Welkom op Noordlaren.eu

Opstart Dorpsagenda

noordlarenheader2013
Op de verenigingenavond van 1-10-2019 hebben de aanwezige verenigingen en clubs besloten om een gezamenlijk digitale jaaragenda op de website op te richten.
Een jaaragenda waar alle verenigingen en clubs hun activiteiten op kunnen zetten en die vervolgens op elkaar af kunnen stemmen.

Inmiddels is er een dergelijke agenda aangemaakt en zijn alle verenigingen en clubs in Noordlaren uitgenodigd om aan te geven wie namens hun vereniging/club de jaaragenda gaat beheren, zodat diegene gemachtigd kan worden om de activiteiten van hun vereniging/club aan de agenda toe te voegen.

Het is zoals gezegd de bedoeling dat deze jaaragenda door iedere vereniging/club gaat worden ingevuld.
Op deze manier komen alle activiteiten in het dorp rechtstreeks op 1 jaaragenda terecht, ontstaat er overzicht en kan er beter afstemming plaats vinden.
Over die afstemming moeten nog wel nadere afspraken worden gemaakt. De agenda is hiertoe een belangrijk hulpmiddel.

Vervolgens kan ik als webbeheerder, met de informatie uit de jaaragenda, de agendaladder op de startpagina van noordlaren.eu bijwerken. Hierop zie je de activiteiten van de komende 3 a 4 weken met doorverwijzing/link naar nadere informatie.
Ook worden de activiteiten van de komende 2 maanden in de Dorpskrant vermeld.

Iedereen kan de jaaragenda op de website (voorlopig onder het kopje “start”) inzien, maar niet iedereen kan er wijzigingen in aanbrengen.
Alleen personen die gemachtigd zijn kunnen activiteiten in de agenda zetten of wijzigen.

De verenigingen/clubs zijn er dus zelf verantwoordelijk voor dat alle activiteiten van de betreffende vereniging of club op de jaaragenda komen te staan.

Activiteiten die niet via vereniging of club lopen, kunnen zoals altijd, rechtstreeks bij de website worden aangemeld.

We rekenen erop dat de digitale jaaragenda per 1-1-2020 operationeel is en we ook op dit gebied het nieuwe jaar goed kunnen beginnen.

Mike Snijder
Webbeheerder
06-37615426
website@noordlaren.eu

Praat mee over dit bericht via Facebook