Welkom op Noordlaren.eu

Kennismaking met nieuw bestuur Hoeksteen

bew. avond.1Impressie van de kennismakingsavond voor de inwoners van Noordlaren op 21 januari jl.. Straks meer hierover in de Dorpskrant van februari.
20200121_203041
De avond was een succes en werd bijzonder goed bezocht, wij telden bijna 40 geïnteresseerden.
20200121_203055
Johan Mak, onze voorzitter, opende de avond en de bestuursleden stelden zich kort voor.
Jogchem de Jonge hield een korte presentatie waarin hij de huidige situatie toelichtte en aan gaf voor welke opdracht dit interim bestuur staat.
20200121_203118
Na het beantwoorden van diverse vragen vanuit de zaal gingen de aanwezigen in 5 groepjes geanimeerd in gesprek over o.a. de vragen:
-Welke activiteiten zouden er volgens u in de hoeksteen plaats moeten vinden? Dus activiteiten waar u zelf behoefte aan heeft en ook zelf naartoe zou gaan en
-Welke activiteiten zou u zelf in de Hoeksteen willen organiseren (evt. met behulp van of samen met anderen)?
20200121_203135
Er kwamen veel goeie en leuke ideeën voor nieuwe activiteiten. Ook bleek er belangstelling om zelf, samen met anderen, activiteiten te gaan organiseren.
20200121_204649
Allemaal zeer welkome ideeen. Het bestuur kijkt dan ook terug op een geslaagde avond en heeft beloofd hier een vervolg aan te geven.
20200121_204705
We zijn nu bezig met het verwerken van alle ideeën en informatie en koppelen dit aan u terug. Wanneer dat is en in welke vorm wordt binnenkort bekend gemaakt.
20200121_204712
Dorpshuis Nieuwe Stijl.
We kunnen nu al wel aangeven dat deze avond ons heeft gesterkt in ons voornemen om te streven naar een dorpshuis nieuwe stijl: actief, open en transparant, betaalbaar en laagdrempelig. Waar iedereen welkom is om deel te nemen aan activiteiten en deel uit te maken van de actieve vrijwilligers ploeg.
20200121_204807
Verenigingen en clubs zijn van oudsher met hun activiteiten thuis in de Hoeksteen, alsook (maatschappelijke) organisaties die een ruimte huren voor bijeenkomsten. Dat blijft.
Nieuw is dat we gelegenheid (ruimte en faciliteiten) bieden aan individuele inwoners of groepjes inwoners die zelf activiteiten bedenken en deze vervolgens zelf of samen met anderen organiseren. Het feest in de oudjaarsnacht was daar een mooi voorbeeld van.
Ook kunnen we zelf, als bestuur nieuwe stijl, activiteiten bedenken en uitvoeren.
20200121_204744
Dus op naar een dorpshuis nieuwe stijl, voor en door het dorp.
20200121_204729
Johan Mak, voorzitter
Mike Snijder, penningmeester
Ulrike Dauter, secretaris
Francis Nijdam, algemeen bestuurslid
Jogchem de Jonge, algemeen bestuurslid

Praat mee over dit bericht via Facebook