitgebreid onderzoek naar de wijkbeleving in Groninger wijken (Kompas basismonitor). De aanwezigen kregen vooral de kleur groen te zien en dat betekent dat Haren eigenlijk nauwelijks ‘zwakke plekken’ kent volgens haar inwoners. De gemeente laat zich door deze basismonitor inspireren voor het bedenken van beleid.

Zou dit onderzoek ook een bron van inspiratie kunnen zijn voor bedrijven en organisaties in de wijk? Die vraag werd deze avond niet eenduidig beantwoord. Wat wel duidelijk werd, is dat de aanwezigen open staan voor een vorm van ‘handen ineen’. Later moet blijken of het ultieme doel economisch is of maatschappelijk, of een combinatie van beiden. Harry Poelman was positief over deze bijeenkomst in Haren. Volgens hem krijg je in veel wijken nauwelijks mensen op de been om een eventuele samenwerking te bespreken.

Robert Berting, voorzitter van De Vrienden van ZINN, vond het een mooie bijeenkomst. Zijn organisatie is zeker gebaat bij samenwerking en heeft naar zijn mening ook veel te bieden.

Waarschijnlijk komt er later dit jaar een vervolg op de bijeenkomst. Dan zullen er meer concrete ideeën voor samenwerken worden besproken.

Negatieve accountantsverklaring jaarrekening Haren

De voormalige gemeente Haren heeft een negatieve accountantsverklaring voor de jaarrekening over 2018 gekregen. De voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer ontvingen wel een positieve accountantsverklaring. Over Haren zegt wethouder van Financiën van de nieuwe gemeente Groningen Paul de Rook: “Er is een verschil van opvatting over het al dan niet afboeken van de onderhoudskosten voor wegen. Het gaat om een administratief verschil van inzicht over de verslaglegging daarvan. Het heeft dus niets te maken met geld dat weg is of niet goed rapporteren.” Lees de brief aan de raad met de reactie van B&W op de accountantsverslagen.

Korte enquête over evenementen in de gemeente Groningen

De gemeente wil graag weten wat bewoners vinden van de manier waarop verschillende pleinen, parken en andere plekken in Groningen voor evenementen gebruikt worden. Daarom heeft de gemeente een korte enquête gemaakt over evenementenlocaties en evenementen in de stad. Deelnemers kunnen daarin hun mening geven over evenementen op specifieke locaties en evenementen in het algemeen.

Evenementen zorgen voor vermaak, ontmoeting en werkgelegenheid. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom heeft de gemeente samen met bewoners, organisatoren en andere belanghebbenden profielen gemaakt van deze plekken. In deze zogeheten locatieprofielen staat welke afspraken gelden op die plekken. De locatieprofielen maken voor bewoners duidelijk wat zij in hun buurt aan evenementen kunnen verwachten. Doet u mee aan de enquête naar het gebruik van evenementenlocaties in de gemeente Groningen? De enquête staat op onze website.

Koen Schuiling aanbevolen als nieuwe burgemeester van Groningen

De gemeenteraad van Groningen heeft in zijn vergadering van maandag 17 juni 2019 Koen Schuiling aanbevolen als nieuwe burgemeester van Groningen. Schuiling (VVD) is nu burgemeester van Den Helder en was van 1994 tot 2006 achtereenvolgens raadslid en wethouder van de gemeente Groningen.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja deelde de aanbeveling in een openbare zitting mee. Wijnja zei dat de gemeente Groningen met Schuiling een burgemeester krijgt met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid. “Hij is een echte verbinder”, aldus Wijnja, “en dat is belangrijk in de huidige gemeente Groningen na de herindeling.”

De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat Schuiling op 1 oktober als burgemeester in Groningen begint. Dinsdag 18 juni was Schuiling in het Stadhuis aan de Grote Markt voor een informele kennismaking met vertegenwoordigers van de lokale en regionale media.

Financieel meerjarenbeeld gemeente zorgelijk

Het financieel meerjarenbeeld voor de gemeente Groningen is zorgelijk. Het college van B&W verwacht een tekort van 6,6 miljoen euro in 2020 dat in 2022 verder oploopt tot 12,9 miljoen euro. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo krijgt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds doordat het Rijk een lagere groei van lonen en prijzen verwacht. Ook geeft de rijksoverheid minder geld uit dan gepland waardoor de gemeente automatisch ook minder geld van het rijk krijgt. Verder zijn er effecten van de te verwachten nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Deze oorzaken komen bovenop de extra tekorten in de zorg en op uitkeringen. Om de begroting de komende jaren toch sluitend te krijgen, wil het college een discussie voeren over de taken van de gemeente. Bovendien houdt B&W investeringen opnieuw tegen het licht. Zie voor meer informatie de meest recente besluiten op onze website.

Uitgebreid programma rondom 75 jaar bevrijding

Groningen besteedt in 2019 en 2020 uitgebreid aandacht aan 75 jaar herdenking en bevrijding. “Belangrijk is dat we verhalen doorvertellen nu het nog kan. We richten ons vooral op nieuwe doelgroepen en jonge generaties”, zegt wethouder Glimina Chakor. Daarom is er ook aandacht voor het geven van een nieuwe betekenis aan het leven in vrijheid op een manier die past bij nieuwe generaties. Het programma in Groningen begint op 27 januari 2020 met een herdenking van de Holocaustslachtoffers. Hoogtepunt is 16 april 2020, dan is Groningen 75 jaar bevrijd van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Lees ook het raadsvoorstel.

Vraag naar woningen in regio Groningen-Assen onverminderd hoog

De druk op de woningmarkt in de regio Groningen-Assen blijft de komende jaren onverminderd hoog. Momenteel worden er veel plannen ontwikkeld en wordt er in hoog tempo gebouwd, maar het is nog niet genoeg om op korte termijn de woningmarkt te kalmeren. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor de in de crisistijd opgelopen achterstand is ingelopen. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen over de tweede helft van 2018.

De vraag naar woningen in de regio Groningen-Assen is in korte tijd in met name de stad Groningen enorm toegenomen. Daar is de druk op de woningmarkt het hoogst. Lees ook het nieuwsbericht op regiogroningenassen.nl.

Verhuurders woonruimte aan studenten moeten verhuurvergunning aanvragen

Verhuurt u kamers of appartementen aan studenten in de voormalige gemeente Groningen? Dan hebt u sinds 1 januari dit jaar een verhuurvergunning nodig. Dit geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. Er zijn uitzonderingen. Op onze website staat of u wel of niet een vergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan moet u deze vóór 1 juli 2019 aanvragen. Kijk voor alle informatie op gemeente.groningen.nl/kamerverhuur.

21 juni 2019 | nummer 21
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Hebt u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u ook een abonnement? Meld u dan aan via onze website.

Praat mee over dit bericht via Facebook