Welkom op Noordlaren.eu

Groenplan

groenplan gemeente

Geachte lezer,

Wellicht heeft u al vernomen dat de gemeente een groenplan heeft gemaakt. In dit groenplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe er meer, beter en bereikbaar groen moet komen in de gemeente. Het groenplan is een concept document dat is vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 10 maart jl.. Het plan ligt van 11 maart tot en met 24 april ter inzage. Iedereen die wil kan reageren op het groenplan. Tevens kunnen ideeën ingediend worden voor het groener maken van de gemeente.

Normaal gesproken zouden er tijdens de inspraakperiode drie informatiemomenten worden georganiseerd. Door de coronacrisis kan dit helaas niet meer doorgaan. Om toch zoveel mogelijk reacties en ideeën op het groenplan te verzamelen zetten wij in op de online communicatiemiddelen van de gemeente, zoals de digitale nieuwsbrief en onze social mediakanalen. Tevens zal volgende week in de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen ook een advertentie over het groenplan worden geplaatst. Zo hopen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Via deze weg willen wij ook alle bewonersorganisaties vragen om het bijgevoegde nieuwsbericht (met eventueel de foto) te delen via de communicatiemiddelen waarover u beschikt. Dit kan zijn een website van uw bewonersorganisatie, eventueel op een social media-account, maar wellicht via ook een nieuwsbericht in een nieuwsbrief. Wij hopen dat wij via deze weg een zo groot mogelijk bereik kunnen hebben nu de traditionele informatiemomenten niet kunnen doorgaan.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die sturen naar groenplan@groningen.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Guido Hummel

Beleidsadviseur programma Leefkwaliteit

Team Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Afdeling Stadsontwikkeling | Gemeente Groningen

werkdagen: ma, di, wo, do en vr (vr alleen in even weken)

Al meer dan 30 reacties op Groenplan. Uw mening is ook welkom!
De gemeente Groningen heeft onlangs het concept groenplan ‘Vitamine G’ gepresenteerd. Het plan is een uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Gezond, groen en gelukkig Groningen’.
Er moet meer, beter en bereikbaar groen komen en dat wil het college onder andere bereiken door elk jaar 1.000 bomen te planten en 30.000 vierkante meter groen aan te leggen. “We leggen de lat hoog”, zegt wethouder Glimina Chakor. “Naast bomen zorgen planten, gras en parken voor aantrekkelijke wijken en dorpen en wordt de biodiversiteit versterkt.”

Uw reactie en ideeën waardevol
Alle groenprojecten worden gebundeld in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt samen met het groenplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar voor het zover is kunt u reageren op het groenplan en ideeën aandragen. Daarmee maken we het groenplan samen sterker. Inmiddels zijn er al meer dan dertig reacties en ideeën ingediend. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om de geplande informatieavonden door te laten gaan.

Daarom kunt u uw reactie of idee op het groenplan indienen op www.gemeente.groningen.nl/groenplan. Dit kan nog tot en met vrijdag 24 april.

Snel aan de slag
Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

Start planuitwerking in 2020
Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e eeuwse groene diepenring.

Forse opgave
De vergroeningsopgave is fors en kan alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid. En we willen divers groen zoals bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en planten samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet alleen over het groen in de stad en dorpen, maar ook over het landelijk gebied van de gemeente.

Samenwerking met inwoners
Het groener maken doet het college niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.

Praat mee over dit bericht via Facebook