Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 14 juli 2023

Nieuwsbrief Haren
14 juli 2023
Expositie ‘Levensboek in een stripverhaal’
Expositie ‘Levensboek in een stripverhaal’
Sinds woensdag 12 juli is in het Wijkhuys in huize Westerholm, Irenelaan 1 in Haren de expositie ‘Levensboek in stripverhaal’ te zien. De afgelopen maanden zijn leerlingen van een van de brugklassen van het Harens lyceum bezig geweest met een bijzonder project. In samenwerking met ‘t Clockhuys- Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) hebben de leerlingen bewoners van woonzorg instelling Westerholm geïnterviewd over hun levensverhaal. Onder begeleidingen van CKC-kunstdocent Coen Vosveld hebben de leerlingen dit verhaal tot leven gebracht in een getekend stripverhaal. Ook tekendocent Pete Silverstein van het Harens lyceum was hierbij betrokken en iedereen is zeer enthousiast over de mooie samenwerking en het resultaat. Iedereen is overdag welkom om de werken te bewonderen.
Uitnodiging bijeenkomst slavernijverleden
Uitnodiging bijeenkomst slavernijverleden
Op dinsdag 18 juli om 17:00 uur is in de raadzaal een openbare bijeenkomst over “Advies Monument: slavernij- en koloniaal verleden Groningen”. Hier zal Peggy Wijntuin haar advies aan geïnterviewden en geïnteresseerden presenteren.

Het advies is tot stand gekomen doordat Peggy Wijntuin in gesprek is gegaan met Groningers. In de gesprekken wilde zij achterhalen of er draagvlak is onder de Groningers voor een monument ter herdenking van het koloniale en Trans-Atlantische slavernijverleden.  Dit deed zij in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders.

De inwoners van gemeente Groningen zijn van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Peggy Wijntuin zal haar advies mondeling toelicht en met inwoners in gesprek gaan over het advies dat zij geeft. Het advies wordt tijdens de presentatie aangeboden aan wethouder Molema.

Na de zomer wordt het advies van mevrouw Wijntuin met aanvullend ambtelijk advies in het college gebracht ter besluitvorming.
Voorkom woninginbraak in de zomer
Voorkom woninginbraak in de zomer
Wanneer Nederland vakantie heeft, gaan inbrekers aan het werk. Gelukkig kan jij het inbrekers moeilijk maken om in te breken. Deel je vertrek naar je vakantiebestemming niet uitgebreid op sociale media. Inbrekers lezen mee.

Parkeer je caravan niet te lang voor de deur. Als de caravan vertrokken is, weten inbrekers dat ze toe kunnen slaan. Alle ramen en deuren open tijdens een warme zomerdag? Doe ze weer dicht als je gaat boodschappen, ook als je maar even weg bent.

Ga je op vakantie? Informeer je buren en vraag ze om een oogje in het zeil te houden. Volg deze tips op en stuur inbrekers met vakantie! Meer tips? Kijk op de website van de politie.

Foto afkomstig van de website van de politie. 
Data treinvrije periode 2025 bekend
Data treinvrije periode 2025 bekend
Vorig jaar werd bekend dat de geplande treinvrije periode van 2023 twee jaar opschuift naar 2025. Nu heeft Groningen Spoorzone bekent gemaakt op welke data er geen treinen van en naar station Groningen rijden. De data van deze treinvrije periode zijn in de periode van 17 mei 2025 tot 07 juli 2025.

Er wordt al jaren gewerkt om station Groningen klaar te maken voor de toekomst. Al die tijd blijft de dienstregeling van de treinen zo veel mogelijk intact. Een deel van het werk aan de sporen en het station kan alleen gebeuren als er geen treinen rijden. Dat is vooral werk dat wordt gedaan aan de sporen of werkzaamheden waarvoor sporen tijdelijk moeten worden verwijderd.

Na deze werkzaamheden worden het station en de reizigerspassage in gebruik genomen. Meer informatie vind je op de website van Groningen Spoorzone.

Foto afkomstig van de website van Groningen Spoorzone. 
Spelregels om mee te doen bij zonne- en windparken
Spelregels om mee te doen bij zonne- en windparken
De gemeente Groningen heeft nieuwe spelregels gemaakt om mee te doen aan de ontwikkeling van zonne- en windparken. Dit staat in het ontwerp ‘Participatiekader voor zonne- en windparken’. Hiermee wordt meer duidelijkheid gegeven over de rol en invloed van buurtbewoners bij dit soort projecten. De regels zijn er ook voor de initiatiefnemer die een zonne- of windparken wil ontwikkelen, zoals de gemeente.   

Voordat de regels officieel worden, mag iedereen er eerst naar kijken en er zijn mening over geven. Dat kan van 12 juli tot 27 september 2023 bij het loket Bouwen en Wonen aan het Harm Buiterplein en online.

De gemeente Groningen wil in 2035 CO₂-neutraal zijn. CO₂-neutraal betekent dat we evenveel schadelijke stoffen compenseren als dat we uitstoten. Hier is veel zonne- en windenenergie voor nodig. Daarom is het nodig dat de regels over het ontwikkelen van zonne-en windparken duidelijk zijn voor iedereen die erbij betrokken is.
Toekomstvisie evenementen vastgesteld door college van B&W
Toekomstvisie evenementen vastgesteld door college van B&W
Groningen is een belangrijke plek geworden voor evenementen. Er worden ongeveer 500 evenementen per jaar georganiseerd. Wij zijn erg trots op deze prestatie, maar er moeten ook duidelijke keuzes gemaakt worden om diezelfde redenen.

Het gaat om besluiten over de balans tussen rust en drukte, natuur, ruimte, cultuur en sport. Daarom heeft is er een toekomstvisie voor evenementen goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders, die later dit jaar in de gemeenteraad zal worden besproken.

“Evenementen zorgen voor plezier voor veel mensen, zowel binnen als buiten de gemeente, en dragen bij aan de bruisende en levendige sfeer van onze stad”, zegt Wethouder Manouska Molema, zij is verantwoordelijk voor evenementen. “We willen dat graag behouden. Daarom hebben we deze visie opgesteld, zodat we ook in de toekomst mooie evenementen kunnen organiseren.” Lees hier meer over de toekomstvisie voor evenementen in Groningen.
Piekopvang: tijdelijke slaapplekken voor internationale studenten
Piekopvang: tijdelijke slaapplekken voor internationale studenten
Bij de start van het studiejaar is er sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Voor deze groep studenten is tijdelijke opvang geregeld tussen 11 augustus en 16 oktober. Het gaat om 120 tijdelijke slaapplekken aan de Plutolaan 329. De kamers zijn voor internationale studenten te boeken via de website van At Home in Groningen vanaf 17 juli. 

Om meer studenten zonder kamer te voorkomen, heeft de gemeente Groningen samen met de hoger onderwijsinstellingen en studentenorganisaties de volgende boodschap naar internationale studenten geformuleerd die naar Groningen willen komen:

‘Zorg dat je vóór 1 augustus een kamer hebt gevonden als je in Groningen gaat studeren. Besluit je toch om zonder kamer naar Groningen te komen? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn. Dit zorgt voor hoge kosten, ongemak en onrust voor jezelf. Heb je na 1 augustus nog geen kamer? Dan adviseren we je om niet naar Groningen te komen.’ Lees het artikel op de website van gemeente Groningen.
Plannen en regels om 1500 woningen per jaar te kunnen bouwen
Plannen en regels om 1500 woningen per jaar te kunnen bouwen
In Groningen moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Het doel wat de gemeente daarom heeft gesteld is om 1.500 woningen per jaar te bouwen. Om dit doel te kunnen halen is er hard gewerkt aan de Strategische Woningbouwprogrammering (SWP).

Bij de bouw van nieuwe woningen zijn extra maatregelen nodig. Daaronder valt de bescherming tegen opkoop van huizen, betaalbare woningen bouwen en het maken van regels voor middenhuur.


Het hoofddoel van de gemeente is dat woningen betaalbaar en duurzaam moeten zijn. Daarnaast wil de gemeente dat alle verschillende sociale groepen samenleven in alle wijken van de gemeente. Dit noemen we een ongedeelde gemeente worden. 

Hoe deze doelen behaald kunnen worden staat in de nieuwe Strategische Woningbouwprogrammering (SWP) beschreven. De details zijn terug te lezen via de online besluitenlijst . Het gaat om de besluiten onder de nummers 5, 12, 13, 14 en 15.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Praat mee over dit bericht via Facebook