Welkom op Noordlaren.eu

Bestuurswisseling dorpshuis De Hoeksteen

hoeksteen-300x200Beste mede dorpsbewoners,
Het bestuur van de Hoeksteen wordt per 1-1-2020 ingrijpend gewijzigd. Vier van de vijf bestuursleden vonden het tijd om hun plek vacant te stellen.
Onder dit stuk treft u de brief van scheidend voorzitter Henk Tiesinga in zake de bekendmaking van deze bestuurswissel aan.
Wij bedanken de aftredende bestuursleden voor hun vaak jarenlange inzet voor de Hoeksteen en het dorp.

Het nieuwe bestuur beschouwt zichzelf als een interim-bestuur en heeft zich als doel gesteld om te komen tot een bloeiend en betaalbaar dorpshuis waarin diverse activiteiten plaats vinden die door een breed publiek bezocht worden en waardoor de binding tussen de inwoners onderling en tussen inwoners en Hoeksteen wordt vergroot.

De afwezigheid van onze beheerster Andrea vanwege ziekte, zorgt voor een extra uitdaging zowel voor het nieuwe bestuur als voor de vrijwilligers. Dat de Hoeksteen sinds haar afwezigheid door kon draaien is vooral te danken aan de inzet van deze vrijwilligers en het (enige aanblijvende) bestuurslid Ulrike Dauter.

Ook afstemming en samenwerking met de Rieshoek, de herijking en harmonisering van de subsidie aan de dorpshuizen in onze nieuwe gemeente Groningen en de al jaren verliesgevende exploitatie van ons dorpshuis, vormen eveneens forse uitdagingen.

Daar komen nog bij de sterk veranderende bevolkingssamenstelling van het dorp, richting vergrijzing en toename van jonge gezinnen en de afname van het aantal verenigingen en het aantal leden per vereniging.
Al deze zaken vragen om heroverweging en kunnen leiden tot mogelijke aanpassingen van het beleid t.a.v. ons dorpshuis wat betreft functie, inrichting, uitstraling, activiteiten, exploitatieopzet, etc., etc..

Wij kunnen dit echter niet alleen en ook niet vanuit onze studeer/bestuurskamer. We zullen zo veel mogelijk gebruik gaan maken van de ideeën die leven bij onze vrijwilligers, de al opgerichte denktank en bij inwoners van ons dorp, waar het dorpshuis uiteindelijk ook voor bedoeld is.
Kortom, er valt nogal het e.e.a. te doen.

Vrijdag 3 januari hebben wij overleg met onze vrijwilligers en dinsdagavond 21 januari 2020 gaan we in overleg met de inwoners van Noordlaren. Ook de denktank wordt hierbij uitgenodigd.
Noteer dat alvast in uw agenda.
Ook zullen we op korte termijn aanschuiven bij de Vereniging dorpsbelangen en bij de stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek.

We maken een frisse start met het openen van de deuren van de Hoeksteen om 0.15 uur tijdens de nacht van oud op nieuw.
Na het klok luiden kan iedereen terecht op het oud en nieuwjaarsfeest in de Hoeksteen. Een actie die door de Noordmannen wordt georganiseerd.
Wij, het nieuwe interim-bestuur, hopen u in de nacht van oud op nieuw, na het klokluiden in de Hoeksteen te mogen verwelkomen om zo gezamenlijk het nieuwe jaar in te gaan.

Johan Mak, voorzitter
Mike Snijder, penningmeester
Ulrike Dauter, secretaris
Francis Nijdam, algemeen bestuurslid
Jogchem de Jonge, algemeen bestuurslid

—————————————————————————————————-

Hieronder volgt de brief van Henk Tiesinga:

Geachte dorpsgenoten,

Langs deze weg willen wij u laten weten dat het bestuur van dorpshuis ‘De Hoeksteen’ is veranderd van samenstelling per 1-1-2020.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Henk Tiesinga, voorzitter en sinds 1997 bestuurslid
Harry Blaak, penningmeester en sinds 1999 bestuurslid
Luci Otten, algemeen bestuurslid sinds 2016
Elly Spoelder, algemeen bestuurslid sinds 2017

De volgende mensen hebben zich kandidaat gesteld en de functieverdeling van het nieuw bestuur is als volgt:

Johan Mak, voorzitter
Mike Snijder, penningmeester
Ulrike Dauter, blijft secretaris
Francis Nijdam, algemeen bestuurslid
Jogchem de Jonge, algemeen bestuurslid

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes en sterkte toe.

Namens het bestuur

Henk Tiesinga
(voorzitter)

Praat mee over dit bericht via Facebook