Welkom op Noordlaren.eu

Broedsucces Zeearenden Zuidlaardermeergebied

zeearend 2020
Voor het vierde jaar op rij is er broedsucces voor de zeearenden uit het Hunzedal. De eieren zijn waarschijnlijk op 9 april jl. uitgekomen. Op Goede Vrijdag werd gezien dat er voor het eerst werd gevoerd. Of het om een of meerdere jongen gaat is nog niet te zien.
De zeearenden vormen sinds 2017 een paar en hebben sindsdien jaarlijks een of twee jongen grootgebracht. De nestlocatie ligt dichtbij de stad Groningen en dat is bijzonder. De zeearenden leven in het Hunzedal rond het Zuidlaardermeer, een natuurgebied waar naast natuur ook menselijke activiteiten zoals landbouw, recreatie en drinkwaterwinning een belangrijke functie hebben. In combinatie met waterberging heeft hier grootschalige natuurontwikkeling plaatsgevonden. Hierdoor is leefgebied ontstaan voor de zeearend, maar ook voor bever, otter en vele zeldzame vogelsoorten.

Op afstand bewonderen
Het Groninger Landschap roept op om op afstand van het nest te blijven en de kwetsbare zeearenden niet te verstoren. Het nest ligt in een natuurgebied dat niet toegankelijk is voor bezoekers. Goede kansen om de spectaculaire vogels te spotten bieden de kijktoren in de Oostpolder, de vogelkijkhut in de Westerbroekstermadepolder en het gemaal in de Onnerpolder.

________________________________________

zeearenden vliegend

________________________________________
Nadere informatie:
Het Groninger Landschap
hoofd Communicatie: Petra van der Meer
Telefoon: 06-57914742
Telefoon (050) 313 59 01.
e-mail: communicatie@groningerlandschap.nl
Rijksstraatweg 333, 9752 CG HAREN.

Westerbroekstermadepolder deur
________________________________________
Het Groninger Landschap beschermt natuur, landschap en erfgoed in Groningen door aankoop en beheer van natuurgebieden en cultuurhistorisch erfgoed.
________________________________________

Bekijk dit bericht online

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

Praat mee over dit bericht via Facebook