Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 11 september 2020

Nieuwsbrief Haren
11 september 2020
Winschoterweg twee weekenden gestremd door groot onderhoud
De Winschoterweg in Groningen is in september twee weekenden dicht vanwege groot onderhoud. De weg is gestremd vanaf de kruising met de Bornholmstraat tot en met de rotonde bij Waterhuizen van vrijdag 11 september 19.00 uur tot maandag 14 september 06.00 uur en van vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandag 21 september 06.00 uur. De weg krijgt nieuw asfalt en wordt op een aantal plekken opnieuw ingericht, waardoor de veiligheid verbetert. De parallelwegen maken plaats voor gevarieerd groen, dat voedsel en onderdak biedt aan vogels, insecten en andere dieren.

Het verkeer wordt via de A7 en A28 omgeleid. Het afvalbrengstation Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat en omliggende bedrijven zijn beide weekenden bereikbaar via een aangegeven omleidingsroute. De rotonde bij Waterhuizen blijft grotendeels begaanbaar en is alleen gestremd op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september tussen 22.00 en 06.00 uur. Het fietspad langs de Winschoterweg blijft begaanbaar.

Werkzaamheden Molenweg Haren vanaf 21 september
In opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis beginnen aannemer BAM Energie & Water vanaf maandag 21 september met het vervangen van de water- en gasleiding in de Molenweg in Haren. De weg is afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Zowel de water- als de gasleiding is aan vervanging toe in de Molenweg, vanaf de rotonde Rijksstraatweg/Molenweg tot de rotonde Kerklaan/Molenweg. De nieuwe water- en gasleidingen worden in de zijkant van de rijbaan aangebracht. Voor een veilige uitvoering wordt de Molenweg in verschillende fases afgesloten. Woningen en winkels blijven gewoon bereikbaar via het voetpad.

Nadat de nieuwe leidingen zijn aangelegd, wordt de rijbaan tijdelijk voorzien van klinkers. Na verloop van tijd worden de klinkers vervangen door het definitief herstellen van het asfalt.

Bewoners ontvangen een brief met meer informatie over de werkzaamheden. De verwachting is dat werkzaamheden ongeveer 20 weken, tot half februari 2021, zullen duren.

Werkzaamheden Oosterweg Haren vanaf 21 september
De Oosterweg in Haren is vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 9 oktober in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn rioleringswerkzaamheden. Omleidingen staan met borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Fase 1 start op maandag 21 september 07:00 uur en duurt tot en met vrijdag 9 oktober 17:00 uur. Fase 2 start op maandag 12 oktober 7:00 uur, tot en met vrijdag 20 november 17:00 uur.  En Fase 3 start op maandag 23 november 7:00 uur en duurt tot en met vrijdag 11 december 17:00 uur.

Verdiepende onderzoeken naar windenergie gaan beginnen
Het Windplatform gaat de komende tijd verder met de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan met drie verdiepende onderzoeken. Die gaan over ecologie, de eventuele voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de molens vanwege de nabijheid van Groningen Airport Eelde. Het Windplatform nodigt daarvoor meer bewoners uit om via de klankbordgroepen mee te doen. Bewoners rondom Westpoort en Roodehaan krijgen daarover huis aan huis een brief.

Eind dit jaar is er een informatiebijeenkomst waarbij het Windplatform de resultaten van de onderzoeken aan bewoners presenteert. Daarna volgt voor de derde keer een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen onder bewoners van beide gebieden om te peilen hoe ze over windenergie denken. Net als bij de andere onderzoeken gaan de uitkomsten hiervan naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is dus geen sprake van een vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad begin 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten. Op windplatformgroningen.nl staat veel achtergrondinformatie en vind je de uitkomsten van alle onderzoeken tot nu toe. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen.

Gemeente Groningen krijgt voorlopig geen diftar
Inwoners van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer betalen voorlopig niet per vuilniszak die ze in de ondergrondse container stoppen of per afvalcontainer die ze bij de weg zetten. De Groningse gemeenteraad heeft woensdag 9 september besloten niet over te gaan op dit systeem van diftar, voluit gedifferentieerd tarief.

De raad besloot dat alle huishoudens in de gemeente vanaf 1 januari 2021 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing betalen. Ook de inwoners van het gebied Haren, waar nu nog diftar op gewicht bestaat: hoe meer kilo’s afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt.

Op 1 januari 2021 geldt dus in de gehele gemeente het systeem dat nu al in de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer bestaat: een vast tarief, gebaseerd op de grootte van het huishouden. Dat is voorlopig het nieuwe afvalbeleid van de nieuwe gemeente Groningen. Maar diftar is niet uit beeld. Want er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om diftar op gewicht in te voeren in die gebieden van de gemeente waar inwoners hun afval in containers aan de weg zetten. De raad heeft voor zo’n onderzoek gestemd. Lees verder op de website van de gemeenteraad. De gemeente begint binnenkort met communicatie om de inwoners te informeren.

Aanpak parkeeroverlast in groter gebied
Het college van B&W wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Zo wil het college, ook op verzoek van inwoners van deze wijken, de parkeerdruk omlaag brengen. Het college kiest ervoor om betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Er komt zo meer plek voor bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren.

De wijken waar het college betaald parkeren wil invoeren, liggen rondom het gebied waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Eemskanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark krijgen betaald parkeren. Het college moet het tarief van een parkeervergunning in het nieuwe gebied nog vaststellen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

In de Tuinwijk, De Linie, Helpman-Oost en Selwerd-Zuid is nu al betaald parkeren. Om de grenzen van de verschillende gebieden met betaald parkeren zo logisch mogelijk te houden, worden deze wijken ingedeeld bij deze nieuwe, derde ‘schil’ van betaald parkeren. Lees het gehele nieuwsbericht of kijk voor meer informatie onder meest recente besluiten op onze website.

Kaartje: in het oranje gebied geldt al betaald parkeren. In het gele gebied wil het college ook betaald parkeren invoeren.

Groot leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners
In de laatste drie weken van september krijgen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt mee te doen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Dit onderzoek kent inmiddels een traditie van ruim 20 jaar en wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). Lees verder op onze website.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op:

Praat mee over dit bericht via Facebook