Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 13 januari 2023

Nieuwsbrief Haren
13 januari 2023
Doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren: 11 kilometer comfortabel breed fietspad
Doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren: 11 kilometer comfortabel breed fietspad
De doorfietsroute tussen Groningen en Haren wordt verlengd tot aan Zuidlaren. Dat betekent dat ook forenzen en scholieren vanuit Zuidlaren en omgeving straks sneller en veiliger naar Groningen kunnen fietsen. Wat de beste en meest aantrekkelijke route is, wordt onderzocht. Doorfietsroutes zijn niet zomaar fietspaden. Dankzij een aantal pluspunten maken ze fietsen nog aantrekkelijker. Zo zijn de paden breed en dus comfortabel en zijn er onderweg geen of weinig verkeerslichten. Ook hebben fietsers zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Het wegdek is vlak, wordt regelmatig onderhouden en de routes hebben prioriteit als er gestrooid wordt.

“De exacte route bepalen, is nog best een hele puzzel”, zegt Jeroen Gaasterland, omgevingsmanager bij de provincie Groningen. “De route loopt namelijk hoe dan ook door waardevol cultuurhistorisch en archeologisch landschap. Je hebt dus ook te maken met belangenverenigingen die deze waarden koesteren en bewaken.” Ook gebruikers en omwonenden mogen aangeven wat ze belangrijk vinden. Eerder al hebben zo’n 400 fietsers een enquête ingevuld. Daaruit bleek onder andere dat de fietspaden op dit traject nu een gemiddeld cijfer van een 6,4 (“en dat is best laag”) krijgen, onder andere vanwege de slechte staat van het wegdek. De omgevingsmanager gaat voor minimaal een 8. Lees verder op de website van Groningen Bereikbaar.
Ruimte voor ontmoeten en spelen op straat tijdens leefstraat
Ruimte voor ontmoeten en spelen op straat tijdens leefstraat
Vanaf januari 2023 kunnen inwoners van gemeente Groningen een leefstraat aanvragen. Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat in de zomerperiode, tussen 1 juli en 1 september. Het geeft bewoners de kans om de straat tijdelijk om te toveren tot een plek van ontmoeting, spelen en ontspanning, zonder de aanwezigheid van (geparkeerde) auto’s. In voorgaande jaren hebben bewoners tijdens leefstraten samen gegeten, gesport, er waren activiteiten voor kinderen en de straat werd opgeschoond en vergroend.

Een leefstraat is alleen een succes als de meeste bewoners in de buurt het idee steunen. Daarom kan een leefstraat alleen op initiatief van minimaal drie bewoners uit de straat georganiseerd worden. Zij zorgen voor voldoende draagvlak vanuit de buurt, door bewoners van hun straat en aangrenzende straten tijdig te betrekken bij hun plannen. De gemeente ondersteunt, adviseert en faciliteert hierbij. Ben je enthousiast over een leefstraat in jouw straat? Bekijk de voorwaarden en meld je leefstraat aan vóór 1 april 2023 via onze website.
314 essen aangetast door essentaksterfte
314 essen aangetast door essentaksterfte
Helaas worden essen in ons land sinds 2010 bedreigd door de essentaksterfte. Deze agressieve schimmelziekte verspreidt zich ook in Groningen in een snel tempo onder de essen. De gevolgen zijn ernstig. De es sterft langzaam af en afgestorven takken kunnen afbreken. Vooral in gebieden waar essen langs de kant van de weg staan, kan dit gevaar opleveren. In onze gemeente zijn 314 essen zodanig aangetast dat ze vanwege de veiligheid vervangen moeten worden. Eind 2022 is hiervoor een kapvergunning aangevraagd. Voorafgaand aan het vervangen van de bomen wordt onderzocht of er in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde planten of verblijfplaatsen van dieren in het geding zijn. We streven ernaar om alle essen voor het broedseizoen in 2023 te hebben verwijderd.

Voor elke boom die we verwijderen, planten we een nieuwe boom. Op sommige locaties is niet genoeg (ondergrondse) ruimte om een nieuwe boom op dezelfde plek terug te planten. We kijken dan of herplant dicht bij de locatie mogelijk is. Zo niet, dan planten we een vervangende boom op een andere plaats binnen de gemeente. Het herplanten van de bomen vindt plaats in het najaar van 2023. Wil je weten of er essen in jouw omgeving verwijderd worden? Ze staan aangegeven op de Gemeentelijke Bomenkaart op onze website.
Ervaringen ‘maai-mei-niet plan’ besproken
Ervaringen ‘maai-mei-niet plan’ besproken
De gemeente heeft de ervaringen met het ‘maai-mei-niet’ plan en de proef ‘meer verschillende planten en dieren in het gras’ besproken. De uitkomst? Op plekken waar minder gemaaid wordt, bloeien meer bloemen en komen meer verschillende planten en dieren voor, dan op plekken waar vaker gemaaid werd.

Bewoners en ook medewerkers van de gemeente moeten soms wennen aan een andere manier van maaien. Wethouder Mirjam Wijnja: “Het blijft belangrijk om veel aandacht besteden aan waarom we wel en waarom we niet maaien. Op heel veel plekken gaat het goed, maar soms wordt er gemaaid waar het niet de bedoeling was. Het gebeurt soms ook dat in mei juist wél gemaaid wordt. Dan gaan we beter uitleggen waarom we dat doen. Dat is een belangrijk punt van aandacht dit jaar.” Lees meer op onze pagina met B&W besluiten.
Gemeente Groningen strijdt tegen laaggeletterdheid
Gemeente Groningen strijdt tegen laaggeletterdheid
In onze gemeente hebben ongeveer 15.000 mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Dit heet laaggeletterdheid. De gemeente heeft een plan gemaakt om laaggeletterdheid tegen te gaan. Laaggeletterdheid is van grote invloed op het leven van sommige inwoners in onze gemeente. Ze vinden minder snel een baan en ondervinden meer problemen met geldzaken.

Wat opvalt is dat laaggeletterdheid in Groningen naar verhouding vaak voorkomt bij jongeren onder de 30 jaar. De gemeente gaat bekijken wie deze jongeren zijn en hoe zij de komende jaren met deze jongeren in contact kan komen. Lees meer in het nieuwsbericht op onze website.
Van Groningen tot Limburg: de Week van de Lieve Briefjes van start
Van Groningen tot Limburg: de Week van de Lieve Briefjes van start
Van zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 januari is het weer de Week van de Lieve briefjes. De week waarin iedereen wordt opgeroepen iets liefs te schrijven voor een ander. Nieuw in 2023 is dat de speciaal voor deze week ontwikkelde Lieve Briefjes (ansichtkaartjes) vanaf deze week op heel veel verschillende plekken in Nederland af te halen zijn. Lukt het je niet om ze af te halen? Dan kun je ze ook online bestellen. Naar wie stuur jij een lief briefje?

De Lieve Briefjes zijn gratis beschikbaar in alle bibliotheken in de provincie Groningen, bij servicepunten van Qbuzz in Groningen en Drenthe en bij meer dan 150 bibliotheken en welzijnsinstellingen in het land. Lees meer op de website van de Week van de lieve briefjes.
Zakkenrollers actief
Zakkenrollers actief
Let op! Er zijn zakkenrollers actief in het centrum. Wees alert op drukke plekken. Houd je telefoon, geld en pasjes dan bij je en doe je telefoon niet in de achterzak van je broek. Word je telefoon of portemonnee toch gestolen? Doe dan aangifte bij de politie.
Energietoeslag aanvragen kan tot en met 28 februari
Energietoeslag aanvragen kan tot en met 28 februari
Heb je een laag inkomen, maar nog geen energietoeslag voor 2022 aangevraagd? Je kunt dit nog doen tot en met 28 februari. Weet je niet zeker of je recht hebt op de energietoeslag? Of is je aanvraag in 2022 afgewezen? Vraag dan tóch energietoeslag aan. Kijk voor meer informatie op onze website.
Vergeet niet te ventileren!
Vergeet niet te ventileren!
Ventileren is heel belangrijk voor je gezondheid én om energie te besparen. Wist je bijvoorbeeld dat het goed is om jouw woning 15 minuten te luchten voor je de verwarming aanzet? Hierdoor komt er koude en droge lucht in huis. Die lucht verwarmt sneller dan de vochtige lucht die je anders in huis hebt. Dit scheelt in je verbruik en in je portemonnee!

Goed ventileren doe je dag en nacht. In nieuwbouwhuizen zit vaak mechanische ventilatie. Oudere huizen hebben dat meestal niet. Die hebben bijvoorbeeld ventilatieroosters of klepraampjes. Laat altijd de ventilatieroosters en klepraampjes open. Ventileer extra na het koken, douchen, en tijdens en na het slapen om schimmelvorming tegen te gaan. De ramen een korte tijd openzetten (luchten) is niet voldoende. Lees op de website van Milieu Centraal meer redenen waarom ventileren zo belangrijk is.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Praat mee over dit bericht via Facebook