Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief 3 van de st. Landelijk Gebied Haren

st landelijk gebied harenN i e u w s b r i e f 3
april 2020

S t i c h t i n g L a n d e l i j k G e b i e d H a r e n

Een jaar geleden werd de Stichting Landelijk Gebied Haren opgericht(SLGH). Op 7 november organiseerden wij een druk bezochte informatieavond en 11 maart een thema-avond over ecologisch bermbeheer. In deze Nieuwsbrief informeren over de activiteiten van lopende activiteiten: klik HIERvoor de uitgebreide NIEUWSBRIEF

Activiteiten
De SLGH heeft drie werkgroepen: de ‘werkgroep Zandwegen’, de ‘werkgroep Bloeiende bermen’ en de ‘werkgroep gemeentelijk beleid’. De laatste houdt zich bezig met het gemeentelijk Groenplan en de Omgevingsvisie. In de bijlage vindt u meer informatie over de werkgroepen en de voortgang met de activiteiten.
Wilt u meedoen: meldt u aan! Het is leuk om kennis en inzichten uit te wisselen en daarmee tevens de belangen van het landelijk gebied veilig te stellen.

Stuur een reactie op het gemeentelijk Groenplan
De gemeente heeft een concept Groenplan gepubliceerd. Iedereen kan tot 24 april een inspraakreactie insturen. In dit Groenplan missen wij de knelpunten en de opgaven in het landelijk gebied van Haren. De SLGH vindt dat het plan tekort schiet en heeft een reactie opgesteld: Klik voor reactie van de SLGH. Wij vinden dat voor het gebied Haren eerst een Omgevingsvisie moet worden opgesteld. Het is zinvol als vanuit Haren zoveel mogelijk mensen op het concept Groenplan reageren. Zie uw inbreng op het Groenplan. U kunt hierop uw eigen reactie insturen en daarbij desgewenst gebruik maken van de reactie van de SLGH.

Financiële ondersteuning
De Stichting maakt niet veel kosten, maar de bescheiden kas raakt leeg. Wilt u de Stichting financieel ondersteunen dan vragen wij u uw bijdrage over maken op rekening nr. NL25TRIO0338915842 t.n.v. Landelijk Gebied Haren. Met uw ondersteuning hopen we een website in de lucht te brengen.

Email lijst geïnteresseerden
De Stichting wil de waakhond zijn voor de belangen in het landelijk gebied. We willen daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken. Heeft u belangstelling voor onze activiteiten en wilt u informatie van de Stichting ontvangen? stuur een mailtje naar landelijkgebiedharen@kpnmail.nl

Namens de Stichting Landelijk Gebied Haren
Interim bestuur

Jan Wittenberg, Padlandsweg 1, 9755TH Onnen, tel 050- 3183360
David van der Kellen, Duinweg 3, 9479TM Noordlaren, tel 050-4061994
Pieter Boomsma, Kamperfoelieweg 29, 9753 ER Haren, tel 06 198 603 54

Bijlage: Nieuwsbrief over de activiteiten Stichting Landelijk Gebied Haren KLIK HIER

Praat mee over dit bericht via Facebook