Welkom op Noordlaren.eu

Algemene ledenvergadering 8 april in de Hoeksteen

<strong>Uitnodiging</strong>
De algemene ledenvergadering (ALV) van Dorpsbelangen (DB) is op vrijdag 8 april in de Hoeksteen van 20:00 tot maximaal 22:00 uur. Het laatste half uur van de vergadering wordt ingevuld door het bestuur van dorpshuis De Hoeksteen. Iedereen is welkom.
Op het programma staan in elk geval de volgende twee onderwerpen:
- Leefbaarheid Noordlaren en onze dorpsagenda.
- Snelheidsremmende maatregelen Lageweg en Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom.
<strong>Leefbaarheid Noordlaren en onze dorpsagenda</strong>
In de vorige dorpskrant is dit onderwerp al toegelicht: “Het gebiedsteam Haren heeft een gebiedsagenda waarin rekening gehouden wordt met het karakter en de specifieke behoefte van het gebied. Ons dorp maakt voor de zomer van 2022 een dorpsagenda waarin een paar thema’s komen te staan voor de periode 2022-2023 die wij belangrijk vinden als het gaat om leefbaarheid, sociale samenhang en participatie. Welke thema’s, gekoppeld aan de gebiedsopdracht, brengt Noordlaren in 2022-2023 in? Dat is de vraag die het gebiedsteam ons – lees: het dorp – voorlegt. Wie gaan met de thema’s aan de slag en hoe organiseren we dat?”
Een thema dat Dorpsbelangen voordraagt, is:
Voorziening speelplaats Hovenpad in het kader van de Groene Parel (5.000 euro)
De opknapbeurt van de speelplaats wordt als het even kan in 2022 aangepakt. Hoe gaan we dat regelen? En wie doet wat? En wat kunnen we hierin verwachten van de gemeente? Concreet: Dorpsbelangen vraagt dorpsgenoten zitting te nemen in een werkgroep die de speelplaats opknapt. Doel: aantrekkelijke speelplaats maken voor jong en oud.
Dit thema, evenals het thema van snelheidsremmende maatregelen, vinden wij concreet. Aan concrete thema’s is waarschijnlijk de meeste behoefte in het dorp. Ons bestuur nodigt iemand van de gemeente uit om kort toe te lichten wat de gedachtegang is achter het kiezen van thema’s. Vragen die bij ons spelen, zijn: Wat betekent het eigenlijk als ik mij als burger opgeef voor een thema? En wat houdt het commitment van de gemeente in?
<strong>Snelheidsremmende maatregelen Lageweg en Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom</strong>
In de dorpskrant van november 2021 presenteerde de werkgroep Verkeer Noordlaren een conceptvoorstel over snelheidsremmende maatregelen op de Lageweg en Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom van Noordlaren. Ons bestuur bedankt iedereen die de moeite heeft genomen schriftelijk te reageren op dit conceptvoorstel. We kunnen om praktische redenen niet op elke reactie individueel reageren, maar alle input wordt meegenomen in het gesprek met de gemeente dat op dit moment (11 februari) nog niet heeft plaatsgevonden. Wel heeft het bestuur van DB inmiddels overlegd met de werkgroep Verkeer over het conceptvoorstel. DB en de werkgroep onderschrijven de uitgangspunten van het conceptplan:
- Primair zijn de vier dorpsentrees. Voorbeelden hoe deze eruit kunnen zien, staan in dat conceptplan.
- Van belang zijn verder in dit plan de ingetekende obstakels op de Zuidlaarderweg en de Lageweg die fietsers ruimte bieden om deze rechts te passeren.
De stand van zaken wordt verder op de ALV uit de doeken gedaan.
We hopen van harte dat jullie kunnen komen!
Bestuur Dorpsbelangen

Logo voor web wit 72 dpi

Uitnodiging

De algemene ledenvergadering (ALV) van Dorpsbelangen (DB) is op vrijdag 8 april in de Hoeksteen van 20:00 tot maximaal 22:00 uur. Het laatste half uur van de vergadering wordt ingevuld door het bestuur van dorpshuis De Hoeksteen. Iedereen is welkom.

Op het programma staan in elk geval de volgende twee onderwerpen:

 • Leefbaarheid Noordlaren en onze dorpsagenda.
 • Snelheidsremmende maatregelen Lageweg en Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom.

Leefbaarheid Noordlaren en onze dorpsagenda

In de vorige dorpskrant is dit onderwerp al toegelicht: “Het gebiedsteam Haren heeft een gebiedsagenda waarin rekening gehouden wordt met het karakter en de specifieke behoefte van het gebied. Ons dorp maakt voor de zomer van 2022 een dorpsagenda waarin een paar thema’s komen te staan voor de periode 2022-2023 die wij belangrijk vinden als het gaat om leefbaarheid, sociale samenhang en participatie. Welke thema’s, gekoppeld aan de gebiedsopdracht, brengt Noordlaren in 2022-2023 in? Dat is de vraag die het gebiedsteam ons – lees: het dorp – voorlegt. Wie gaan met de thema’s aan de slag en hoe organiseren we dat?”

Een thema dat Dorpsbelangen voordraagt, is:

Voorziening speelplaats Hovenpad in het kader van de Groene Parel (5.000 euro)

De opknapbeurt van de speelplaats wordt als het even kan in 2022 aangepakt. Hoe gaan we dat regelen? En wie doet wat? En wat kunnen we hierin verwachten van de gemeente? Concreet: Dorpsbelangen vraagt dorpsgenoten zitting te nemen in een werkgroep die de speelplaats opknapt. Doel: aantrekkelijke speelplaats maken voor jong en oud.

Dit thema, evenals het thema van snelheidsremmende maatregelen, vinden wij concreet. Aan concrete thema’s is waarschijnlijk de meeste behoefte in het dorp. Ons bestuur nodigt iemand van de gemeente uit om kort toe te lichten wat de gedachtegang is achter het kiezen van thema’s. Vragen die bij ons spelen, zijn: Wat betekent het eigenlijk als ik mij als burger opgeef voor een thema? En wat houdt het commitment van de gemeente in?

Snelheidsremmende maatregelen Lageweg en Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom

In de dorpskrant van november 2021 presenteerde de werkgroep Verkeer Noordlaren een conceptvoorstel over snelheidsremmende maatregelen op de Lageweg en Zuidlaarderweg binnen de bebouwde kom van Noordlaren. Ons bestuur bedankt iedereen die de moeite heeft genomen schriftelijk te reageren op dit conceptvoorstel. We kunnen om praktische redenen niet op elke reactie individueel reageren, maar alle input wordt meegenomen in het gesprek met de gemeente dat op dit moment (11 februari) nog niet heeft plaatsgevonden. Wel heeft het bestuur van DB inmiddels overlegd met de werkgroep Verkeer over het conceptvoorstel. DB en de werkgroep onderschrijven de uitgangspunten van het conceptplan:

 • Primair zijn de vier dorpsentrees. Voorbeelden hoe deze eruit kunnen zien, staan in dat conceptplan.
 • Van belang zijn verder in dit plan de ingetekende obstakels op de Zuidlaarderweg en de Lageweg die fietsers ruimte bieden om deze rechts te passeren.

De stand van zaken wordt verder op de ALV uit de doeken gedaan.

LAATSTE UPDATE:

De agenda van de ALV:

 1. Bestuur
 2. Kascontrole
 3. Terugblik
 4. Toelichting verkeersplan Noordlaren
 5. Pauze
 6. Stemming verkeersplan Noordlaren
 7. Speelplaats Hovenpad
 8. Dorpsthema’s 2022-2024
 9. Einde ledenvergadering

We hopen van harte dat jullie kunnen komen!

Bestuur Dorpsbelangen

Praat mee over dit bericht via Facebook