Welkom op Noordlaren.eu

Lezing over Euthanasie in De Hoeksteen

vrouwenvannu.1

Het onderwerp euthanasie roept allerlei vragen op.

Woensdag 18 oktober organiseren de Vrouwen van Nu in dorpshuis de Hoeksteen in Noordlaren een lezing over Euthanasie.
Deze wordt namens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVE) verzorgd door de heer Steven Pleiter. Vanaf 20:00 uur wordt uiteengezet wat er komt kijken bij een euthanasietraject en wat u nu kunt doen om voorbereid te zijn.

Ook komen de drie relevante wilsverklaringen ter sprake: het euthanasieverzoek, het behandelverbod en de volmacht om besluiten over medische behandelingen te nemen.
Sinds 2002 heeft Nederland een wettelijke regeling voor euthanasie. Artsen kunnen onder voorwaarden patiënten helpen met euthanasie.

Maar waar hebben we het dan over? Wat zijn de voorwaarden waar een arts aan moet voldoen om euthanasie te kunnen geven?
Er wordt vaak gesproken over euthanasie, hulp bij zelfdoding en palliatieve sedatie.
Wat zijn de verschillen hiertussen?
Kan euthanasie bij dementie?
En als ik mijn leven voltooid acht? Wat moet ik nu regelen om, als ik eraan toe ben, aanspraak op de euthanasiemogelijkheden te kunnen maken?
Deze wordt namens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVE) verzorgd door de heer Steven Pleiter.

Ook niet-leden en partners zijn welkom. U kunt terecht met al uw vragen.

Praat mee over dit bericht via Facebook