Welkom op Noordlaren.eu

Gezocht: dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij de leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp.

Wilt u een rol spelen in het behouden en vergroten van de leefbaarheid in ons mooie dorp en heeft u affiniteit met het dorpshuis nieuwe stijl of met de bestaande of mogelijk nieuwe activiteiten, neem contact op met het huidige interim bestuur.

Op 1 januari 2020 trad een interim-bestuur aan voor Stichting Dorpshuis De Hoeksteen, voor een periode van één à anderhalf jaar. Belangrijke reden was dat van het zittende bestuur alleen de secretaris in functie bleef. De tijd ontbrak voor een gerichte wervingscampagne voor nieuwe bestuursleden. De beheerder was ziek en De Hoeksteen was in de loop der jaren vrij onzichtbaar geworden. De beheerstaken werden in die periode uitgevoerd door vrijwilligers.

Kortom te veel werk voor één persoon. Een vliegende start van het nieuwe interim bestuur was het gevolg.

Een eerste activiteit was een bruisende Nieuwjaarsborrel op 1 januari vanaf 0:00 uur na het traditionele “kloksmeren”. Het was een goed bezochte en geslaagde bijeenkomst.

In de maanden januari, februari en tot half maart was het één en al activiteit in de Hoeksteen. Over de effecten van Corona daarna hoeven we het niet te hebben. Die zijn genoegzaam bekend.

Het interim bestuur heeft vanaf de start niet stilgezeten. Er is in die tijd is al veel bereikt. Zo is er een visie voor de toekomst opgesteld, zijn de taken meer evenwichtig verdeeld, de banden met de vrijwilligers aangehaald en de financiën meer inzichtelijk gemaakt.

Ook zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting van De Hoeksteen. Die zijn op een aantal bewonersavonden aan het dorp gepresenteerd en op een haar na uitgevoerd.

hemel, werkzaamheden

Vooral de grote zaal heeft een sfeervol karakter gekregen, wat haar voor meer activiteiten geschikt maakt.

20201102_131453

20201102_131554

De transformatie van de zolder tot huis/biljartkamer is bijna voltooid. De inbreng vanuit

het dorp in de vorm van clubfauteuils, lampen e.d. komt goed op gang en de nieuwe huis/biljartkamer biedt mogelijkheden voor diverse nieuwe initiatieven zoals een biljartclub, schaakclub etc.

20201028_112721

20201102_133848

Daarnaast zijn er plannen om de keukenfaciliteiten te verbeteren zodat er bijv. voor het dorp kan worden gekookt.

En niet te vergeten, het dorpshuis beschikt sinds kort over een uitstekend professioneel WIFI netwerk.

Als sluitstuk dit jaar zijn gesprekken gaande voor het opstarten van verdere energiebesparing in De Hoeksteen.

Voorafgaande aan de herinrichting is op de bewonersavonden ook inbreng gevraagd voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Met andere woorden waar is in deze tijd behoefte aan.

Het waren vruchtbare avonden en de initiatieven kunnen nu de opkapbeurt voltooid is verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Aan de externe contacten is eveneens veel aandacht besteed. Zo is het gebiedsteam Haren een aantal keren op bezoek geweest evenals de gebiedswethouder. De contacten met de Vereniging Groninger Dorpen zijn aangehaald en ook die met de besturen van de dorpshuizen in de voormalige gemeente Haren. Ook met het kerkbestuur wordt veelvuldig overlegd. De gemeente Groningen heeft het buurt- en dorpshuizenbeleid herzien met onder andere de inbreng van Het Hoeksteen interim bestuur. Zo is de gemeentelijke subsidie weer voor een aantal jaren veilig gesteld.

Alle reuring heeft tot gevolg dat het aantal aanvragen voor activiteiten in De Hoeksteen toeneemt. Lang niet alles kan op het moment worden gehonoreerd vanwege de pandemie.

Het einde van het jaar nadert met rasse schrede. Het bed is opgeschud en het interim bestuur kijkt met voldoening terug. Nu De Hoeksteen weer in rustiger vaarwater is gekomen wordt het tijd na te denken over een meer permanent bestuur. Op dit moment is er een vacature en vanaf 1 januari ontstaat een volgende. We willen als interim bestuur van de Hoeksteen graag getrapt wisselen met oog op een vloeiende voortgang.

We willen dus nog dit jaar 1 of 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen die er aan mee willen werken om het dorpshuis nieuwe stijl verder vorm te geven. Waarbij wij onder dorpshuis nieuwe stijl het volgende verstaan: het organiseren van een platvorm dat inspireert tot verbinding, waarbij ruimte en faciliteiten aangeboden wordt in een aantrekkelijk multifunctionele ruimte voor een diversiteit aan activiteiten. Activiteiten die door anderen (personen en/of organisaties) of door het bestuur/vrijwilligers zelf worden georganiseerd en laagdrempelig en betaalbaar zijn.

Wilt u een rol spelen in het behouden en vergroten van de leefbaarheid in ons mooie dorp en heeft u affiniteit met het dorpshuis nieuwe stijl of met de bestaande of mogelijk nieuwe activiteiten, neem contact op met het huidige interim bestuur.

U kunt bellen naar  06-23 40 19 11 of 06-81 18 56 04

of mailen naar:  dorpshuis@noordlaren.eu

Interim bestuur De Hoeksteen,

Johan Mak, voorzitter.

Ulrike Dauter, secretaris.

Mike Snijder, penningmeester.

Jogchem de Jonge, algemeen bestuurslid.

.

Praat mee over dit bericht via Facebook