Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief Haren, 11 juni 2021

Nieuwsbrief Haren
11 juni 2021
Is jouw gebouw in Groningen karakteristiek of beeldondersteunend?
Is jouw gebouw in Groningen karakteristiek of beeldondersteunend?
Woon je in Haren, maar ben je (ook) eigenaar van een huis of een ander gebouw in Groningen? Controleer dan of de gemeente je gebouw heeft aangewezen als karakteristiek of beeldondersteunend object. Dit doe je op onze website. Let op: het gaat alleen om gebouwen in de vroegere gemeente Groningen, en dus niet om de oude gemeenten Haren en Ten Boer. Wil je graag hulp bij het zoeken? Neem dan contact met ons op.

Waarom moet ik mijn gebouw controleren?
Omdat voor deze gebouwen straks nieuwe regels gelden. Je krijgt misschien met de nieuwe regels te maken als je jouw gebouw aan de buitenkant wilt verbouwen of (deels) wilt slopen. En dan alleen als je de eventuele karakteristieke onderdelen wilt aanpassen of verwijderen. Deze onderdelen zijn meestal te zien vanaf de openbare weg. Het gaat dus niet om de binnenkant en meestal ook niet om de achterkant van je gebouw.

Zijn deze nieuwe regels al vastgesteld?
Nog niet, maar dat wil de gemeente wel. De nieuwe regels staan in het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’. De gemeente maakt nu de officiële conceptversie van het bestemmingsplan. Dit heet een ontwerpbestemmingsplan. De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan na de zomervakantie van 2021 door het college van B&W wordt vastgesteld. Nadat het is vastgesteld, kun je reageren (een zienswijze indienen).

Gelden deze nieuwe regels ook voor gebouwen in Haren?
Nee, nog niet. Lees hier waarom.

Foto: Radebinnensingel in Groningen.
Twintig nieuwe bomen langs de Emmalaan
Twintig nieuwe bomen langs de Emmalaan
In juni 2019 werd de Emmalaan in Haren opgeschrikt door een grote brand. Door de brand zijn er rondom die plek veel bomen beschadigd. Een bureau deed de afgelopen tijd onderzoek naar de huidige conditie van deze bomen. Uit het rapport blijkt dat er tien bomen vervangen moeten worden. Daarnaast plant de gemeente nog tien bomen langs de Emmalaan, om de bomenstructuur weer op niveau te brengen. Deze bomen planten we in het najaar.

Daar waar mogelijk, zaaien we de bermen in met een bloemrijk mengsel. Deze bloemen zijn goed voor de biodiversiteit. Naast het zaaien en planten van bomen, kijken we ook naar het straatmeubilair. Sommige bankjes zijn vervallen. Deze gaan we vervangen. Ook is de verharding toe aan onderhoud, daarmee gaan we dit jaar ook aan het werk.

We doen ons best het werk in de openbare ruimte zo goed mogelijk te laten doorgaan, ondanks de coronabeperkingen. Op dit moment is het niet mogelijk om goed te kunnen overleggen met een grote groep bewoners. Daarom is er een kleine groep vertegenwoordigers van de Emmalaan waarmee we overleggen. De uitkomsten van dit overleg maken we bekend in een vitrinekast aan de Emmalaan. Hier hangt informatie over al het werk wat de gemeente gaat doen. In de kast hangen ook een tekening en foto’s van de bomen die worden geplant.
Gratis hulp bij administratie en geldzaken
Gratis hulp bij administratie en geldzaken
Ben je benieuwd of je ergens op kunt besparen of extra inkomen kunt krijgen? Heb je vragen over je post, administratie of het invullen van formulieren? Heb je schulden en weet je niet meer hoe het verder moet? Je bent welkom bij het inloopspreekuur over thuisadministratie. Vrijwilligers geven hier advies en ondersteuning.

Je kunt elke woensdag van 14.00 tot 15.30 uur terecht bij het Lokaal Loket Humanitas in de Forumbibliotheek Haren. Een afspraak maken is niet nodig. Neem je papieren en formulieren mee. Hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan. De hulp is gratis en wordt nergens geregistreerd.

De vrijwilligers geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij: ordenen van de administratie, lezen en uitleggen van brieven, maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, gemeentelijke regelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtschelding, DigiD en contact met instanties.

Kun je niet naar het spreekuur komen, maar wil je wel hulp van een vrijwilliger van Humanitas? De vrijwilligers komen graag bij je thuis, ook voor langere ondersteuning. Aanmelden kan door te bellen naar het meld- en informatiepunt 050 312 6000 of stuur een e-mail. Kijk voor meer informatie op de website van Forum Groningen.
Demonstreren verboden bij ingang abortuskliniek
Demonstreren verboden bij ingang abortuskliniek
Mensen die willen demonstreren bij de abortuskliniek aan de Radesingel, mogen niet meer op de stoep bij de ingang van de kliniek staan. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling na uitgebreid onderzoek besloten. Volgens de burgemeester was het een ingewikkeld besluit, vanwege ons recht op demonstreren.

De burgemeester voerde de afgelopen periode gesprekken met medewerkers van de abortuskliniek, omwonenden, met mensen die de kliniek bezochten en met de demonstranten. Mensen die de kliniek bezochten, gaven aan zich geïntimideerd te voelen door de manier waarop er gedemonstreerd werd.

Om die reden besloot de burgemeester dat de demonstranten niet meer op de stoep of weg voor de abortuskliniek vanaf de Verlengde Oosterstraat tot de Trompbrug mogen staan. Wel mogen de demonstranten op het grasveld van de Radesingel staan, maar ze mogen geen megafoons of andere geluidsversterkers gebruiken. Op deze manier kunnen ze de mensen niet meer benaderen of fysiek belemmeren om door te lopen. Bezoekers van de kliniek kunnen daardoor de demonstranten vermijden.
TONK regeling versoepeld
TONK regeling versoepeld
Er wordt weinig gebruik gemaakt van de regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). TONK is een tijdelijke regeling van de gemeente omdat veel mensen het op dit moment financieel moeilijk hebben. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. De gemeente Groningen heeft besloten de voorwaarden voor deze regeling te versoepelen. Dat gebeurt op verzoek van de regering, De gemeente heeft de voorwaarde dat de hoogte van het vermogen meetelt laten vervallen. Lees meer over deze regeling op onze website.
A28 vanaf Groningen richting Assen een weekend dicht
A28 vanaf Groningen richting Assen een weekend dicht
Van vrijdag 11 juni (22.00 uur) tot maandag 14 juni (06.00 uur) is de A28 vanaf het Julianaplein tot Groningen-Zuid afgesloten voor alle verkeer in de richting van Assen. Ook de Brailleweg is in dit weekend dicht voor alle verkeer. Verkeer richting Assen heeft twee opties. Het verkeer kan via het Vrijheidsplein naar de Laan Corpus den Hoorn en vervolgens de oprit naar de A28 richting Assen nemen. De tweede optie is via de zuidelijke ringweg, afrit 37 naar de Hereweg en vervolgens via de Van Ketwich Verschuurlaan de oprit naar de A28 richting Assen. Lees meer op de website van Groningen Bereikbaar.
600 extra fietsparkeerplekken bij station Europapark
600 extra fietsparkeerplekken bij station Europapark
Het college wil de fietsenstalling bij station Europapark uitbreiden met 600 fietsparkeerplekken. De fietsenstalling blijkt sinds de opening in 2012 een enorm succes. Er worden steeds meer fietsen geparkeerd. De verwachting is dan ook dat de fietsenstalling binnenkort te klein is.

Dat de fietsenstalling populair is komt deels door de ontwikkelingen op het Europapark en Kempkensberg. Ook is station Europapark een prominentere rol gaan spelen in het openbaar vervoernetwerk van gemeente en regio. De fiets is voor veel inwoners een belangrijk vervoersmiddel naar en van de trein. Uitbreiden kan vrij eenvoudig. Daar is bij de bouw in 2012 al rekening mee gehouden. De enkellaags fietsenrekken kunnen worden omgebouwd tot dubbellaags fietsenrekken. De capaciteit groeit daardoor van 700 naar 1.300 plekken.

De kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling Groningen Europapark bedragen 200 duizend euro. Deze worden gedekt uit twee subsidies. De gemeente maakt dan ook geen kosten. De klus zal enkele weken duren en wordt waarschijnlijk nog dit jaar afgerond. Lees ook het raadsvoorstel.
Steunpunt informatie over wooninitiatieven
Steunpunt informatie over wooninitiatieven
Het college wil een onafhankelijk steunpunt, voor informatie over wooninitiatieven. Dit komt voort uit de woonvisie ‘een thuis voor iedereen’. Hierin staat onder andere dat de gemeente extra ruimte wil bieden aan mensen of groepen die meer regie willen over de manier waarop ze (gaan) wonen. De raad wilde hiervoor graag één centraal ‘steunpunt’ binnen de gemeente aanwijzen.

Het college stelt de raad nu voor om het steunpunt buiten de gemeente te organiseren, met een onafhankelijke positie tussen wooninitiatieven en de gemeente in. Bij dit steunpunt kunnen dan zowel inwoners als de gemeente terecht voor informatie over wooninitiatieven. Lees ook de brief aan de raad.
Noordelijke werkgevers ondertekenen Charter Diversiteit
Noordelijke werkgevers ondertekenen Charter Diversiteit
Op 10 juni 2021 hebben het Alfa-college, de Gasunie, het Groninger Museum, de Hanzehogeschool Groningen, Schouwburg De Lawei, Noorderlink, Rijksuniversiteit Groningen, CMZorg, het UMCG en de gemeente Groningen gezamenlijk het Charter Diversiteit ondertekend tijdens de bijeenkomst ‘de toekomst van diversiteit en inclusie in het Noorden’. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die ze tekenen omdat deze organisaties zich willen inzetten voor een meer gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur. Lees meer in het nieuwsbericht op onze website.
Nieuw Beleidskader bedrijventerreinen en kantoorlocaties
Nieuw Beleidskader bedrijventerreinen en kantoorlocaties
Groningen groeit. Tot 2040 zijn er 28 duizend extra banen nodig in de regio. Meer dan de helft daarvan zal komen in de gemeente Groningen. Op bestaande werklocaties is de ruimte om te groeien echter beperkt. Het behalen van de gewenste groei vraagt dus om een verandering van denken over de ruimte voor werk. Daarom is een concept-strategie werklocaties opgesteld. Hierin wordt naast klassieke kantorenlocaties en bedrijventerreinen gekozen voor het mengen van functies, zoals wonen en werken. Slimmer en intensiever ruimtegebruik zijn daarbij noodzakelijk. Lees meer in het nieuwsbericht op onze website.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met iWink Mailer |   Doorsturen |   Printen

Praat mee over dit bericht via Facebook