Welkom op Noordlaren.eu

experiment basisbaan in Haren

Verzoek aan alle inwoners en Verenigingen clubs, etc. die ideeën mbt onderstaande hebben, deze voor 1 augustus te mailen naar basisbaan@groningen.nl.

Geachte allen,

Binnenkort start de gemeente Groningen met het experiment basisbaan in Haren. De gebiedsmanager Marian Boelema heeft u genoemd als contactpersoon voor het inventariseren van de taken voor de basisbaan in Haren. Hiervoor vragen wij u met ons mee te denken.
Normaliter zouden wij u uitnodigen voor een bijeenkomst waar we met meerdere mensen uit uw wijk in gesprek zouden gaan over mogelijke taken voor de basisbaan. Helaas is dit wegens het corona virus nu niet mogelijk. Om geen vertraging in het experiment op te lopen, vragen wij u in plaats daarvan digitaal om uw medewerking.

Basisbaan
Met de basisbaan wil de gemeente Groningen extra werkgelegenheid creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Zij gaan taken uitvoeren die positief bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen.
Via onderstaande links vindt u twee filmpjes waarin de basisbaan eenvoudig wordt uitgelegd.
1. Basisbaan kandidaten
2. Basisbaan taken in de wijk

Het eerste filmpje is bedoeld voor de kandidaat. Het tweede filmpje geeft een toelichting op de taken die de kandidaat kan uitvoeren. Deze taken kunnen door u worden ingebracht.

Inventarisatie taken
Voor het samenstellen van een takenpakket hebben wij uw hulp nodig. U weet immers het beste wat er nodig is en wat er leeft in uw wijk. Wij vragen u daarom om ons ideeën en suggesties te sturen van mogelijke taken in uw wijk.
Deze taken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:
1. de taken moeten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp;
2. de taken mogen op het moment nog niet uitgevoerd worden;
3. er mag geen vorm van financiering tegenover staan;
4. zij mogen geen regulier werk vervangen;
1. de taken moeten geschikt zijn voor mensen die veelal langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben om taken uit te voeren.

Lever uw ideeën in voor 1 augustus
Wij vragen u uw suggesties en ideeën over het takenpakket in uw wijk voor 1 augustus te mailen naar basisbaan@groningen.nl.
Als u vragen heeft kunt u deze ook naar dit e-mailadres sturen.

Het vervolg
Zodra we alle suggesties hebben ontvangen, stellen we een takenpakket samen. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat om de taken in de wijk uit te voeren.
In verband met het Coronavirus werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. We kunnen daarom nog niet aangeven wanneer de kandidaat kan beginnen met de werkzaamheden. Ons streven is om hier vanaf september mee te starten.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie en uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Gilda van Dijk

Projectleider Basisbaan
Gemeente Groningen

Hartelijke groet,

Martina Arrebout

Projectondersteuner – gemeente Groningen
06 25634030
martina.arrebout@groningen.nl

Praat mee over dit bericht via Facebook