Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 20 november 2020

Nieuwsbrief Haren
20 november 2020
Groene Parel ideeën beoordeeld
Groene Parel ideeën beoordeeld
Deze week ontvangt iedereen die een idee indiende voor de Groene Parel een reactie daarop. Van de 89 ideeën gaan een mooi aantal door naar de stemronde. Nu is nog niet bekend hoeveel dit precies zijn.

Er zijn ook veel ideeën aangedragen die te maken hebben met sport, spelen en bewegen. Dit zijn veelal ideeën die meer kosten dan het beschikbare budget van 35.000 euro. Die kunnen vanwege de kosten dus nu niet door naar de volgende ronde. We zien wel dat dit onderwerp voor veel inwoners belangrijk is. Daarom wil de gemeente in 2021 een bijeenkomst organiseren om samen te bespreken wat er mogelijk is.

Dan zijn er ook ideeën ingestuurd die niet door kunnen gaan, maar het betekent niet dat deze in de prullenbak verdwijnen. Veel van deze ideeën kunnen een plek krijgen in beleid wat nog gemaakt moet worden, dan wel is het onderdeel van bestaand beleid of de uitwerking ervan.

Ook zijn er ideeën die we niet kunnen honoreren, omdat deze niet passen binnen beleid of wettelijke kaders. Met de meeste indieners heeft de gemeente inmiddels contact gehad. Daar waar een idee op dit moment niet uitvoerbaar is, kijken we of er alternatieven zijn die het toch mogelijk maken het op een andere manier uit te voeren.

Vanaf zaterdag 28 november tot en met dinsdag 8 december kun je je stem uitbrengen op de ideeën die je graag door ziet gaan om het gebied Haren nog mooier te maken. Stemmen doe je op de website Stem van Groningen.
Nieuwe bomen Henricus Muntinglaan
Nieuwe bomen Henricus Muntinglaan
Op vrijdag 27 november plant de gemeente nieuwe bomen in de Henricus Muntinglaan. De bomen komen op de plekken waar vorig jaar zieke kastanjes gekapt moesten worden.

Bewoners van de straat werden vorig jaar overvallen door de mededeling dat er bomen gekapt moesten worden. Met een comité van bewoners is toen gesproken over de reden van de bomenkap. In Haren is, net als in de rest van de gemeente, de kastanjeziekte geconstateerd. Ieder jaar worden alle kastanjebomen in de gemeente drie keer gecontroleerd. Zieke bomen zijn vatbaar voor aantasting door zwammen. Bij ernstige aantasting kan dat leiden tot takbreuk of sterfte van de boom. De bomen die zo verzwakt zijn dat ze een gevaar voor de omgeving kunnen vormen, worden gekapt. De overige zieke bomen worden regelmatig geïnspecteerd. Op basis van die inspectie bepaalt de gemeente of ze nog kunnen blijven staan.

De gemeente wil de bomen natuurlijk zoveel mogelijk sparen, maar soms kan het niet anders dan de boom weg te halen. Dit was ook het geval bij twee bomen aan de Henricus Muntinglaan. Bewoners van de Henricus Muntinglaan dachten actief mee met de gemeente over de herplant. Op 27 november plant de gemeente vijf nieuwe bomen in de straat. De keuze voor de bomen ging in overleg met de bewoners.

De foto toont de zwam die op de takken ontstaat.
Renovatie riool Nesciolaan
Renovatie riool Nesciolaan
Sinds gisteren, donderdag 19 november, tot en met dinsdag 1 december wordt het riool aan de Nesciolaan in Haren opgeknapt. Na deze werkzaamheden kunnen de gebruikers van het riool weer ruim vijftig jaar vooruit. Voor het renoveren gebruikt de aannemer inspectieputten. Deze putten liggen onder andere in het voetpad aan de achterzijde van de appartementencomplexen aan de Nesciolaan. Om deze locatie bereikbaar te maken voor de werkvoertuigen, wordt dit voetpad lokaal afgesloten. Ook worden er rijplaten op en langs dit voetpad aangebracht.

Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde ‘kousmethode’. Door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat we de Nesciolaan helemaal moeten openbreken.

De kous wordt door middel van waterdruk in het riool aangebracht. Het uitharden van de hars in de kous gebeurt met warm water. Hierbij kan een styreengeur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties. Onder deze omstandigheden is dit niet schadelijk voor de gezondheid. Het uithardingsproces is een continu proces dat 24 uur per dag door gaat. Vooral ’s avonds en ’s nachts op dinsdag 24 november kan het geluid van onze werkvoertuigen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor begrip.
Meer biodiversiteit en kleur aan de Lijsterweg
Meer biodiversiteit en kleur aan de Lijsterweg
Enkele bewoners van de Lijsterweg in Oosterhaar klopten bij de gemeente aan met de vraag of er meer groen in hun straat kan komen. Deze vraag sloot mooi aan bij de groenwerkzaamheden die de gemeente toch al in de planning had staan. De bewoners wilden met name aandacht voor meer biodiversiteit, kleur en meer seizoensbeleving in de straat. Samen met bewoners maakte de gemeente een plan voor beplanting, wat onlangs is uitgevoerd.

Vanwege het seizoen kun je er nu nog weinig van zien, maar op de foto één van de heesters die is geplant: de Rosa ‘Matchpoint’, een heesterroos die van mei tot en met oktober bloeit.
Ruitersteeg van 23 t/m 27 november afgesloten afgesloten vanwege werkzaamheden
Ruitersteeg van 23 t/m 27 november afgesloten afgesloten vanwege werkzaamheden
Van maandag 23 november 7.00 uur tot en met vrijdag 27 november 16.00 uur is de Ruitersteeg in Haren afgesloten voor alle verkeer. De weg is in beide richtingen dicht. Die week zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Een omleiding staat met borden aangegeven.
Sinterklaas ondanks corona tóch op bezoek in Haren
Sinterklaas ondanks corona tóch op bezoek in Haren
Ondanks corona bezoekt Sinterklaas dit jaar tóch gebied Haren. De intocht en de werkkamer in de dorpskerk gaan niet door, maar Sint en zijn Pieten zwerven vanaf donderdag 19 november wel door Haren en de omliggende dorpen om schoenen te vullen en kinderen te verrassen rond 5 december. De werkzaamheden van Sinterklaas worden gevolgd door een cameraploeg. Kijk de filmpjes op de Facebookpagina Intocht Haren.
Nieuw muziekcentrum in stationsgebied
Nieuw muziekcentrum in stationsgebied
Het nieuwe muziekcentrum komt in het stationsgebied. Het centrum moet De Oosterpoort vervangen. Dat heeft de Groningse gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van woensdag 18 november. Het stationsgebied wordt de komende jaren bebouwd. Een muziekcentrum draagt bij aan de levendigheid daar.
Alle aanwezige raadsleden steunden het college. Waar in het stationsgebied de vervanger van de huidige Oosterpoort precies komt, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog bekeken. Kosten van het nieuwe muziekcentrum op de gekozen locatie: ongeveer 221 miljoen euro.  Lees meer op de pagina van de gemeenteraad.
Plekken nieuwe zonneparken in beeld gebracht
Plekken nieuwe zonneparken in beeld gebracht
Groningen geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt, samen met de zonnepanelen op daken, een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Het gaat om nieuwe plekken, bovenop de zonneparken die al zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. Op twee plekken in de gemeente is ruimte voor zonneparken die groter zijn dan tien hectare. Deze zonneparken ontwikkelt de gemeente zelf, op eigen grond. Het gaat om Meerstad-Noord en Westpoort-Noord. Lees verder op onze website.
Gemeentelijke online bomenkaart uitgebreid
Gemeentelijke online bomenkaart uitgebreid
Via onze website kun je sinds een paar maanden bekijken waar binnen de gemeente de komende tijd bomen vanuit onderhoud gekapt worden en op welke plekken er nieuwe bomen geplant worden (de zogenoemde ‘herplantlocaties’). Met deze kaart geeft de gemeente gehoor aan een van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie over kapbeleid. De commissie adviseerde om met een digitale kaart te laten zien waar en waarom bomen gekapt worden binnen de gemeente Groningen.

De digitale kaart is nu uitgebreid met de bomen die de gemeente in beheer heeft en de onderhoudsprojecten van Stadsbeheer van 20 oktober dit jaar tot en met 21 maart 2021. Daarnaast vind je op de kaart de herplantlocaties van bomen die in 2019 zijn gekapt vanuit het kapprogramma plus het opnieuw planten van jonge bomen op plaatsen waar eerder bomen stonden. Verder de locaties van 10 te kappen kastanjes als gevolg van aantasting met de kastanjeziekte en tot slot de herplant van bomen in de wijk De Held die in 2019 zijn gekapt als gevolg van de essentaksterfte.

Inkoopactie verduurzamen woonhuizen
Inkoopactie verduurzamen woonhuizen
Om huiseigenaren te helpen hun huis te verduurzamen of helemaal van het aardgas af te gaan, organiseert het Energieloket Groningen een collectieve inkoopactie. Huiseigenaren kunnen samen voordelig vloer- en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en warmtepompen inkopen bij lokale aanbieders. Het Energieloket is een samenwerking van de gemeente Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power. Lees het hele artikel op onze website of bekijk meteen de inkoopactie.
Groningers helpen elkaar
Groningers helpen elkaar
Hulp vragen is vaak niet gemakkelijk. Toch willen Groningers elkaar dolgraag helpen. In Groningen werken vrijwilligersorganisaties samen via Groningers helpen elkaar. Voor al je vragen staan vrijwilligers voor je klaar. Bel dus gerust met Link050: 050 305 19 09 (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail.
Geef je mening over de sportparken in de gemeente Groningen
Sport050 wil graag weten wat jij vindt van de sportparken in de gemeente Groningen. Wat vind jij bijvoorbeeld van de sportvelden op jouw sportpark? Laat het ons weten en geef je mening via deze online enquete. https://bit.ly/Sportparken En wie weet win jij één van de sportmaterialenpakketten die Spoprt050 verloot.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met iWink Mailer |   Doorsturen |   Printen

Praat mee over dit bericht via Facebook