Welkom op Noordlaren.eu

De toekomst van Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen

De toekomst van Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen

Het afgelopen jaar heeft dorpenwethouder Philip Broeksma samen met medewerkers van de gemeente veel inwoners gesproken in Haren, Onnen Noordlaren en Glimmen. Deze gespreken waren onder andere met buurt- en dorpsbelangen, verenigingen, ondernemers en inwonersinitiatieven. Vaak kwamen er tijdens deze gesprekken mooie ideeën over de toekomst van het gebied op tafel.

Hier wil de gemeente graag verder mee gaan, wij zijn nieuwsgiering naar uw ideeën! Wij willen weten wat voor u belangrijk is. Daarom willen wij alle inwoners in dit gebied de gelegenheid geven hun idee of gedachten naar voren te brengen.

Om te beginnen gaat het gebiedsteam samen met een groep inwoners starten om meerdere bijeenkomsten voor te bereiden. Deze inwoners worden de ambassadeurs in dit traject. Voelt u zich ook ambassadeur voor uw woonomgeving en wilt u meedoen, dan kunt u na 19 februari mailen naar groeneparel@groningen.nl.

In de gebiedsbijeenkomsten in april en mei willen wij iedereen uit het gebied uitnodigen mee te praten over hun leef- woon- en werkomgeving. Wij gaan ongeveer tien bijeenkomsten voor de verschillende buurten en dorpen organiseren. Als alle ideeën zijn opgehaald gaan we samen met de inwoners prioriteiten kiezen. Waarbij we oog hebben voor de belangrijkste zaken, de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid. Zo bepalen de inwoners en de gemeente met elkaar hoe de toekomst eruit gaat zien. Hierna kunnen we de gekozen ideeën een plek geven in het gebiedsprogramma en de gebiedsbegroting voor de komende jaren.

Wilt u meepraten? Denk dan alvast na over uw dromen, de kansen die u ziet of welke verbeteringen en mooie projecten we kunnen uitvoeren in uw omgeving.
Wij plaatsen ook nieuws in de digitale nieuwsbrief Haren, ontvangt u deze al? U kunt hier een abonnement op nemen via gemeentegroningen.nl/nieuwsbrieven.

Praat mee over dit bericht via Facebook