Welkom op Noordlaren.eu

Bezwaren tegen zonneparken op Harener Hondsrug

Kaart Zonnepark Groene Parel 2020 13 dec13 december 2020 www.landelijkgebiedharen.nl

Bezwaren tegen zonneparken op Harener Hondsrug

Op 9 plekken wil de gemeente Groningen op de Hondsrug
van Haren zonneparken toestaan. Dat is te lezen in het
beleidskader ‘Zonneparken in de gemeente Haren’.

Op het kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven.
De zonneparken hebben een omvang tot 10 ha. Op basis
van dit beleidskader mogen commerciële partijen op al
deze plekken zonneparken aanleggen. Het beleidskader
leidt tot grote onrust onder bewoners van dorpen en het
landelijk gebied van Haren. Gezien de afmetingen en de
voorgestelde locaties kan dat leiden tot ernstige aantasting
van het kleinschalige landschap van de Hondsrug, veelal
gebieden met hoge cultuurhistorische waarden.

In het beleidskader wordt niet aangegeven waarom juist voor
deze plekken is gekozen. Stichting Landelijk Gebied Haren
is bezig samen met dorpsbelangen Onnen, Glimmen en
Noordlaren de bezwaren op een rijtje te zetten. Ook is er
contact met Het Groninger Landschap en de Natuur- en
Milieufederatie.

.
De belangrijkste bezwaren van Stichting Landelijk Gebied
Haren en de dorpsbelangen Onnen, Glimmen en
Noordlaren zijn:

• Geen zonneparken op de Hondsrug van het Nationaal
Park Drentsche Aa.
• Intensivering van de inzet van de gemeente voor
zonnepanelen op daken. Iedereen kan zien dat er nog
veel meer zonnepanelen op daken mogelijk zijn.
• Vanwege de kleinschaligheid van het landelijk gebied
van Haren is de voorgestelde maximale maat voor ‘kleine’ parken van 10 ha veel te groot. Wat
‘klein’ is in een grootschalig landschap rond Ten Boer, kan veel te ‘groot’ zijn in het kleinschalige
landschap op de Hondsrug. Op de Hondsrug van Haren horen geen zonneparken.
• De kaart die in het beleidskader is opgenomen is erg vaag en er zitten onjuistheden in.
• De aanwijzing van het ‘zoekgebied de Vork’ moet worden ingetrokken. Bij de inspraak over het
Groenplan is dit op 26 augustus 2020 al door de gemeente toegezegd. De aanwijzing legt een
onaanvaardbare beperking op aan o.a. bedrijfsvoering van een melkveebedrijf.
Volgens Stichting Landelijk Gebied Haren levert dit beleidskader voor de inwoners onvoldoende
rechtsbescherming op om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden te beschermen.
Ook is het voor inwoners een groot bezwaar dat er voor de aangewezen zonneparklocaties geen integrale visie is gemaakt en geen integrale afweging. De cultuurhistorische waarden
zijn niet meegewogen en evenmin de landschappelijke en natuurwaarde.

Inwoners hebben nog maar t/m 6 januari 2021 de tijd om te reageren. Dat kan per e-mail naar
zon@groningen.nl/. Stuur een cc aan info@landelijkgebiedharen.nl/

klik op: Website-SLGH-Zonneparken-zonder-inleiding voor het volledige bericht.

Het bestuur van Stichting Landelijk Gebied Haren bestaat uit:

Thouraya Dil, voorzitter
Jan Wittenberg, secretaris
David van der Kellen, penningmeester
De bestuursleden wonen verspreid in de voormalige gemeente Haren en zijn zelf betrokken bij hun directe leefomgeving in Glimmen, Onnen, Noordlaren en het dorp Haren.

Daarnaast heeft de stichting adviseurs. Daarmee bereiken we een goede spreiding van de ‘ogen en oren’ over het landelijk gebied en verzekeren we ons van veelzijdige kennis en ervaring:

Pieter Boomsma, Haren
Jan Schuurmans, Harendermolen
Amanda le Grand, Onnen
Ingrid Schenk, Noordlaren
Wilt u mee doen met de werkzaamheden van SLGH? Laat het ons weten: info@landelijkgebiedharen.nl

Praat mee over dit bericht via Facebook