Welkom op Noordlaren.eu

Groenplan Groningen

Beste lezer,

Eerder dit jaar heeft het concept groenplan Vitamine G open gestaan voor inspraak en de inbreng van ideeën. U bent een van de velen die een inspraakreactie of een idee (of misschien wel allebei) heeft ingediend. Dank daarvoor. In totaal zijn er meer dan 140 inspraakreacties ingediend om het groenplan beter te maken. Er zijn bijna net zoveel ideeën ingediend om de gemeente te vergroenen.

Ideeën in Uitvoeringsplan Groen
In het Uitvoeringsplan benoemen we projecten en maatregelen die worden opgepakt om de gemeente te vergroenen. Alle ideeën zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Groen. Tevens wordt daarin beschreven hoe we de ideeën gaan oppakken. Op korte termijn wordt een start gemaakt met het verder uitwerken van de ideeën. Dit doen we graag samen met u als indiener. De komende weken zal met de eerste indieners contact opgenomen worden voor de verdere uitwerking. Omdat er veel ideeën ingediend zijn lukt het niet om alles dit jaar nog uit te voeren. Daarnaast zijn sommige ideeën ook vrij omvangrijk, waardoor het tijd kost om deze verder uit te werken en te onderzoeken of ze ook te realiseren zijn. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Groenplan en inspraaknota
Het groenplan Vitamine G is inmiddels vastgesteld. De inspraakreacties hebben we gebruikt om het groenplan beter te maken. Op sommige onderdelen het is groenplan aangepast. Het definitieve groenplan kunt u terugvinden op www.gemeente.groningen.nl/groenplan . Op dezelfde website is de inspraaknota terug te vinden waarin alle reacties zijn verwerkt. Van elke binnengekomen reactie hebben we de kern opgenomen in de inspraaknota. Deze hebben we voorzien van een antwoord.

De verwerking van alle reacties en ideeën in zowel het Groenplan als het Uitvoeringsplan heeft veel tijd gekost. Daarbij is het op de hoogte houden van u over het proces onderbelicht gebleven. Nu we gaan starten met de uitwerking van de ideeën zal u regelmatig op de hoogte gehouden worden over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Guido Hummel

Beleidsadviseur programma Leefkwaliteit

Team Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Afdeling Stadsontwikkeling | Gemeente Groningen

Praat mee over dit bericht via Facebook