Welkom op Noordlaren.eu

Ambassadeur van de Hoeksteen

hoeksteen-300x200Beste dorpsgenoten,

Wordt ambassadeur van de Hoeksteen en vertel dan hoe belangrijk het dorpshuis is voor U en voor het leefklimaat in ons mooie Noordlaren.

Waarom?
Alle dorpshuizen in de gemeente Haren hebben in samenwerking met dhr. Pieter Knol, adviseur Groninger Dorpen, een protocol opgezet waarin wordt aangegeven hoe de nieuwe gemeente Groningen de dorpshuizen kan ondersteunen.
Één van de aanbevelingen in het protocol is: de huidige richtlijn van in de gemeente Groningen voor buurthuizen niet te hanteren voor de dorpshuizen. Omdat in de accommodatienota Groningen gerekend wordt met 1.000 m2 voor één buurthuis per 10.000 inwoners. Deze inwonergetallen worden in de dorpen niet gehaald, zeker niet in Noordlaren.
Ook worden gesprekken gevoerd met politieke partijen om de huidige dorpshuizen te handhaven omdat deze dorpshuizen in het verleden toch duidelijk hebben aangetoond hoe belangrijk hun functie is binnen de leefgemeenschap. Dit is trouwens ook opgenomen in de bestuursovereenkomst herindeling Groningen -Ten Boer- Haren.

Het is toch ondenkbaar dat ons dorpshuis “De Hoeksteen” in de toekomst zou verdwijnen. Waar moeten de verenigingen, clubs, groepen dan vergaderen, muziek uitvoeren, de bezoekers van de kerk opvangen bij recepties en bruiloften en begrafenissen, grote bijeenkomsten houden?

Praat erover, laat u horen bij elke gelegenheid – wordt ambassadeur voor de Hoeksteen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met: tiesinga.noordlaren@hetnet.nl, telefoon: 0610795880

Namens het bestuur van het dorpshuis, “De Hoeksteen”,
Henk Tiesinga

Praat mee over dit bericht via Facebook