Welkom op Noordlaren.eu

Gezamenlijke digitale dorpsagenda

noordlarenheader2013
Op de door de VDB georganiseerde verenigingenavond van 1-10-2019 is met de daar aanwezige verenigingen en clubs besloten om een gezamenlijk digitale jaaragenda op te zetten.
Een jaaragenda waar alle verenigingen en clubs hun activiteiten op kunnen zetten en die vervolgens op elkaar af kunnen stemmen.

Inmiddels is er een gezamenlijke dorpsagenda gerealiseerd en zijn er al een aantal verenigingen en clubs die er gebruik van maken.

Het is zoals gezegd de bedoeling dat deze jaaragenda door iedere vereniging/club zelf gaat worden ingevuld. Op deze manier komen alle activiteiten in het dorp rechtstreeks op 1 agenda terecht, ontstaat er overzicht en kan er beter afstemming plaats vinden.

Een aantal verenigingen en clubs hebben echter nog niet gereageerd. Dus voor die alsnog het vriendelijke doch dringende verzoek om mij de naam en emailadres van degene die namens die vereniging/club de agenda gaat beheren toe te mailen, zodat die kan worden gemachtigd.

Medewerking van alle verenigingen en clubs is een vereiste om de jaaragenda tot een succes te maken. De site en de agenda kunnen alleen goed functioneren als iedereen er aan meewerkt.
Ik kan het niet alleen, maar ben afhankelijk van wat er wordt aangeleverd. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zogezegd.

Ik ga er ook niet te veel achteraan zitten. Dat wordt alleen maar vervelend en houdt natuurlijk ook een keer op.

Mike Snijder, Webbeheerder, website@noordlaren.eu

Praat mee over dit bericht via Facebook